Novinky

Rozpočet EU na rok 2017

odbor 55 - Evropské fondy
odbor 55 - Evropské fondy

Vydáno

  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Rozpočet EU
  • Evropský parlament

Dne 1. prosince 2016 schválila Rada EU, společně s Evropským parlamentem, rozpočet Evropské unie na rok 2017. Celkové výdaje jsou stanoveny na 157,9 mld. EUR v závazcích a 134,5 mld. EUR v platbách.

Rozpočet EU online

Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozdíl 2017/2016
závazky platby závazky platby závazky platby
Rozpočet EU na rok 2017 (v mil. EUR)
1. Inteligentní růst podporující začlenění 69 841,2 59 290,7 74 898,8 56 521,8 6,75% -4,90%
1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost 19 010,0 17 402,4 21 312,2 19 320,9 10,80% 9,93%
1b Hospodářská, sociální a územní soudržnost 50 831,2 41 888,3 53 586,6 37 200,8 5,14% -12,60%
2. Udržitelný růst: přírodní zdroje 62 469,5 54 972,4 58 586,6 37 200,8 -6,63% -47,77%
3. Bezpečnost a občanství 4 292,1 3 022,4 4 284,0 3 787,0 -0,19% 20,19%
4. Globální Evropa 9 167,0 10 155,6 10 162,1 9 483,1 9,79% -7,09%
5. Administrativa 8 951,0 8 950,9 9 394,5 9 394,6 4,72% 4,72%
Celkem 155 276,9 136 642,5 157 857,8 134 490,4 1,63% -1,60%

Doporučované

Nejčtenější