Novinky

Rozpočet EU na rok 2020

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Evropský parlament
  • Rozpočet EU

Dne 27. listopadu 2019 schválil Evropský parlament, po předchozích jednáních s Radou EU, rozpočet Evropské unie na rok 2020. Celkové výdaje jsou stanoveny na 168,7 mld. EUR v závazcích a 153,6 mld. EUR v platbách.

Rozpočet EU online

  Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 Rozdíl v %
závazky platby závazky platby závazky platby
Rozpočet EU na rok 2020 (v mil. EUR)
1. Chytrý a inkluzivní růst 80 627,4 67 556,9 83 930,6 72 350,8 3,9% 6,6%
1a Konkurenceschopnost pro růst a zam. 23 435,4 20 521,5 25 284,8 22 308,1 7,3% 8,0%
1b Hospodářská, sociální a územní koheze 57 192,0 47 035,4 58 645,8 50 042,8 2,5% 6,0%
2. Udržitelný růst: přírodní zdroje 59 642,1 57 399,9 59 907,0 57 904,5 0,4% 0,9%
3. Bezpečnost a občanství 3 786,6 3 527,4 3 729,1 3 685,2 -1,5% 4,3%
4. Globální Evropa 11 319,3 9 358,3 10 261,6 8 929,1 -10,3% -4,8%
5. Administrativa 9 944,1 9 946,0 10 272,1 10 275,1 3,2% 3,2%
Zvláštní nástroje 870,8 705,1 587,8 418,5 -48,2% -68,5%
Celkem 166 190,3 148 493,6 168 688,1 153 563,2 1,5% 3,3%

 

Doporučované

Nejčtenější