Novinky

Aktuální informace

Informace Ministerstva financí k arbitrážím se vztahem k České republice.

ilustrace

Vydáno

ČR zvítězila v mezinárodní investiční arbitráži o 483 mil. Kč proti žalobci Alcor Holdings Ltd.

V mezinárodní investiční arbitráži proti společnosti Alcor Holdings Ltd. rozhodl arbitrážní tribunál ve prospěch České republiky. Týmu Ministerstva financí ve spolupráci s advokátní kanceláří Chaffetz Lindsey LLP se tak podařilo státu uhájit více než 483 mil. Kč nárokovaných žalobcem. Tribunál dále ČR přiznal veškeré náklady řízení v souhrnné výši přes 783 tisíc EUR, tedy přes 20 mil. Kč.

Vydáno

Rozsudek Soudního dvora EU v případu Moldavsko v. Komstroy – konec investiční arbitráže uvnitř EU na základě Dohody k Energetické chartě

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl, že mechanismus řešení sporů mezi investorem a státem stanovený Dohodou k Energetické chartě (ECT) (čl. 26 odst. 2 písm. c)) není použitelný na spory uvnitř EU (Věc C-741/19). Ve stejném rozhodnutí rovněž rozhodl, že nabytí pohledávky vyplývající ze smlouvy o dodávce elektřiny nepředstavuje „investici“ podle čl. 1 odst. 6 a čl. 26 odst. 1 ECT.

Vydáno

Procesní úspěchy MF v probíhajících arbitrážích

Ministerstvo financí v roce 2016 dosáhlo významného procesního úspěchu v investičních sporech s kyperskými společnostmi Iva Valenty, které se po České republice domáhají miliardového odškodnění za údajně protiprávní ukončení povolení k provozování hazardních her.

Vydáno

Česká republika čelí mezinárodní arbitráži, její pozice je silná

Dne 2. prosince 2016 Ministerstvo financí obdrželo žalobu proti České republice od německé společnosti A.M.F. Aircraftleasing Meier & Fischer GmbH & Co. KG (dále jen „A.M.F.“) dle článku 10 odst. 2 Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.