Novinky

Činnost Auditního orgánu

Informace o činnosti Auditního orgánu. Statut Auditního orgánu, výroční zprávy, projekty Auditního orgánu a další informace.

ilustrace

Vydáno

IS APAO II.

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

Aktualizováno

Statut Auditního orgánu

Tento statut upravuje základní organizační uspořádání funkcí auditního orgánu včetně požadavku na jeho nezávislost, odpovědnost za plnění těchto funkcí, povinnosti a oprávnění nutné k zajištění auditu - činnosti vyplývající pro Českou republiku k zajištění řádné finanční správy pro operační programy spolufinancované z fondů.