Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám vás o aktuální přehled (analýzu) daňových výjimek a vyčíslení jejich dopadu na státní rozpočet. Přehled daňových výjimek opakovaně zmiňuje ministr financí v mediálních výstupech. Přehled má být základem pro jejich případnou redukci/úpravu systému výjimek.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě absolvované přednášky mám několik otázek a chci Vás poprosit o odpovědi na tyto otázky.

 1. Eviduje ministerstvo, kolik žádostí o zrušení úvěrů (půjček, hypoték, ...) na základě mezinárodního obchodního zákoníku ( UCC 1 - 308) bylo již podáno?
 2. Mají finanční instituce nabízející úvěry a půjčky v ČR platné pověření - licenční listiny a oprávnění půjčovat peníze?
  Byly zrušené soudním rozhodnutím - UCC WA DC 2012114776,24.10.2012?
  Mají povolení od lidu československého nebo jejich zástupců? Jelikož byl v roce 1992 platný ústavní zákon č. 327/1991 Sb. a zákon 424/1991 Sb. nebylo možné bez řádného referenda rozdělit Československo a ČR je jen korporace působící na území ČSFR?
 3. Kolik měnového zlata a peněz měla ČSFR před spojením s mezinárodním měnovým fondem? A jaký kurz byl stanoven silné koruny podložené zlatem vůči nepodloženému dolaru - fiat?
 4. Pokud nemají instituce licenční listiny a oprávnění půjčovat peníze, kde získat podklady pro zrušení úvěrů a půjček? Na přednášce se uvádělo několik desítek zrušených úvěrů....

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. února 2023

 • Bod č. 3: Rozhodnutí o převodech majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 274)
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (leden 2023)

Aktualizováno

EDS/SMVS

Metodické a technické informace k řídicí úrovni programového financování (EDS/SMVS).