Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

ČR se loni stala bilionovým čistým příjemcem evropských peněz

Příjmy České republiky z EU přesáhly v roce 2022 naše odvody o 51 mld. Kč. Po přičtení zálohy z Nástroje EU na podporu oživení ve výši 10,3 mld. Kč jsme byli loni čistým příjemcem ve výši 61,2 mld. Kč. Od přistoupení do EU v roce 2004 jsme již od EU obdrželi o 1,05 bil. Kč víc, než jsme do evropského rozpočtu odvedli.

Aktualizováno

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Ministerstvo financí zveřejňuje výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu. Subjekty obsažené ve výčtu budou za účetní období roku 2023 zahrnuty do účetních výkazů za Českou republiku.

Vydáno

Resort financí zjednodušuje převod nepotřebného státního majetku na obce a kraje

Ministerstvo financí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) výrazně zjednoduší převody nepotřebných nemovitostí státu, které pak obce a kraje mohou využít pro svůj rozvoj. Samosprávy budou mít také lepší přehled o nemovitostech jednotlivých státních institucí, které se na jejich území nacházejí.

Vydáno

Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Kamerunem

Ministerstvo financí ČR oznamuje na základě informací obdržených ze ZÚ ČR v Abuje, že dne 7. února 2023 byla v Yaoundé podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Kamerunskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto zdvořile žádám o poskytnutí níže uvedených informací a dokumentů.

S ohledem na výběrové řízení České konsolidační agentury (dále jen „ČKA“) na společné postoupení pohledávek za společnostmi TCHECOMALT GROUP, a.s. a PROFERTA, a.s., které bylo vyhlášeno v tiskové zprávě ze dne 11. 3. 2005 uveřejněné na webových stránkách Ministerstva financí ČR, Vás tímto žádám konkrétně o poskytnutí seznamu smluv o postoupení pohledávek ČKA za společností PROFERTA, a.s., IČO: 25103121, a to vždy s uvedením:

  • data uzavření příslušné smlouvy,
  • druhé smluvní strany, na kterou byly tyto pohledávky postoupeny, a
  • výše úplaty, která měla být za postoupené pohledávky uhrazena.

Současně Vás tímto žádám o poskytnutí kopií těchto smluv.

Nad rámec uvedeného dodávám, že tato žádost se týká výhradně smluv, kde úplata za postoupené pohledávky převyšovala 3 miliony Kč.

Vydáno

Informativní přehled povolených hazardních her dle ZHH - stav k 2.1.2023

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled binga, technických her a živých her v České republice, kterým obce vydaly povolení k provozování herního prostoru. Přehled je aktuální k datu 2.1.2023 a celkový počet binga, technických her a živých her, dosahuje 32981 kusů.