Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Vedoucí samostatného oddělení Vládní a parlamentní agenda

Samostatné oddělení Vládní a parlamentní agenda je přímo podřízeno ministru financí a vytváří pracovní podmínky pro plnění úkolů ministra jako člena vlády. Jedná se o vysoce odpovědnou a samostatnou pozici v menším pracovním kolektivu, při které vedoucí samostatného oddělení vstupuje do každodenního pracovního kontaktu s nejvyšším managementem Ministerstva financí a s klíčovými pracovníky Úřadu vlády ČR, ostatních ústředních orgánů státní správy a Kancelářemi Poslanecké sněmovny a Senátu. Uchazeč by měl disponovat prokazatelnými manažerskými dovednostmi, být komunikativní, pečlivý, samostatný, rozhodný, odolný vůči stresu, schopný zvládnout souběžné plnění několika zásadních úkolů a umět řešit problémové situace pozitivním způsobem s důrazem na dosažení vytýčeného cíle a nalezení potřebného konsenzu případně kompromisu. Nový vedoucí dostane při zaučení podporu celého týmu samostatného oddělení i Kabinetu ministra financí.  

Aktualizováno

Číselník účelových znaků

  • pro sledování poskytnutých transferů a půjčených peněžních prostředků veřejným rozpočtům územní úrovně
  • aktualizace ke dni: 23.3.2023

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 6/2023

  1. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám