Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Cenový věstník 23/2022

 • Obecně závazná vyhláška č. 17/2022, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

rád bych požádal dle zákona o svobodném přístupu k informacím o přehled změn ve statutárních orgánech společností, kde vykonává stát prostřednictvím ministerstva financí akcionářská práva od 17.12. 2021 do 1.12.2022.

Prosím uveďte vždy: název společnosti, jméno osoby, její funkci v představenstvu či dozorčí radě, datum ukončení funkce, jméno nově jmenované osoby na uvolněný post a datum, odkdy funkci zastává.

Aktualizováno

Právní rámce

Přehled právních předpisů pro oceňování majetku.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 14. prosince 2022

 • Bod č. 8: Úvěrové financování vybraných výdajů vynakládaných ze státního rozpočtu a systému veřejného zdravotního pojištění v souvislosti s konfliktem na Ukrajině na pomoc uprchlíkům z prostředků Evropské investiční banky
  Pro informaci:
 • Bod č. 7: Informace o veřejné zakázce „Úvěrové financování vybraných výdajů vynakládaných ze státního rozpočtu a systému veřejného zdravotního pojištění v souvislosti s konfliktem na Ukrajině na pomoc uprchlíkům z prostředků Evropské investiční banky“

Aktualizováno

Účetní výkazy za Českou republiku

Účetní výkazy za Českou republiku podle konsolidační vyhlášky státu a Zpráva o účetních výkazech za Českou republiku.

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 16/2022

 1. Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)
 2. Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2023 včetně příloh
  Příloha č. 1 Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu
  Příloha č. 2 Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů kromě Specializovaného finančního úřadu pro placení daní
  Příloha č. 3 Bankovní účty Specializovaného finančního úřadu pro placení daní
  Příloha č. 4 Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní
  Příloha č. 5 Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí