Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„kompletní zadávací dokumentace (včetně všech příloh a vysvětlení) a úplné znění smluv (včetně příloh) s vybranými dodavateli, a to pro všechny veřejné zakázky vypsané a vysoutěžené Ministerstvem financí České republiky v oblasti sanací ekologických zátěží či svozu, ukládání a likvidace odpadu (komunálního, nebezpečného i ostatního) v období let 2014 až 2020. Poptávané informace bohužel nejsou v plném rozsahu dostupné z veřejně přístupných datových zdrojů“.

Aktualizováno

Základní informace

Primární dealer českých státních dluhopisů a Dealer českých státních dluhopisů.

Aktualizováno

Základní informace

Liberalizace cen, ochrana trhu, cenová stabilita a konkurence, perspektivy cenové regulace, cenová kontrola.

Aktualizováno

Vláda pokračuje v posilování energetické bezpečnosti, ropovod TAL zvýší kapacitu

Vláda 16. 11. 2022 odsouhlasila návrh, aby státní podnik MERO ČR investoval do projektu TAL+, což je připravovaná intenzifikace stávajícího ropovodu TAL. Konsorcium TAL, v němž vlastní Česká republika prostřednictvím společnosti MERO 5% podíl, tímto krokem zdvojnásobí celkovou kapacitu ropovodu TAL do ČR.

Vydáno

Bulletin inovací 11/2022

Bulletin inovací 11/2022 se zaměřuje na diskuze k decentralizovaným autonomním organizacím i k vstupu BigTech do finančních služeb, zmiňuje vývoj v oblasti digitálních měn centrálních bank a fintechu a zve na nadcházející konferenci Cyberspace.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si tímto dovoluji požádat Ministerstvo financí ČR, o poskytnutí aktuální informace o pohledávkách za státem Libye.

Žádám o poskytnutí informace

  1. zda existuje pohledávka za státem Libye
  2. jaká je aktuální výše této pohledávky
  3. jaká je struktura této pohledávky
  4. zda je tato pohledávka uznaná státem Libye

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji si požádat o tyto informace:

Jak bylo ze strany manažerů/nadřízených zaměstnanců vyhodnoceno chování správce/správců twitterového účtu Ministerstva financí ("ministerstvo"), konkrétně směřuje dotaz na reakci viz obrázek níže z 15.10.2022?

Bylo toto chování/jednání s dotčeným správcem twitterového účtu (autorem příspěvku) ministerstva řešeno? Popřípadě jak?

Byla dotčenému správci twitterového účtu ministerstva udělena formální či jiná výtka?

Byl dotčenému správci twitterového účtu ministerstva udělen formální či jiná postih?

Jak prosím byla tato reakce ministerstva interně vyhodnocena?

Šlo prosím z pohledu ministerstva o adekvátní a/nebo věcnou reakci ústředního orgánu státní správy?

Aktualizováno

Výnosy SDD

Tabulky výnosů SDD s variabilním úročením