Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Zasedání Rady ECOFIN dne 4. října 2022

V úterý 4. října proběhne v Lucemburku jednání ministrů financí zemí EU. Zasedání Rady ECOFIN bude řídit ministr financí Zbyněk Stanjura.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o informaci, zda od příštího roku podnikatel, kterému vzniká povinnost evidovat tržby podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, bude po uplynutí lhůty obsažené v § 1 odst. 2 zákona č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů, tj. od 01.01.2023, opětovně povinen evidovat tržby ve smyslu výše citovaného zákona“.

Vydáno

Zpravodaj MF - 9/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc září 2022.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Vláda schválila státní rozpočet pro rok 2023 se schodkem 295 mld. Kč, Metodická podpora k vykazování účelových znaků v Části IX. Finančního výkazu FIN 2-12 M, Metodická podpora k vykazování účelových znaků v Části IX. Finančního výkazu FIN 2-12 M, Cenový věstník 18/2022, Program 29823 - Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení a další témata.
  • EU a zahraničí: České předsednictví EU 2022, Ministerstvo financí k Ukrajině, Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference” a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Katalog vzdělávacích akcí CHJ podzim 2022 a jiné.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:

  1. Kopie komunikace, která proběhla mezi ministerstvem financí/ministerstvem životního prostředí a Evropskou komisí kvůli aplikaci článku 61 Finančního nařízení. Dotaz ministerstva financí a ministerstva životního prostřední byl odeslán dne 31. 5. 2022, odpověď měla být doručena v průběhu srpna.