Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí: rozhodnutí Vašeho ministerstva, kterým se stanovuje rozsah a podmínky, na základě kterých může obec (Hlavní město Praha) stanovovat maximální ceny podle § 4a odst. 1 písm. a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„rád bych Vás, tedy ministerstvo financí, touto cestou požádal ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informací o sdělení:

  • v kolika případech a kdy Alena Schillerová jako ministryně zrušila rozhodnutí ministerstva o zařazení webové stránky na seznam nepovolených internetových her dle ust. § 84 odst. 4 zákona o hazardních hrách,
  • kterých webových stránek (adres) se rozhodnutí týkalo,
  • kopii těchto rozhodnutí ministryně a zároveň i všech dalších rozhodnutí v těchto věcech.“

Vydáno

Zpravodaj MF - 8/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc srpen 2022.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministerstvo financí k Ukrajině, Makroekonomická predikce - srpen 2022, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2022 – aktualizace na 2. pololetí, Konference k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí, Veřejné konzultace k přípravě návrhu věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí, Informační bulletin č.2/2022, Plnění státního rozpočtu ČR za červenec 2022, Vyhláška č. 249/2022 Sb., Milostivé léto – metodická pomůcka k uplatnění osvobození od placení vymáhaných pohledávek na místních poplatcích, Přehled dohod o podpoře a ochraně investic, Finanční zpravodaj číslo 11/2022, Finanční zpravodaj číslo 12/2022, Cenový věstník 17/2022, Přehled platných smluv, Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.6.2022 včetně Komentáře, Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2022 včetně Komentáře a další témata.
  • EU a zahraničí: CEB - Rozvojová banka Rady Evropy a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 7/2022, Finanční a ekonomické informace 8/2022 a jiné.

Vydáno

Vyhláška č. 249/2022 Sb.

o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 8/2022

Srpnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.08.2022

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 31.08.2022 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 490 kusů.