Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Ministerstvo financí varuje před podvodnými e-maily

Upozorňujeme občany na podvodné e-maily, které předstírají, že jsou zaslány z e-mailové adresy Ministerstva financí – urp@mfrc.cz. Zpráva vybízí k uhrazení poplatku za převod a souvisí s nákupem kryptoměn. Při nezaplacení varuje před uložením pokuty.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:

  1. Kopii zprávy o auditu systému OPZ2021 (Audit řádného fungování systému řízení a kontroly Operačního programu Zaměstnanost), vypracovanou auditním orgánem ministerstva financí.
  2. Kopii zprávy o auditu systému OPŽP2021 (Audit řádného fungování systému řízení a kontroly Operačního programu Životní prostředí), vypracovanou auditním orgánem ministerstva financí.
  3. Kopii zprávy o auditu systému OPVVV2021 (Audit řádného fungování systému řízení a kontroly Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání), vypracovanou auditním orgánem ministerstva financí.
  4. Kopii zprávy o auditu systému OPD2021 (Audit řádného fungování systému řízení a kontroly Operačního programu Doprava), vypracovanou auditním orgánem ministerstva financí.
  5. Kopii zprávy o auditu systému IROP2021 (Audit řádného fungování systému řízení a kontroly Operačního programu Integrovaný regionální operační program), vypracovanou auditním orgánem ministerstva financí.