Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Bulletin inovací 6/2022

Bulletin inovací 6/2022 představuje aktuality týkající se datové a platební interoperability, QR plateb a decentralizovaných financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1160 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/65/ES a 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci subjektů kolektivního investování.“

Vydáno

Nařízení o pilotním režimu DLT

Dne 2. června 2022 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/858 ze dne 30. května 2022 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii sdíleného registru a o změně nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Obracím se na Vás se žádostí o sdělění nákladů, které budou spojeny s níže uvedeným Vaším nařízením. Podle toho, co jste uvedl, nepřinese tento přezkum žádné úspory, pouze náklady na práci úředníků vašeho ministerstva. Jedná se tedy podle mne o nezodpovědné plýtvání veřejnými prostředky, které vaše ministerstvo získalo z daní občanů. Je tedy ve veřejném zájmu náklady, které na základě vašeho nařízení nastanou, řádně, úplně a veřejně uvést a následně zdůvodnit.

Domnívám se, že při platech nejen úředníků vašeho ministerstva, ale zejména odborných pracovníků a právníků náklady přesáhnou několik stovek tisíce korun, které by bylo jinak možno použít třeba na pomoc běžencům, které nechává další ministr vlády raději odvážet neziskovou organizací do Německa. Navíc zatěžuje ministra Ukrajiny žádostí o prověřování běženců v zemi, kde probíhá válka.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

Zpřístupnění kompletního seznamu sboru poradců ministra financí společně s jejich kompetencemi a platy jednotlivých poradců.