CZ EN

MP/03/2019 - Placení místního poplatku za komunální odpad při změně hranic obcí

Dotaz:

V průběhu kalendářního roku došlo rozhodnutím Ministerstva vnitra ke změně hranic obcí, kdy část jedné obce připadla obci druhé. Obě obce mají zaveden systém shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místní poplatek za provoz tohoto systému. Které obci zaplatí místní poplatek fyzické osoby, kterých se dotkly územní změny, a to buď z důvodu jejich místa pobytu, nebo vlastnictví k nemovité věci? Lze v daných případech aplikovat institut placení poplatku v poměrné výši?

Odpověď:

V § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích je stanoveno, že místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzické osoby, a to buď z titulu trvalého pobytu (případně dlouhodobého pobytu cizinců) v obci, nebo z titulu vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Dále pak je v ustanovení § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích vymezena místní příslušnost obce k placení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Podle zmíněného ustanovení platí poplatník místní poplatek vždy obci, na jejímž území je hlášen k pobytu, nebo obci, na jejímž území se nachází jeho stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům.

Placení místního poplatku v poměrné výši je upraveno v § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích. Zákon stanoví, že poplatek v poměrné výši se platí, dojde-li v průběhu kalendářního roku ke změně místa pobytu fyzické osoby, změně vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změně umístění fyzické osoby. Ke změně místa (jedná se o území obce) pobytu fyzické osoby může dojít například „přestěhováním“ fyzické osoby z jedné obce do druhé, nebo ve výjimečných případech i tehdy, dojde-li k územním změnám obcí. Změnu místa, tedy katastrálního území obce, na kterém je umístěna nemovitá věc ve vlastnictví poplatníka, zmíněné ustanovení zákona o místních poplatcích ve vztahu k úhradě poplatku v poměrné výši výslovně neřeší. Dle našeho názoru, je ovšem v takových případech nutné vycházet z § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích a placení poplatku v poměrné výši i v tomto případě aplikovat.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.