CZ EN

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Ministerstvo financí zveřejňuje výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu. Subjekty obsažené ve výčtu budou za účetní období roku 2024 zahrnuty do účetních výkazů za Českou republiku.

Výčet konsolidovaných jednotek za účetní období roku 2024

Podmínky pro zahrnutí do konsolidačního celku ČR

Níže uvedená tabulka definuje podmínky pro zahrnutí účetních jednotek a zahraničních subjektů do příslušného konsolidačního celku státu a jejich informační povinnosti a od které doby budou zahrnuty.

U jednotlivých účetních jednotek je uvedeno, zda se jedná o spravující jednotku či nikoliv, podmínky pro zahrnutí do konsolidačního celku státu, do jakého příslušného konsolidačního celku státu budou zahrnuty a jaké dodatečné informační povinnosti jim vyplývají z jejich zahrnutí. Spravující jednotky sestavují a předávají výkaz „seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu“ do centrálního systému účetních informací státu.

TABULKA 1. PODMÍNKY PRO ZAHRNUTÍ DO KONSOLIDAČNÍHO CELKU ČR - aktualizováno ke dni 22.10.2015
Účetní jednotka/subjekt Spravující jednotka Podmínky zahrnutí Konsolidační celek státu Dodatečné informační povinnosti Zahrnuta od
Organizační složka státu – správce kapitoly Ano zahrnuta vždy DKCS vládní část rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 25. 2. 2016); seznam (poprvé ve stavu k 31. 12. 2014, a to do 31. 3. 2015) 1.1.2015
Organizační složka státu x zahrnuta vždy DKCS vládní část rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 25. 2. 2016) 1.1.2015
Státní fond podle rozpočtových pravidel x zahrnut vždy VDKCS vládní část rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 25. 2. 2016) 1.1.2015
Státní příspěvková organizace x zahrnuta vždy DKCS vládní část rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 25. 2. 2017) 1.1.2016
Kraj Ano zahrnut vždy DKCS kraj rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 25. 2. 2016); seznam (poprvé ve stavu k 31. 12. 2014, a to do 31. 3. 2015) 1.1.2015
Obec (0 - 2999 obyvatel) Ano zahrnuta vždy DKCS obec seznam (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 15. 1. 2016) 1.1.2015
Obec (3 000 - 9 999 obyvatel) Ano zahrnuta vždy DKCS obec seznam (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 15. 1. 2016) 1.1.2015
Obec (10000 obyvatel a více) Ano zahrnuta vždy DKCS obec rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 25. 2. 2016); seznam (poprvé ve stavu k 31. 12. 2014, a to do 31. 3. 2015) 1.1.2015
Dobrovolný svazek obcí (DSO) Ano zahrnut vždy DKCS DSO PKP - pouze při splnění kritérií daných § 10 odst. 2 KVS (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017); seznam (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 15. 1. 2016) 1.1.2015
Regionální rada regionů soudržnosti x zahrnuta vždy VDKCS municipální část rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 25. 2. 2016) 1.1.2015
Příspěvková organizace předávající PAP*, jejímž zřizovatelem je ÚSC nebo dobrovolný svazek obcí x zahrnuta vždy DKCS kraj; DKCS obec; DKCS DSO rozšířený PAP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 25. 2. 2017) 1.1.2016 
Příspěvková organizace nepředávající PAP*, jejímž zřizovatelem je ÚSC nebo dobrovolný svazek obcí  x  zahrnuta vždy  DKCS kraj; DKCS obec; DKCS DSO  - 1.1.2016 
Zdravotní pojišťovna x zahrnuta vždy konsolidační celek Česká republika PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) 1.1.2016
Hlavní město Praha Ano zahrnuto vždy (včetně městských částí hlavního města Prahy) DKCS kraj (DKCS městská část hlavního města Prahy) účetní výkazy v rozsahu závazných vzorů PAP, rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy - za městské části hlavního města Prahy a za hlavní město Praha bez městských částí (poprvé ve stavu k 31. 12. 2015, a to do 25. 2. 2016); seznam - za městské části hlavního města Prahy a za hlavní město Praha bez městských částí (poprvé ve stavu k 31. 12. 2014, a to do 31. 3. 2015) 1.1.2015
Majetková účast x zahrnuta na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS DKCS vládní část; DKCS kraj; DKCS obec; DKCS městská část hl. města Prahy; DKCS DSO; VDKCS kraj; VDKCS municipální část; VDKCS vládní část; konsolidační celek Česká republika PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) 1.1.2016
Národní podnik x zahrnut na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS DKCS vládní část PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) 1.1.2016
Státní organizace x zahrnuta na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS DKCS vládní část PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) 1.1.2016
Státní podnik x zahrnut na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS DKCS vládní část; DKCS kraj; DKCS obec; DKCS městská část hl. města Prahy DKCS DSO PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) 1.1.2016
Školská právnická osoba x zahrnuta na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS DKCS vládní část; DKCS kraj; DKCS obec; DKCS DSO PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) 1.1.2016
Veřejná výzkumná instituce x zahrnuta na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS DKCS vládní část; DKCS kraj; DKCS obec PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) 1.1.2016
Obecně prospěšná společnost x zahrnuta na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS DKCS vládní část; DKCS kraj; DKCS obec PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) 1.1.2016
Další právnická osoba x zahrnuta na základě § 5, § 6 nebo § 7 KVS a zároveň nutnost splnění podmínky významnosti dle § 9 KVS DKCS vládní část; DKCS kraj; DKCS obec PKP (poprvé ve stavu k 31. 12. 2016, a to do 31. 7. 2017) 1.1.2016

Použité zkratky a pojmy:
rozšířený PAP…představuje v rámci PAP - Části XIV až XVII, partnery označené symbolem P2X a průměrnou marži
DKCS………...…dílčí konsolidační celek státu
VDKCS…………vyšší dílčí konsolidační celek stát

* Předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) do Centrálního systému účetních informací státu vyplývá z ustanovení § 3a vyhlášky č. 383/2009 Sb.

Související informace

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.