CZ EN

Sázková hra bingo

Podmínky pro povolování sázkové hry provozované pomocí žetonů v číselné řadě od 1 do 90 dle § 2 písm. g)

Povolování sázkové hry BINGO

Vzory žádostí pro povolení provozování binga a seznamy povinných příloh - s účinností od 4.srpna 2009

Podmínky povolování sázkové hry BINGO (§ 2 písm.g)

Upravuje je zákon č. 202/1990 Sb. , o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

  • Sjednocení náležitostí a příloh podání směřujících k zahájení příslušného řízení ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
  • Zpracováno podle stavu k 19.5.2006.

Ministerstvo financí vydá povolení k provozování sázkové hry Bingo při splnění těchto základních podmínek:

  1. Povolení může být vydáno pouze akciové společnosti se sídlem na území ČR, jejíž veškeré akcie znějí na jméno. Základní kapitál této akciové společnosti činí minimálně 30 000 000 Kč a nesmí být sníženo pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení (§ 4 odst. 8 zákona).
  2. Povolení nelze vydat tuzemské (české) právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí, ani právnické osobě, ve které má tato společnost zahraniční majetkovou účast ( § 4 odst. 5 zákona).
  3. Žadatel o povolení předloží Ministerstvu financí doklad o bezúhonnosti všech osob uvedených v § 4a odst. 1 zákona. Doklady o bezúhonnosti (výpis z evidence Rejstříku trestů příp. obdobný zahraniční doklad) nesmí být v době předložení starší 3 kalendářních měsíců a musí být předloženy v rozsahu uvedeném v § 4a zákona.
  4. K zajištění pohledávek státu a výplat výher sázejícím je žadatel povinen složit na zvláštní účet u banky jistotu, která činí 5 000 000 Kč. S jistotou lze nakládat jen s předchozím souhlasem Ministerstva financí (§ 4b zákona).
  5. Provozovatel odvádí na veřejně prospěšné účely část výtěžku, ve výši která odpovídá v tabulce uvedenému procentu, t.j. nejméně 6 % - 20 % z rozdílu, o který příjem provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her převyšuje výhry vyplacené sázejícím, správní poplatky a náklady státního dozoru (v podrobnostech § 4 odst. 2 zákona). Takto stanovené prostředky lze použít pouze pro veřejně prospěšný účel uvedený v povolení (§ 16 zákona).

K žádosti o povolení k provozování sázkové hry Bingo se připojují doklady uvedené v příloze. (Podmínky pro vydání povolení k provozování podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách )

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.