CZ EN

Peněžité nebo věcné loterie

Podmínky pro povolování peněžitých nebo věcných loterií dle § 2 písm. a)

Podmínky povolení loterie

Seznam povinně předkládaných příloh k žádosti o povolení k provozování loterií (Formulář žádosti, platný od 1. června 2009, zůstává v platnosti) s účinností od 22. června 2011

Podmínky provozování číselných, peněžitých nebo věcných loterií a okamžitých loterií (§ 2 písm. a, c ,d)

Upravuje je zákon č. 202/1990 Sb. , o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

  • Sjednocení náležitostí a příloh podání směřujících k zahájení příslušného řízení ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
  • Zpracováno podle stavu k 19.5.2006.

Ministerstvo financí vydává povolení k provozování číselných peněžitých nebo věcných loterií a okamžitých loterií při splnění těchto základních podmínek :

  1. Číselné, peněžité nebo věcné loterie a okamžité loterie může provozovat stát (ministerstvo nebo jím pověřená organizace) nebo akciová společnost, která má sídlo na území ČR, jejíž veškeré akcie znějí na jméno a základní kapitál činí minimálně 100 000 000 Kč. Základní kapitál nesmí být snížen pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení.
  2. Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí, ani právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast.
  3. Žadatel o povolení předložil Ministerstvu financí doklad o bezúhonnosti všech osob uvedených v § 4 odst. 1 zákona. Doklady o bezúhonnosti ( výpis z evidence Rejstříku trestů) nesmí být v době předložení starší 3 kalendářních měsíců a musí být předloženy v rozsahu uvedeném v § 4a zákona.
  4. K zajištění pohledávek státu a výplat výher sázejícím je žadatel o povolení povinen složit na zvláštní účet u banky jistotu která činí u číselných, peněžitých nebo věcných loterií 50 000 000 Kč, u okamžitých loterií činí 10 % z herní jistiny tvořené násobkem počtu emitovaných losů s cenou jednoho losu, nejvýše však 10 000 000 Kč. S jistotou lze nakládat jen s předchozím souhlasem Ministerstva financí (§ 4b zákona).
  5. Provozovatel odvádí na veřejně prospěšné účely část výtěžku ve výši, která odpovídá v tabulce uvedenému procentu, tj. nejméně 6 % - 20 % rozdílu, o který příjem provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her převyšuje výhry vyplacené sázejícím, správní poplatky státního dozoru ( v podrobnostech § 4 odst. 2 zákona ). Takto stanovené prostředky lze použít pouze pro veřejně prospěšný účel uvedený v povolení (§ 16 zákona).

K žádosti o povolení k provozování loterií se připojují doklady uvedené v příloze. (Podmínky pro vydání povolení k provozování podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách )

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.