CZ EN

Provoz neprodukčního prostředí informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby (Playground RVO)

Dne 7. 4. 2020 byl zahájen provoz neprodukčního prostředí informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby (dále také jako „Playground RVO“ nebo „Neprodukční prostředí RVO“), které má za cíl ulehčit provozovatelům hazardních her přípravu na spuštění ostrého provozu.

Dne 30. 1. 2024 byla Ministerstvem financí vyhlášena a zveřejněna aktualizovaná Kompletní technická specifikace/dokumentace informačního systému provozování hazardních her, týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“), která obsahuje změny vyplývající zejména z novely zákona o hazardních hrách účinné od 1. 1. 2024. Změny týkající se produkčního prostředí budou účinné v souladu s vyhlášenou Kompletní technickou specifikací/dokumentací od 1. 7. 2024. 

V neprodukčním prostředí bude datové rozhraní verze 1.0 v nezměněné podobě dostupné do 30. 6. 2024 (včetně). Nové datové rozhraní verze 2.0 bude v neprodukčním prostředí dostupné od 28. 3. 2024 tak, aby bylo možné po přechodnou dobu souběžně testovat na neprodukčním prostředí funkcionality obou verzí. V návaznosti na doplnění rozhraní verze 2.0 jsou aktualizovány i příslušné dokumenty (dočasně budou aktuální dokumenty pro verzi 1.0 i 2.0).

V souboru s názvem Koncepce testovacích dat pro neprodukční prostředí RVO (Playground RVO) je obsažen popis koncepce testovacích dat pro vývoj a testování informačních systémů zejména provozovatelů hazardních her. Společně s tímto souborem jsou zveřejňovány také soubory obsahující testovací případy (příloha č. 1 - Testovací případy) a testovací certifikáty (příloha č. 2 - Testovací certifikáty). Testovací data mohou být postupně doplňována podle odůvodněných potřeb uživatelů v návaznosti na průběh testování na straně provozovatelů hazardních her.

Současně se spuštěním Playgroundu RVO je k dispozici Referenční klient RVO na platformách Java a .NET. Referenční klient RVO slouží jako vzorová implementace klienta webových služeb datového rozhraní. Na základě této implementace lze vyrobit vlastní klienty nebo použít fragmenty kódu Referenčního klienta RVO pro integraci do informačních systémů zejména provozovatelů hazardních her. Referenční klient RVO je k dispozici ke stažení formou GitHub repository na adresách https://github.com/Ministerstvo-financi/hazard-rovo-java a https://github.com/Ministerstvo-financi/hazard-rovo-dot-net, kde jsou uloženy jak zdrojové kódy, dokumentace, tak i spustitelné verze (releases). Referenční klient není spolu s novou verzí rozhraní upraven, tedy nereflektuje konkrétní změny služeb dle novely zákona o hazardních hrách a rozhraní ve verzi 2.0. Přesto byl referenční klient na GitHubu ponechán, jelikož i v původním rozsahu může napomoci při vývoji a testování software na straně provozovatelů, a je možné jej libovolně přizpůsobit.

Případné problémy při testování lze podat prostřednictvím kontaktních osob přes Service desk ministerstva

Publikované materiály navazují na Kompletní technickou specifikaci/dokumentaci informačního systému provozování hazardních her, týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření, zda konkrétní osoba je nebo není zapsána v rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, jehož součástí je i ověření totožnosti a věku osob žádajících o registraci a pro zasílání požadavků na vyloučení z účasti na hazardní hře na 48 hodin a podání žádostí o vyloučení z účasti na hazardní prostřednictvím provozovatele vyhlášenou Ministerstvem financí, zejména na přílohu č. 3 - Neprodukční prostředí – přístupové a provozní informace. Dokument Kompletní technická specifikace/dokumentace informačního systému provozování hazardních her, včetně jeho příloh, je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí, dostupné zde: Kompletní technická specifikace – RVO.

Materiály jsou poskytovány pro volné použití zejména provozovatelů hazardních her jako pomocný nástroj pro usnadnění implementace rozhraní, jsou poskytovány bez záruky funkčnosti a nenahrazují znění výše uvedené kompletní technické specifikace. Případné chyby a odlišnosti chování od technické specifikace budou opraveny a publikovány stejným způsobem.

Poznámka I: V Příloze č. 1 - Testovací případy – verze 1.0.0 (platné od 28. 3. 2024 do 30. 6. 2024) byly upraveny platnosti certifikátů na listu Certifikáty. Veškeré změny jsou podbarveny. 

Poznámka II: V Příloze č. 1 - Testovací případy – verze 2.0.0 (platné od 28. 3. 2024) byly oproti verzi 1.0.0 provedeny následující úpravy: V záložce OveritOsobu byly doplněny dva sloupce – pro údaje IDMisto a LokaceMista a ve sloupci pro údaje HID byly odstraněny informace týkající se hromadného ověření. Dále byly doplněny záložky Vyloucit Na 48hod a ZaslatZadostVylouceni. Všechny změny jsou podbarveny.

Poznámka III: Příloha č. 2 - Testovací certifikáty (platné od 3. 2. 2023) je platná pro verzi 1.0.0. i 2.0.0.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.