Novinky

2016

Informace Ministerstva financí se vztahem k dohodám o podpoře a ochraně investic, kterými je ČR vázána a související dokumenty - rok 2016.

ilustrace

Vydáno

TTIP - Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA

Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA („Dohoda TTIP“) si klade za cíl zajištění plné liberalizace vzájemného obchodu a investic mezi oběma partnery, čímž by mělo být dosaženo odstranění přetrvávajících obchodních bariér.