CZ EN

Zjednodušená evidence dotací

Metodické a technické informace k evidenční úrovni programového financování (RIS ZED). Základní informace ke zjednodušené evidenci dotací.

Cílem zavedení zjednodušené evidence dotací (ZED) je rozšíření rozpočtového systému Ministerstva financí o chybějící informace o dotacích tak, aby Ministerstvo financí disponovalo uceleným přehledem o všech dotacích a návratných finančních výpomocích poskytovaných ze státního rozpočtu. Se zavedením ZED přichází i nový modul rozpočtového systému pro sledování neinvestičních a dalších dotací (např. z Evropské unie, finančních mechanismů, výzkumu, vývoje a inovací atd.) – tzv. RIS ZED.

V RIS ZED jsou evidovány atributy uvedené v § 14 odst. 4 písm. a) až e) zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) a další údaje předávané  do centrální evidence dotací (IS ReD) podle §75b odst.1 stejného zákona.  Informace o dotační akci v RIS ZED doplňuje stejnopis (nebo odkaz na externí úložiště se stejnopisem) příslušného rozhodnutí, smlouvy, případně jiného dokumentu, na jehož základě byla ze státního rozpočtu poskytnuta dotace, nebo návratná finanční výpomoc. 

Správce RIS ZED: Ministerstvo financí, odbor 21 – Státní rozpočet.

Legislativní ukotvení RIS ZED: § 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech).

Informace pro poskytovatele dotací

RIS ZED zajišťuje tyto úkoly:

  1. správa programů a správa akcí,
  2. rozhraní na externí informační systémy (MS2014+, MS2021+, IS VaVaI atd.) včetně rozhraní na Integrovaný informační systém státní pokladny,
  3. volitelně příprava konceptu rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho změn.

Data o akcích jsou do RIS ZED vkládána prostřednictvím:

  1. Jednotného dotačního portálu,
  2. obecného rozhraní,
  3. ručního zadání do klienta RIS ZED.

RIS ZED zajišťuje předávání dat do centrální evidence dotací – IS ReD ve čtvrtletním intervalu, obdobně jako IS EDS. Poskytovatelé dotací již nemusejí informace o dotacích poskytovaných ze státního rozpočtu do IS ReD předávat. 

V souvislosti se zavedením RIS ZED došlo rovněž k ukončení činnosti portálu DotInfo. Ministerstvo financí publikuje data o dotacích poskytovaných ze státního rozpočtu na portálu IS Monitor.

Podpora provozu RIS ZED – Service Desk (hlášení chyb nebo problémů, žádosti o podporu, žádosti o vytvoření uživatele, žádosti o registraci Pověřené osoby atd.): Podpora systému a komunikace prostřednictvím aplikace Service Desk SPCSS.

Kontakt pro informace k RIS ZED mimo oblast provozní podpory: kc.zed@mfcr.cz

Technické informace k RIS ZED: Technické informace - ZED 

datum dokument popis
Metodické informace
11.11.2021 Novela rozpočtových pravidel v části programové financování ( 678,63 kB) Základní informace k zákonu č. 484/2020 Sb. ze dne 27. 11. 2020, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v části programové financování.
datum dokument popis
Pracovní postupy
17.12.2021 Šablona pro založení programu RIS ZED ( 12,77 kB) Šablona pro založení a změnu programu v RIS ZED. 
7.7.2022 Šablona pro založení uživatele RIS ZED ( 12,21 kB) Šablona pro založení a změnu údajů uživatele RIS ZED. Byly doplněny role pro rozpis závazných parametrů SR v Rozpočtovém informačním systému programového financování.
7.12.2021 Informace ke ZED ( 448,72 kB) Informace ke Zjednodušené evidenci dotací.
15.12.2021 Informace k ZED pro Garanty RIS ZED a Pověřené osoby RIS ZED ( 481,11 kB) Instrukce Garantům RIS ZED a Pověřeným osobám RIS ZED pro zakládání uživatelů, programů a agregačních akcí ZED.
15.12.2021 Informace k ZED pro Garanty IT RIS ZED ( 234,46 kB) Informace o RIS ZED pro Garanty RIS ZED IT.
22.8.2023 Příručka uživatele RIS-ZED ( 8 591,95 kB) Uživatelská dokumentace Rozpočtového informačního systému zjednodušené evidence dotací.
datum dokument popis 
Školení
10.6.2022 Prezentace ze seminářů RIS-ZED květen - červen 2022 ( 2 224,67 kB) Prezentace ze seminářů „Zjednodušená evidence dotací RIS ZED“, které se konaly na přelomu května a června 2022. Materiál obsahuje informace o legislativních východiscích RIS ZED, jeho funkcích, organizačních a komunikačních podmínkách, konvenci akcí a programů RIS ZED, postupech instalace, možnostech přístupu přes automatizované rozhraní a testování v IS. Další části tvoří informace související s provozem RIS  ZED v tomto roce a s přípravou rozpočtu na rok 2023.
28.7.2023 Prezentace ze školení Zjednodušená evidence dotací RIS ZED červenec 2023 ( 5 803,23 kB) Prezentace ze školení Zjednodušená evidence dotací RIS ZED červenec 2023. Materiál obsahuje pokyny pro instalaci RIS ZED, návody pro přihlášení do systému a práci v něm. Součástí prezentace jsou  praktické ukázky používání a ovládání aplikace.
30.6.2023 Prezentace - příprava SR 2024-2026 - červen 2023 ( 5 378,52 kB) Prezentace ze školení k přípravě rozpočtu na rok 2024 konaných v červnu a červenci 2023. Materiál obsahuje návody a postupy pro přípravu rozpočtu a střednědobého výhledu aplikovatelné ve všech modulech RISPF. Jeho součástí je návod pro přihlášení do aplikace, postup založení agregační akce, ovládání záložek RIS ZED při přípravě rozpočtu a pokyny pro export rozpisu rozpočtu.
datum dokument popis
Technické informace
24.5.2023 Technický manuál RIS ZED - verze 4.3 ( 2 786,32 kB)

Technický manuál pro RIS ZED

Aktualizace Technického manuálu obsahuje rozšíření standardu rozhraní v následujících oblastech:
-    Rozšíření povolených znaků v jednotlivých typech textových atributů,
-    Doplnění rozhraní o nepovinná pole AkceUcelPopisFinancovaniAktualizaceExplicitniPriznak.
Rozšíření jsou nepovinná, v případě že je nebudete využívat, není třeba stávající rozhraní upravovat.
Verze služeb, obsahujících popsaná rozhraní, jsou připravena v testovacím prostředí RISPF. K přenosu do produkčního provozu dojde ve čtvrtek 1. 6. 2023 po 17 hodině.

9.11.2022 Technický manuál RIS ZED - verze 4.2 ( 2 693,34 kB)

Technický manuál pro RIS ZED

Nová verze souborů Technického manuálu RIS ZED ve verzi 4.2, publikovaného v souboru Technický_manuál_RIS_ZED_v4.2.zip, obsahuje novou verzi textace Technického manuálu RIS ZED, a to ve verzi s identifikovanými změnami oproti předchozí publikované verzi a čistopis. Součástí publikovaných příloh jsou také technické soubory s definicí datových struktur a webových služeb rozhraní RIS ZED.

Oproti předchozí verzi byly provedeny následující změny:

- Rozšíření povolených znaků v textových polích,
- Odpovídající aktualizace technické přílohy isvs_space.xsd,
- Aktualizace popisu vybraných polí. 

MF dále informuje, že nové verze webových služeb dle specifikace TM RIS ZED 4.2 jsou publikovány na produkčním prostředí RIS ZED.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.zed@mfcr.cz 

16.9.2022 Technický manuál RIS ZED - verze 4.1 ( 2 652,25 kB)

Technický manuál pro RIS ZED

Nová verze souborů Technického manuálu RIS ZED ve verzi 4.1, publikovaného v souboru Technický_manuál_RIS_ZED_v4.1.zip, obsahuje novou verzi textace Technického manuálu RIS ZED, a to ve verzi s identifikovanými změnami oproti předchozí publikované verzi a čistopis. Součástí publikovaných příloh jsou také technické soubory s definicí datových struktur a webových služeb rozhraní RIS ZED.

Oproti předchozí verzi byly provedeny změny související s opravou drobných chyb zjištěných ve verzi 4.0:

- Opravu popisu elementu Oduvodneni,
- Aktualizace technické přílohy isvs_space.xsd kvůli chybě v definici typu pro element UzemiKod,
- Aktualizace požadavků a odpovědí u příkladů 9 a 10 kvůli chybě ve struktuře odpovědi.

MF dále informuje, že publikace nové verze webových služeb dle specifikace TM RIS ZED 4.1 bude provedena na produkčním prostředí RIS ZED v termínu 22. 9. 2022 ve večerních hodinách v rámci mimořádné odstávky IISSP.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.zed@mfcr.cz 

25.7.2022 Technický manuál RIS ZED - verze 4.0 ( 3 201,15 kB)

Technický manuál pro RIS ZED

Aktualizovaný soubor Technického manuálu RIS ZED ve verzi 4.0, obsahuje novou formu textace Technického manuálu RIS ZED, a to ve variantě s identifikovanými změnami oproti předchozí publikované verzi, a čistopis. Součástí publikovaných příloh jsou také technické soubory s definicí datových struktur a webových služeb rozhraní RIS ZED.

MF dále informuje, že publikaci nové verze webových služeb předpokládá v následujících termínech:

- 8. – 11. 8. 2022 pro Testování třetích stran RIS ZED,
- 29. 8. – 4. 9. 2022 na produkčním prostředí RIS ZED.

Konkrétní datum publikace bude potvrzeno v další komunikaci a zveřejněním na webových stránkách Zjednodušené evidence dotací.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.zed@mfcr.cz   

1.2.2022 Konfigurační předpis RIS ZED ( 654,96 kB) Konfigurační předpis
22.7.2022 Číselník právních forem RIS ZED ( 14,94 kB) Číselník právních forem
Obsahuje archiv dokumentů, jejichž doba platnosti byla omezena.
Archiv
   

Další informace související se zjednodušenou evidencí dotací naleznete v aktualitách: 

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.