CZ EN

Forecasting VAR Analysis for a DSGE–VAR Model

Pro účely predikcí používá Ministerstvo financí ČR, mimo jiného, komplexní DSGE-VAR model. Tato studie se zaměřuje na prezentaci části modelu VAR.

Modely DSGE jsou známé svými poměrně přesvědčivými dlouhodobými predikcemi, zatímco modely VAR převládají jako nástroje pro krátkodobé a střednědobé předpovědi. Finální predikce pak zahrnuje výstupy různých verzí modelů VAR a výsledek predikce prostřednictvím bayesovsky odhadnutého DSGE modelu. Výsledný model tak v sobě kombinuje výhody bayesovských odhadů s výhodami regresní analýzy.

Predikční schopnost modelů VAR je vyhodnocena na základě iterací historických prognóz (rolling-window) na jedno čtvrtletí dopředu, a to v rámci období od začátku roku 2012 do druhého čtvrtletí roku 2019. Predikce v DSGE části modelu je prováděna prostřednictvím softwaru Dynare. Bayesovská metoda zajištuje prakticky dokonalou vazbu modelovaných proměnných na historické časové řady.

Konečná predikce pro budoucí období je výstupem odhadů DSGE-VAR modelu. Výběr použitých VAR modelů pro predikci je prováděn s ohledem na ekonomickou teorii, statistickou významnost jednotlivých proměnných v modelu a také na predikční schopnosti modelů měřené střední kvadratickou odchylkou (RMSE).

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.