CZ EN

Zpravodaj MF - 07/2013

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Makroekonomická predikce - červenec 2013

Makroekonomická predikce - červenec 2013

V 1. čtvrtletí 2013 došlo podle aktuálních dat ČSÚ k výraznému mezičtvrtletnímu propadu HDP o 1,3 %, což představovalo již 6. mezičtvrtletní pokles v řadě. Zveřejněná data je však možno považovat za všeobecně velmi negativní překvapení. Třebaže hloubka tohoto poklesu byla zčásti ovlivněna jednorázovými faktory (předzásobením cigaretovými kolky ve 4. čtvrtletí 2012 či nepříznivým počasím), je zřejmé, že se ekonomika nenachází v dobré kondici.

Související informace:

Celý obsah článku

Moody´s potvrdila vysoké hodnocení České republiky

Moody´s potvrdila vysoké hodnocení České republiky

Ratingová agentura Moody´s v pátek 19. července 2013 potvrdila hodnocení České republiky na úrovni A1 se stabilním výhledem. Zároveň zvýšila horní hranici pro nejvyšší možné dosažitelné hodnocení tuzemského emitenta v domácí měně a dluhopisů v zahraniční měně na Aa2 z původní Aa3.

Celý obsah článku

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - červen 2013

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - červen 2013

V průběhu prvního pololetí došlo k financování 59,1 % až 78,6 % revidované plánované hrubé výpůjční potřeby v roce 2013. Mezičtvrtletní pokles hrubého státního dluhu ke konci druhého čtvrtletí činil 37,5 mld. Kč.

Publikováno ke dni: 10.7.2013

Celý obsah článku

Fiscal Data for the Czech Republic

Fiscal Data for the Czech Republic

Aktualizováno 10. července 2013 9:00 - Fiskální data - Česká republika - aktualizace tabulky CENTRAL GOVERNMENT OPERATIONS (doplněna data v tabulkách za měsic květen 2013).

Celý obsah článku

Statistika ústřední vlády

Statistika ústřední vlády

Aktualizováno 10. července 2013 9:00 (aktualizace dat za květen 2013).

Celý obsah článku

Stát si půjčí až o 140 miliard korun méně

Stát si půjčí až o 140 miliard korun méně

Ministerstvo financí aktualizuje svoji Strategii financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2013. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek rozhodl o snížení hrubé výpůjční potřeby nejméně o 110 - 140 mld. Kč.

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Schválený návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2014 až 2016

Schválený návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2014 až 2016

Ministerstvo financí zveřejňuje návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2014 až 2016, který byl schválen usnesením vlády č.433 ze dne 12. června 2013.

Celý obsah článku

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - I.pololetí 2013

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - I.pololetí 2013

Dne 16. ledna 2013 schválila vláda usnesením č. 39 Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. Jedním z úkolů Strategie je Zveřejňování poradců a poradních orgánů. Zveřejnění seznamu těchto orgánů, včetně jejich personálního obsazení má nápomoci k větší důvěře veřejnosti k státní správě a její transparentnosti. Seznam se bude aktualizovat vždy k 1. červenci a k 1. lednu kalendářního roku.

Celý obsah článku

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků v roce 2013 - aktualizován ke dni 10. července 2013. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.06.2013

Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.06.2013

Zdroj: MF - 26 - odbor Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování

Celý obsah článku

Operativní účetní záznamy

Operativní účetní záznamy

V rámci metodické podpory zveřejňuje Ministerstvo financí aktualizaci doplňujících informací - Tabulka - předávání OÚZ pro OSS v roce 2013 (organizační složky státu) a státní fondy.

Celý obsah článku

Dokládání výpisu z obchodního rejstříku v podaných žádostech o povolení loterií a jiných podobných her - nebude potřeba

Dokládání výpisu z obchodního rejstříku v podaných žádostech o povolení loterií a jiných podobných her - nebude potřeba

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi sděluje, že s účinností od 8.7.2013 mění svou dosavadní praxi a nadále již nebude požadovat výpis z obchodního rejstříku jako součást žádosti o povolení k provozování loterií a jiných podobných her. Výpis z obchodního rejstříku nebude potřeba dokládat ani do registru zřízeného u Odboru 34.

Celý obsah článku

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.6.2013

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.6.2013

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 30.6.2013 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 60461 kusů.

Celý obsah článku

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 1.07.2013

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 1.07.2013

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her, kteří jsou držiteli povolení Ministerstva financí (mimo TOMBOLY a výherní hrací přístroje povolované obcemi) - 1.07.2013.

Celý obsah článku

Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2008 – 2012

Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2008 – 2012

Tabulky 1 - 5

 • Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2008 - 2012
 • Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2011 - 2012
 • Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her v roce 2012
 • Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2008 - 2012
 • Srovnání výsledků VHP povolovaných obcemi za roky 2008 – 2012

Grafy 1 - 11

 • Graf č.1 až č. 7 – Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2008 - 2012 - LOTERIE, KURSOVÉ SÁZKY, BINGO, KASINA, VHP, TECHNICKÉ HRY
 • Graf č.8 – Podíl jednotlivých druhů her na vložených částkách v roce 2012
 • Graf č.9 – Podíl jednotlivých druhů her na příjmech ze hry v roce 2012
 • Graf č.10 – Podíl jednotlivých druhů her na vložených částkách - vývoj v letech 2008 - 2012
 • Graf č.11 – Podíl jednotlivých druhů her na příjmech ze hry - vývoj v letech 2008 - 2012

Související informace:

Celý obsah článku

Schodek za 1. pololetí se snížil, jeho cíl pro celý rok bude dodržen

Schodek za 1. pololetí se snížil, jeho cíl pro celý rok bude dodržen

Ke konci června dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 549,9 mld. Kč, celkové výdaje 581,4 mld. Kč a schodek hospodaření 31,5 mld. Kč. Schodek se meziročně snížil asi o 40 mld. Kč, meziměsíčně o 8 mld. Kč, a je tak nejnižší od roku 2008.

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 1.7.2013, aktualizováno 15.7.2013 (Opravena hlavička Tabulky č. 2)

Související informace:

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.6.2013

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.6.2013

Výkon vlastnických práv MF

 • Aktualizováno ke dni: 30. června 2013
 • Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 45 - odbor Realizace dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru - rok 2012 (aktualizováno)

Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru - rok 2012 (aktualizováno)

Aktualizace dokumentu. Výroční zpráva FAÚ za rok 2012 doplněna o vysvětlení rozdílných číselných údajů.

 • Finanční analytický útvar v rámci publikační činnosti uveřejňuje výroční zprávu o činnosti za rok 2012.

Zdroj: MF - Finanční analytický útvar, publikováno 03/2012/aktualizováno 25.07.2013

Celý obsah článku

Legislativa MF

Cenový věstník 8/2013

Cenový věstník 8/2013

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 7. dodatek
 • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP), [stav k 30. 6. 2013]
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOROMĚŘICE č. 1/2013, kterou se vydává 9. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2013/2014)
 • Magistrát hlavního města Prahy – odbor daní, poplatků a cen – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2013

Celý obsah článku

Informace ke vstupu v platnost protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Nizozemím

Informace ke vstupu v platnost protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Nizozemím

Na základě informací obdržených z ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR se oznamuje, že dne 31. května 2013 vstoupil v platnost Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (podepsána v Praze dne 4. března 1974, její nedílnou součást tvoří Protokol, který byl podepsán v Praze dne 4. března 1974 a Protokol, který byl podepsán v Praze dne 26. června 1996). Tento další Protokol, který rovněž tvoří nedílnou součást Smlouvy, byl podepsán v Praze dne 15. října 2012 a jeho ustanovení se budou ve vztazích mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím provádět ve vztahu k daňovým rokům a obdobím začínajícím 1. ledna 2014 nebo později. Text Protokolu bude v nejbližší možné době publikován ve Sbírce mezinárodních smluv.

Celý obsah článku

Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek

Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek

Ministerstvo financí zaslalo do pracovních komisí Legislativní rady vlády návrh vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Účinnost vyhlášky se po vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení navrhuje od 1. srpna 2013. Vyhláška by měla být zveřejněna ve Sbírce zákonů do 15. července 2013.

Související informace:

Celý obsah článku

Státní pokladna

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-06-2013

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-06-2013

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP).

Celý obsah článku

Ministerstvo financí zveřejňuje často používané číselníky RIS

Ministerstvo financí zveřejňuje často používané číselníky RIS

Ministerstvo financí zveřejňuje vybrané číselníky RIS (RISPR i RISRE) ve formátu XLS, které byly jednorázově vyexportovány do formátu XLS dne 28. 6. 2013 na základě aktuálních údajů z RIS. Tyto záznamy jsou platné k 1. 1. 2014, obsahují tedy např. zdroje pro programovací období 2014 - 2020.

Celý obsah článku

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

WEB STÁTNÍ POKLADNY: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Emisní kalendáře

Emisní kalendáře

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013.

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2013 - revize k datu 30.6.2013

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2013 - revize k datu 30.6.2013

Strategie vychází a je v souladu s Návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, Střednědobým výhledem státního rozpočtu České republiky na roky 2014 až 2015, Střednědobými výdajovými rámci na roky 2014 až 2015, Fiskálním výhledem České republiky z listopadu 2012 a Makroekonomickou predikcí České republiky z října 2012.

 • revize k datu 30.6.2013

Celý obsah článku

Daně a cla

Specializovanému finančnímu úřadu bylo v první polovině roku doručeno 57 640 žádostí o registraci smluv o důchodovém spoření (Tisková zpráva GFŘ)

Specializovanému finančnímu úřadu bylo v první polovině roku doručeno 57 640 žádostí o registraci smluv o důchodovém spoření (Tisková zpráva GFŘ)

Specializovaný finanční úřad (SFÚ) jako správce Centrálního registru smluv obdržel nejvíce žádostí v květnu (10 816 žádostí) a v červnu (20 130 žádostí). V 700 případech SFÚ řízení o registraci zastavil, protože žádost o registraci smlouvy byla ještě před vydáním rozhodnutí „vzata zpět“.

Zdroj: Generální finanční ředitelství; publikováno 3.07.2013

Celý obsah článku

Daňový kalendář pro srpen 2013

Daňový kalendář pro srpen 2013

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2013 - červenec 2013.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí - červenec 2013

Daňové příjmy krajů a obcí - červenec 2013

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Dohoda Euroskupiny o nástroji přímé rekapitalizace

Dohoda Euroskupiny o nástroji přímé rekapitalizace

Jedním z cílů ambiciózního projektu bankovní unie v EU je přetnout začarovaný kruh mezi bankovní krizí a krizí vládních financí. Tomuto záměru má v budoucnu napomáhat i tzv. nástroj přímé rekapitalizace. Jmenovaný nástroj vychází z představy, že finanční pomoc z trvalého záchranného mechanismu ESM by mohla být za určitých podmínek směrována přímo problémovým bankám a nikoli nejprve jako úvěr vládě, která pomoc pro své banky zprostředkovává, čímž se jí zároveň zvyšuje její dluh. 

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 9. července 2013 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 9. července 2013 v Bruselu

Dne 9. července proběhne první zasedání Rady ECOFIN pod vedením Litvy, která 1. července 2013 vystřídala Irsko v roli předsednické země Rady EU.

Celý obsah článku

Dotace

Řešení problémů v ROP Severozápad (Tisková zpráva MF)

Řešení problémů v ROP Severozápad (Tisková zpráva MF)

Ministr financí inicioval dnešní schůzku s cílem v co nejkratší době vyřešit problém ROP Severozápad. Schůzky s ministrem financí Janem Fischerem se zúčastnili hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a předseda výboru regionální rady Petr Navrátil.

Celý obsah článku

Česko-norský výzkumný program: Termín vyhlášení výzvy se posouvá

Česko-norský výzkumný program: Termín vyhlášení výzvy se posouvá

Termín vyhlášení výzvy v Česko-norském výzkumném programu se posouvá na období měsíce srpna/září 2013. Výzva bude vyhlášena na webu Národního kontaktního místa – www.norwaygrants.cz.

Celý obsah článku

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 10.7.2013)

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 10.7.2013)

Tabulka - Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 10.7.2013)

Celý obsah článku

Jak žádat o grant - Aktualizovaný Pokyn č. 2 pro vyplnění IR

Jak žádat o grant - Aktualizovaný Pokyn č. 2 pro vyplnění IR

Národní koordinační jednotka aktualizuje dokument - Pokyn č. 2 - pro vyplnění IR (Interim Report) - ke stažení pro Program finanční pomoci - Švýcarsko - české spoluráce.

Celý obsah článku

Konference k Programu „Scholarship“ v rámci EHP a Norských fondů 2009 - 2014

Konference k Programu „Scholarship“ v rámci EHP a Norských fondů 2009 - 2014

Ve dnech 6. a 7. června proběhla blízko norského města Bergen konference, kterou pořádala norská partnerská organizace Centrum pro mezinárodní spolupráci ve vzdělávání (SIU) pro zástupce zprostředkovatelů programů a dalších subjektů participujících na přípravě a implementaci programů týkající se spolupráce v oblastech „Research“ a „Scholarships“ v rámci v EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Pracovní skupina pro TWINNING a TAIEX

Pracovní skupina pro TWINNING a TAIEX

Průvodní informace k meziresortní skupině pro spolupráci v unijních projektech Twinning a TAIEX v zemích sousedství Evropské unie zřízenou usnesením vlády č. 349 ze dne 15. května 2013.

Celý obsah článku

Návrh řešení korekcí regionálních operačních programů

Návrh řešení korekcí regionálních operačních programů

Certifikace většiny regionálních operačních programů je v současnosti pozastavena vlivem nesrovnalostí či přímo podvodů. Ministr financí představil návrh řešení, které by mohlo tyto operační programy odblokovat.

Celý obsah článku

TAIEX (Technical Assistance Information EXchange unit)

TAIEX (Technical Assistance Information EXchange unit)

Aktualizace obsahu - v souvislosti s přijetím Chorvatska do EU.

TAIEX - nástroj Evropské unie pro krátkodobou, nefinanční pomoc poskytovanou ve formách seminářů/workshopů, hodnotících misí, misí expertů, poradenství, studijních cest, tréninkových programů na regionální úrovni a školení školitelů.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích (červenec 2013)

Ministr financí a lidé MF v médiích (červenec 2013)

Aktuální témata: úvodní řeč nového ministra financí při uvedení do funkce dne 10.7.2013 a další.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Multimédia MF (červenec 2013)

Multimédia MF (červenec 2013)

Aktuální témata: státní dluh

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 6/2013

Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 6/2013

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata činnost RIK (referát internetové kriminality) v rámci Celní správy, judikatura v oblasti prokazování původu majetku, principy zdaňování příjmů zahraničních sportovců a umělců v ČR, teoretické a ekonomické aspekty pojištění vkladů, současné a navrhované zdanění emisí CO2 v zemích EU v oblasti energetiky, japonská ekonomika v letech 2007-2010, důchodová reforma v ČR a doplňkové důchodové systémy, nová společná politika EU v oblasti mezinárodních investic, specifika společností se zahraniční majetkovou účastí a tvorba a implementace práva EU, v ČR a dále ve vybraných členských státech EU. V angličtině je článek věnovaný 20 letům českého bankovního sektoru.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku na téma boj s agresivním daňovým plánováním a daňovým únikem, zákon o posílení výkonu čestných funkcí – zlepšení podpory neplacených činností a čestných funkcí, nové místo plnění u elektronických služeb do roku 2015, vybrané otázky zdanění větrných elektráren v Německu a trendy podnikového zdanění v Evropě a v dalších průmyslových zemích.
  • Z anglicky psaného tisku byly např. zařazeny články věnované distribučnímu dopadu řecké krize v roce 2010, programům krátké práce ve Francii a v Německu, kapitálové struktuře, zdanění právnických osob a stáří podniku, zvláštní zprávě o mezinárodním bankovnictví, domácím výrobcům solární elektřiny v rámci režimu DPH v EU a budoucnosti EU.
  • Zajímavý článek ze slovenského tisku je věnován odhadu vlivu fiskální konsolidace na růst HDP ve Slovenské republice.

Celý obsah článku

Ministr financí jmenuje náměstka Lubomíra Tomana (Tisková zpráva)

Ministr financí jmenuje náměstka Lubomíra Tomana (Tisková zpráva)

Ministr financí Jan Fischer dnes jmenoval náměstkem ministra financí pro Hospodaření s majetkem státu a informatiku Lubomíra Tomana.

Celý obsah článku

Ministr financí sdělil odvolání dvěma náměstkům (Tisková zpráva)

Ministr financí sdělil odvolání dvěma náměstkům (Tisková zpráva)

Ministr financí sdělil odvolání dvěma náměstkům Ing. Tomáši Zídkovi a Mgr. Zdeňku Zajíčkovi a jmenuje novou náměstkyni pro sekci Mezinárodní vztahy a finanční politika Ing. Evu Anderovou.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.