CZ EN

Oznámení o aukci SPP 26 T 20/04

Oznámení o aukci SPP 26 T 20/04*)
Název emise: SPP 26 T 20/04
Kód emise: 21910790
ISIN: CZ0001005482
Název a adresa emitenta:**) Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti: 19. 10. 2018
Jmenovitá hodnota: 1 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota emise:***) 0 až 5 000 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená do aukce:***) 0 až 5 000 000 000 Kč
Datum aukce: 19. 04. 2018
Datum emise: 20. 04. 2018
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na tři desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

*) Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30
**) Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
***) Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu
Seznam primárních dealerů státních dluhopisů České republiky
Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář