CZ EN

Oznámení o aukci SPP 87 D 14/04

Oznámení o aukci SPP 87 D 14/04*
Název emise: SPP 87 D 14/04
Kód emise: 21007814
ISIN: CZ0001005953
Název a adresa emitenta:** Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti: 10. 07. 2020
Jmenovitá hodnota: 1 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota emise:*** 0 až 20 000 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená do aukce:*** 0 až 20 000 000 000 Kč
Datum aukce: 09. 04 2020
Datum emise: 14. 04. 2020
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na tři desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

* Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30.
** Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
*** Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

Seznam dealerů státních dluhopisů České republiky
Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář