CZ EN

Oznámení o aukci SPP 39 T 12/03

Oznámení o aukci SPP 39 T 12/03*
Název emise: SPP 39 T 12/03
Kód emise: 21012828
ISIN: CZ0001006191
Název a adresa emitenta:** Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti: 10.12.2021
Jmenovitá hodnota: 1 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota emise:*** 0 až 5 000 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená do aukce:*** 0 až 5 000 000 000 Kč
Datum aukce: 11.03.2021
Datum emise: 12.03.2021
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na tři desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

* Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30.
** Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.
*** Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

Seznam dealerů státních dluhopisů České republiky
Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář