CZ EN

Oznámení o technické emisi SPP 52 T 19/11

Oznámení o technické emisi SPP 52 T 19/11
Název emise: SPP 52 T 19/11
Kód emise: 21811835
ISIN: CZ0001006365
Název a adresa emitenta: Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti: 18.11.2022
Jmenovitá hodnota: 1 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota emise: 100 000 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená do aukce: 0 Kč
Datum aukce: 18.11.2021
Datum emise: 19.11.2021
Uzávěrka příjmu objednávek: -
Způsob prodeje dluhopisů: -
Způsob zadávání objednávek: -
Název agenta: Česká národní banka

Státní pokladniční poukázky budou při svém vydání zapsány na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci ve smyslu 15 odst. 4 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář