Novinky

Oznámení o aukci SPP 13 T 09/02

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • SPP
  • Emise
  • Aukce
  • Veřejný sektor
  • Oznámení

Oznámení o aukci SPP 13 T 09/02*)
Název emise: SPP 13 T 09/02
Kód emise: 21105781
ISIN: CZ0001005391
Název a adresa emitenta:**) Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti: 11. 05. 2018
Jmenovitá hodnota: 1 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota emise:***) 0 až 5 000 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená do aukce:***) 0 až 5 000 000 000 Kč
Datum aukce: 08. 02. 2018
Datum emise: 09. 02. 2018
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na tři desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

*) Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30
**) Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
***) Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu
Seznam primárních dealerů státních dluhopisů České republiky
Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Doporučované

Nejčtenější