CZ EN

Motivový obrázek

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2021

Souhrnný přehled:
  • Vývoj čisté pozice za léta: 2017 - 2021 - tabulka
  • Vývoj čisté pozice za všechny roky: 2004 - 2021 - soubor XLS ke stažení
  • Tisková zpráva MF ze dne 29.7.2021 
  • Tisková zpráva MF ze dne 1.2.2022 

Vývoj čisté pozice za léta: 2017 - 2021

  2017 2018 2019 2020 2021 2004 - 31. 12. 2021
mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč
Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU od roku 2017 do 31. prosince 2021
Příjmy z rozpočtu EU                        
Strukturální akce 2 434,1 64 090,5 2 345,8 60 154,0 3 235,7 83 067,0 4 015,5 106 186,2 3 693,0 94 707,7 43 993,1 1 156 017,5
SF 1 252,0 32 965,7 1 610,1 41 286,7 2 437,1 62 565,3 2 866,5 75 801,2 2 735,4 70 148,3 29 703,0 779 818,8
CF 1 182,1 31 124,8 735,8 18 867,3 798,6 20 501,7 1 149,0 30 385,0 957,7 24 559,4 14 290,1 376 198,7
Zemědělství 1 114,9 29 354,9 1 168,4 29 961,9 1 270,0 32 604,3 1 280,2 33 852,7 1 230,0 31 542,2 17 161,4 451 944,0
Tržní operace 25,7 676,4 14,0 359,4 18,4 473,2 16,1 426,5 17,1 438,9 486,8 13 242,9
Přímé platby 828,8 21 821,2 824,7 21 148,1 855,6 21 964,1 854,7 22 601,2 849,6 21 787,6 11 090,6 291 667,9
Rozvoj venkova 258,8 6 815,1 322,0 8 256,1 392,9 10 086,5 403,4 10 666,5 356,1 9 132,4 5 496,8 144 764,1
Veterinární opatření 1,4 37,4 2,4 61,0 1,1 28,4 1,8 48,1 2,6 65,5 41,8 1 096,0
Rybářství 0,2 4,8 5,4 137,3 2,0 52,1 4,2 110,3 4,6 117,8 45,5 1 173,2
Programy EU 186,7 4 915,6 165,4 4 240,1 222,9 5 721,0 211,5 5 593,9 211,5 5 424,9 2 237,2 59 435,2
Budování institucí 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 821,6
Komunitární programy 186,7 4 915,6 165,4 4 240,1 222,9 5 721,0 211,5 5 593,9 211,5 5 424,9 2 209,2 58 613,6
Předvstupní nástroje 0,0 0,0 -0,8 -21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 414,5 12 308,8
Phare 0,0 0,0 -0,8 -21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 177,9 5 553,3
Ispa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,9 5 115,5
Sapard 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,7 1 640,1
Kompenzace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 834,2 25 116,7
Příjmy z NGEU                 914,6 23 456,0 914,6 23 456,0
Celkové příjmy z rozpočtu EU 3 735,7 98 361,0 3 678,8 94 334,9 4 728,6 121 392,3 5 507,2 145 632,8 5 134,5 131 674,8 64 640,4 1 704 822,2
Celkové příjmy z rozpočtu EU vč. NGEU                 6 049,2 155 130,8 65 555,0 1 728 278,2
Platby do rozpočtu EU                        
tradiční vlastní zdroje (cla) 268,00 7 056,31 267,23 6 852,64 287,01 7 368,06 248,92 6 582,49 304,07 7 797,87 3 755,24 99 523,07
Zdroj z DPH 218,03 5 740,77 245,24 6 288,57 263,79 6 771,93 266,18 7 038,94 278,97 7 154,31 3 641,78 96 720,32
Zdroj z HND 1 124,65 29 612,07 1 421,83 36 460,02 1 452,10 37 278,23 1 761,01 46 568,16 1 943,63 49 844,36 20 610,36 545 556,29
Zdroj z plastů                 60,38 1 548,41 60,38 1 548,41
Celkové platby do rozpočtu EU 1 610,7 42 409,1 1 934,3 49 601,2 2 002,9 51 418,2 2 276,1 60 189,6 2 587,1 66 345,0 28 067,7 743 348,1
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 2 125,0 55 951,9 1 744,5 44 733,6 2 725,7 69 974,1 3 231,1 85 443,2 2 547,5 65 329,9 36 572,6 961 474,1
Čistá pozice vůči rozpočtu EU vč. NGEU                 3 462,1 88 785,8 37 487,3 984 930,1

Vývoj čisté pozice za všechny roky: 2004 - 2021

Související informace:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.