Novinky

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2018

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

 • Čistá pozice
 • Rozpočet EU
 • Struktura příjmů ČR z rozpočtu EU
 • Strukturální fondy
 • Zahraniční sektor
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Zahraničí EU
Aktualizováno 31. 1. 2019 14:00
 • Doplněna data za celý rok 2018
 • Aktualizována data za rok 2017 v tabulce: Vývoj čisté pozice za léta: 2014 - 2018 - tabulka

Souhrnný přehled

 • Vývoj čisté pozice za léta: 2014 - 2018 - tabulka
 • Vývoj čisté pozice za všechny roky: 2004 - 2018 - soubor XLS ke stažení
 • Tisková zpráva MF ze dne 26.7.2018
 • Tisková zpráva MF ze dne 31.1.2019

Vývoj čisté pozice za léta: 2014 - 2018

  2014 2015 2016 2017 2018 2004 - 31. 12. 2018
mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč
Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU od roku 2014 do 31. prosince 2018
Příjmy z rozpočtu EU                        
Strukturální akce 2 983,1 82 133,3 5 769,5 157 408,0 3 253,7 87 957,3 2 434,1 64 090,5 2 345,8 60 154,0 33 048,9 872 056,6
SF 2 081,3 57 303,1 4 029,2 109 929,7 1 783,4 48 210,5 1 252,0 32 965,7 1 610,1 41 286,7 21 664,1 571 304,0
CF 901,8 24 830,2 1 740,2 47 478,3 1 470,3 39 746,8 1 182,1 31 124,8 735,8 18 867,3 11 384,8 300 752,7
Zemědělství 1 173,6 32 312,7 1 137,1 31 023,1 1 196,2 32 335,5 1 114,9 29 354,9 1 168,4 29 961,9 13 381,3 353 944,8
Tržní operace 15,2 419,1 16,0 435,5 26,1 704,4 25,7 676,4 14,0 359,4 435,1 11 904,3
Přímé platby 878,1 24 175,9 879,8 24 002,7 824,9 22 300,7 828,8 21 821,2 824,7 21 148,1 8 530,8 225 314,8
Rozvoj venkova 279,7 7 701,0 233,7 6 377,0 343,4 9 282,0 258,8 6 815,1 322,0 8 256,1 4 344,4 114 878,7
Veterinární opatření 0,6 16,7 0,8 21,7 0,9 24,7 1,4 37,4 2,4 61,0 36,3 954,0
Rybářství 0,0 0,0 6,8 186,3 0,9 23,7 0,2 4,8 5,4 137,3 34,7 893,0
Programy EU 194,3 5 349,5 128,1 3 496,2 167,4 4 524,7 186,7 4 915,6 186,7 4 787,3 1 612,6 43 242,6
Budování institucí 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 821,6
Komunitární programy 194,3 5 349,5 128,1 3 496,2 167,4 4 524,7 186,7 4 915,6 186,7 4 787,3 1 584,6 42 421,0
Předvstupní nástroje -0,1 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 -21,1 414,5 12 308,8
Phare -0,1 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 -21,1 177,9 5 553,3
Ispa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,9 5 115,5
Sapard 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,7 1 640,1
Kompenzace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 834,2 25 116,7
Celkové příjmy z rozpočtu EU 4 350,9 119 793,6 7 034,7 191 927,2 4 617,2 124 817,5 3 735,7 98 361,0 3 700,1 94 882,1 49 291,4 1 306 669,5
 
Platby do rozpočtu EU                        
tradiční vlastní zdroje (cla) 197,88 5 448,22 226,13 6 169,56 277,55 7 503,03 268,00 7 056,31 267,23 6 852,64 2 915,25 77 774,65
Zdroj z DPH 198,25 5 458,35 192,21 5 244,00 202,81 5 482,65 218,03 5 740,77 245,24 6 288,57 2 832,83 75 755,14
Zdroj z HND 1 219,24 33 569,45 1 117,39 30 485,64 1 154,32 31 204,74 1 124,65 29 612,07 1 421,83 36 460,02 15 453,62 411 865,54
Celkové platby do rozpočtu EU 1 615,4 44 476,0 1 535,7 41 899,2 1 634,7 44 190,4 1 610,7 42 409,1 1 934,3 49 601,2 21 201,7 565 395,3
 
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 2 735,5 75 317,6 5 499,0 150 028,0 2 982,5 80 627,1 2 125,0 55 951,9 1 765,8 45 280,8 28 089,7 741 274,2

 

Vývoj čisté pozice za všechny roky: 2004 - 2018

 

Související informace:

Doporučované

Nejčtenější