Novinky

2002

Tiskové zprávy a prohlášení Ministerstva financí vydané v roce 2002.

ilustrace
Sektor
Téma
Období

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR ke konci února 2002

Státní rozpočet na rok 2002 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 490/2001 Sb. ze dne 18. prosince 2001 se schodkem ve výši -46,2 mld Kč, při objemu celkových příjmů 690,4 mld Kč a celkových výdajů 736,6 mld Kč.

Vzhledem k novému rozpočtovému určení daní (zákon č. 483/2001 Sb., který novelizuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní), platnému v roce 2002, se v celoročním vyjádření snižují daňové příjmy státního rozpočtu celkem o 11,7 mld Kč a o stejnou částku se zvyšují příjmy územních samospráv.

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci února 2002 vykazuje hospodaření státního rozpočtu schodek ve výši 24,9 mld Kč. Tento výsledek je horší než bylo dosaženo v předchozích letech, kdy dvouměsíční hospodaření státního rozpočtu skončilo přebytky: 2001=3,3 mld Kč, 2000=3,2 mld Kč, 1999=7,3 mld Kč, 1998=4,8 mld Kč.

Proti srovnatelnému období loňského roku jsou ke konci února 2002 příjmy o 0,8 mld Kč, tj. o 0,9 % nižší a naopak výdaje o 27,3 mld Kč, tj. o 31,5 % vyšší. Saldo hospodaření je tak v porovnání s minulým rokem horší o 28,2 mld Kč.

Vydáno

Komentář k vývoji daňových nedoplatků k 31. 12. 2001

Daňové nedoplatky

Přehled nedoplatků evidovaných územními finančními orgány v České republice za rok 2001 ukazuje, že dosažená kumulovaná hodnota splatných daňových nedoplatků dosáhla 99,4 mld. Kč. Proti hodnotě vykazované územními finančními orgány za rok 2000 tak celkový objem splatných daňových nedoplatků evidovaných za rok 2001 vzrostl o pouhých 0,3 mld. Kč. Rozhodující objem splatných daňových nedoplatků ve výši 92,6 mld. Kč je evidován na daních nové daňové soustavy platné od 1. 1. 1993. Jejich podíl k celkovému objemu daňových nedoplatků činil 93,1 % a ve srovnání s údaji za rok 2000 jejich objem vzrostl absolutně o 1 mld. Kč, což v procentním vyjádření znamená nárůst o jeden procentní bod. Naopak u daní staré daňové soustavy platné do 31. 12. 1992 se objem daňových nedoplatků snížil téměř o 1 mld. na 6,8 mld. Kč. Tím se jejich podíl k celkovému objemu daňových nedoplatků snížil oproti minulému roku o jeden procentní bod na 6,9 %.

Podrobnější rozbor údajů o vývoji daňových nedoplatků za rok 2001 v porovnání s údaji za rok 2000 ukazuje, že:

Vydáno

Výsledky hospodaření státního rozpočtu ČR ke konci ledna 2002

Státní rozpočet na rok 2002 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 490/2001 Sb. ze dne 18. prosince 2001 se schodkem ve výši -46,2 mld Kč, při objemu celkových příjmů 690,4 mld Kč a celkových výdajů 736,6 mld Kč.

Státní rozpočet byl konstruován na základě očekávaného plnění za rok 2001 se zohledněním zákona č. 483/2001 Sb., který novelizuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. V souladu s novelizací se na celkových daňových příjmech podílejí jak státní rozpočet, tak rozpočty územních samospráv, tj. obcí a nově i krajů, a dále Státní fond dopravní infrastruktury. Vzhledem k novému rozpočtovému určení daní, platnému v roce 2002, se v celoročním vyjádření snižují daňové příjmy státního rozpočtu celkem o 11,7 mld Kč a o stejnou částku se zvyšují příjmy územních samospráv.

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci ledna 2002 vykazuje hospodaření státního rozpočtu schodek ve výši -3,4 mld Kč. Tento výsledek je horší než bylo dosaženo v předchozích letech, kdy lednové hospodaření státního rozpočtu skončilo přebytky: 2001= 18,7 mld Kč, 2000=16,4 mld Kč, 1999=14,9 mld Kč, 1998=17,0 mld Kč, 1997=3,7 mld Kč, 1996=7,0 mld Kč.

Proti srovnatelnému období loňského roku jsou ke konci ledna 2002 příjmy o 2,8 mld Kč, tj. o 5,0 % nižší, výdaje o 19,4 mld Kč, tj. o 53,5 % vyšší a saldo o 22,2 mld Kč horší.