Novinky

Zpravodaj MF

Dokumentační a informační Zpravodaj Ministerstva financí.

ilustrace

Vydáno

Zpravodaj MF - 4/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc duben 2022.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministerstvo financí k Ukrajině,     Makroekonomická predikce - duben 2022, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2022, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (1. čtvrtletí 2022), Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2022 – aktualizace, Plnění státního rozpočtu ČR za březen 2022, Priority zadávání ekologických zakázek, Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2021, Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 (s účinností od 1. května 2022), Finanční zpravodaj číslo 7/2022, Cenový věstník 9/2022, Cenový věstník 10/2022, Bulletin inovací 4/2022, Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2021 a další témata.
 • EU a zahraničí: Setkání zástupců České republiky a Lotyšska k tématu systému řízení a kontroly veřejných financí, ECOFIN: Ministři financí jednali o hospodářských dopadech války na Ukrajině, Zasedání Rady ECOFIN dne 5. dubna 2022, Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na rok 2022 financovaných v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům (EUAF), Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích, Příručka pro vnější hlášení v IMS, Národní strategie ochrany a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na:  Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 4/2022 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 3/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc březen 2022.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministerstvo financí k Ukrajině, Sněmovna schválila nový rozpočet s deficitem 280 mld. Kč, o 97 mld. Kč menším než plánovala minulá vláda, Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů, Plnění státního rozpočtu ČR za únor 2022, Zákon č. 57/2022 Sb., Vyhláška č. 412/2021 Sb., Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa, Metodická pomůcka – Vyměřování místních poplatků a aplikace vybraných ustanovení daňového řádu, Finanční zpravodaj číslo 5/2022, Finanční zpravodaj číslo 6/2022, Cenový věstník 7/2022, Cenový věstník 8/2022, Bulletin inovací 3/2022, Vláda schválila úplné zrušení EET od příštího roku a další témata.
 • EU a zahraničí: Evropská investiční banka podpořila loni v ČR projekty za téměř 30 miliard korun, Evropská komise publikovala návrh revize nařízení CSDR o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry, Setkání zástupců České republiky a Polska k tématu systému řízení a kontroly veřejných financí, Česko-korejský FinTech webinář, Souhrnný plán twinningových projektů na rok 2022, Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice, Změna partnera projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 2/2022 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 2/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc únor 2022.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Státní dluh dosáhl ke konci loňského roku 2,47 bilionu, což odpovídá 40,4 % HDP, Zpráva o řízení státního dluhu České republiky v roce 2021, MF předložilo nový rozpočet s deficitem 280 mld. Kč, o 97 mld. Kč menším než plánovala minulá vláda, Základní ukazatele vývoje stavebního spoření k 31.12.2021 včetně Komentáře, Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2021 včetně Komentáře, Stanovisko k přenechání majetku státu do užívání třetích osob (§ 27 zákona o majetku státu) a další témata.
 • EU a zahraničí: Informace pro klienty Sberbank CZ, Ministerstvo financí k ruské invazi na Ukrajině, Zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Rusku, Čistá pozice ČR vůči EU dosáhla v roce 2021 bezmála 89 mld. Kč a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 1/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc leden 2022.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Zbyněk Stanjura: Prioritou MF bude stabilizace veřejných rozpočtů, zvýšení limitu DPH a rozšíření paušální daně, Makroekonomická predikce - leden 2022, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2022, Informační bulletin č.1/2022, Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2022, Plnění státního rozpočtu ČR za prosinec 2021, Komentáře a stanoviska k oceňování majetku, Vyhláška č. 165/2021 Sb., Vyhláška č. 403/2021 Sb., Výklad k § 69 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), Metodický pokyn CHJ č. 4 – Metodika předávání informací a podnětů na orgány Finanční správy České republiky, verze 2.1, Metodický pokyn CHJ č. 14 – Metodika realizace opatření k vypořádání kontrolních zjištění (aplikace ustanovení § 14e a § 14f rozpočtových pravidel), verze 2.0, Finanční zpravodaj číslo 1-3/2022, Cenový věstník 1-3/2022, Bulletin inovací 1/2022 a další témata.
 • EU a zahraničí: Ministr financí jmenován guvernérem ČR v mezinárodních institucích, Zpráva z mise Mezinárodního měnového fondu (MMF), ECOFIN: Ministři financí jednali o mezinárodním zdanění nadnárodních korporací, Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce, EIB - Evropská investiční banka a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 12/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc prosinec 2021.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), 52. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2021–2024), Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2021, Plnění státního rozpočtu ČR za listopad 2021, Zákon o mezinárodní spolupráci, Vyhlášky pro rok 2022 – pro účetnictví státu, Legislativní změny pro města a obce v roce 2022, Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování publikován ve Sbírce zákonů, Návrh zákona implementující předpisy Evropské unie související s unií kapitálových trhů předložen Poslanecké sněmovně, Zprávy MF - číslo 3/2021, Finanční zpravodaj číslo 35-40/2021, Cenový věstník 19-21/2021, Konzultace k transpozici směrnice o správcích úvěru a obchodnících s úvěry, Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.9.2021 včetně Komentáře, Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2021 včetně Komentáře a další témata.
 • EU a zahraničí: Předpisy, kterými se mění a doplňuje stávající úprava poskytování sdělení klíčových informací pro investory, publikovány v Úředním věstníku EU, Země EU schválily program předsednického tria Francie, Česka a Švédska, Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice, Rozsudek Soudního dvora EU v případu Moldavsko v. Komstroy – konec investiční arbitráže uvnitř EU na základě Dohody k Energetické chartě a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Záznam z brífinku po jmenování nového ministra, Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 11/2021, Finanční a ekonomické informace 12/2021 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 11/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc listopad 2021.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Přehled změn od 1. 1. 2022 v gesci MF, Makroekonomická predikce - listopad 2021, Fiskální výhled ČR - listopad 2021, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Plnění státního rozpočtu ČR za říjen 2021, Zákon č. 25/2017 Sb., Vyhláška č. 424/2021 Sb., Právní akty EU týkající se omezujících opatření vůči Bělorusku, Metodický pokyn CHJ č. 22 – Stanovení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně (v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 písm. g) a odst. 5 rozpočtových pravidel), Metodický pokyn CHJ č. 13 – Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů (programové období 2021–2027), Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dále, Cenový věstník 17/2021, Cenový věstník 18/2021, Upozornění Ministerstva financí na rizika investičních tokenů, Bulletin inovací 11/2021 a další témata.
 • EU a zahraničí: Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference”, Evropská komise uveřejnila v rámci projektu unie kapitálových trhů další legislativní návrhy, Česká republika pokračuje ve spolupráci pěti zemí v rámci EBRD, Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice, Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise MMF, Ecofin: Ministři financí jednali o řešení energetické krize a možné revizi fiskálních pravidel a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 10/2021 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 10/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc říjen 2021.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Návrh státního rozpočtu na rok 2022 míří do nové Poslanecké sněmovny, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky – 1. až 3. čtvrtletí 2021, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (3. čtvrtletí 2021), Plnění státního rozpočtu ČR za září 2021, Vládní návrh Zprávy o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2021, Novela zákona o bankách publikována ve Sbírce zákonů, Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021-2027, Finanční zpravodaj číslo 32-34/2021, Cenový věstník 15/2021, Cenový věstník 16/2021, Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021, Zájem o Dluhopis Republiky překonal maxima. 6 300 občanů nakoupilo v rámci 12. úpisu dluhopisy za 5,5 miliardy Kč, celkem už za téměř 39 miliard, Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování předložen vládě, Panevropský osobní penzijní produkt, Nulové DPH na elektrickou energii a plyn, Paušální daň pro živnostníky a další témata.
 • EU a zahraničí: Konzultace ke změně směrnice 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění, Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z EFRR, ESF+, FS, FST a ENRAF 2021-2027 (s účinností od 1. 1. 2022), ECOFIN: Ministři financí schválili další tři plány obnovy za 32,2 miliardy eur, ECOFIN: ČR podpořila společný přístup EU k řešení rychlého růstu cen energií a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na:Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 9/2021 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 9/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc září 2021.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Návrh státního rozpočtu na rok 2022 míří do Poslanecké sněmovny, Hospodaření systému důchodového pojištění, Plnění státního rozpočtu ČR za srpen 2021, Vyhláška č. 313/2021 Sb., Metodická pomůcka – Místní poplatky za komunální odpad, Metodický pokyn CHJ č. 21 – Směrnice o finanční kontrole (pro orgány veřejné správy), Cenový věstník 14/2021, Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021, Začíná 13. upisovací období Dluhopisu Republiky. V uplynulém objednali Češi dluhopisy za rekordních 5,6 miliardy a další témata.
 • EU a zahraničí: Rada ředitelů EBRD schválila strategii investic pro Českou republiku, MIB úspěšně umístila další emisi cenných papírů v českých korunách, Ecofin: Ministři financí jednali o digitální transformaci a udržitelném financování. Osm zemí apelovalo na dodržování fiskálních pravidel, Ecofin: Ministři financí schválili český plán obnovy za 180 miliard korun a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministerstvo financí v Den české státnosti otevřelo své brány veřejnosti, O Ministerstvu financí – Historie a struktura ministerstva, Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 8/2021 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 8/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc srpen 2021.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Koronavirus (COVID-19), Makroekonomická predikce - srpen 2021, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Česká republika opět na trzích dosáhla záporného výnosu, Hospodaření systému důchodového pojištění, Rejstřík vyloučených osob – formuláře a důležité informace pro veřejnost, Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 6. 2021, Plnění státního rozpočtu ČR za červenec 2021, Stanovisko k dohodě o splátkách (§ 31 zákona o majetku státu), Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - I.pololetí 2021, Finanční zpravodaj číslo 31/2021, Cenový věstník 13/2021, První vládou podporovaný závazek pro zlepšení spolupráce s fintech start-upy, Bulletin inovací 8/2021, Novela zákona přinese elektronizaci v oblasti spotřebních daní a efektivnější boj s daňovými úniky a další témata.
 • EU a zahraničí: Evropská komise zveřejnila návrh legislativního balíčku, kterým se mění nařízení PRIIPS-KID, Analýza dopadu umělé inteligence na lidská práva v českém jazyce, Mezinárodní investiční banka publikuje finanční výsledky za 1. pololetí 2021, Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na rok 2021 financovaných v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům, Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice, Fitch potvrdil rating Mezinárodní investiční banky na úrovni „A-“a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 7/2021

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červenec 2021.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Zpráva o řízení státního dluhu České republiky za první pololetí roku 2021, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2021), Stanovisko ve věci vydávání navazujících základních povolení a povolení k umístění herního prostoru, Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 5. 2021, Plnění státního rozpočtu ČR za červen 2021, Zákon o mezinárodní spolupráci, Metodická pomůcka – Místní poplatky za komunální odpad, Stanovisko CHJ č.3/2021 k problematice předávání informace o závažných zjištěních, Stanovisko CHJ č.4/2021 k problematice vykonávání přezkoumání hospodaření ÚSC, Finanční zpravodaj číslo 27-30/2021, Cenový věstník 11/2021, Cenový věstník 12/2021, Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021, Občané v jedenáctém upisovacím období nakoupili Dluhopisy Republiky za více než 4 miliardy Kč, Umělá inteligence ve finančních službách na konferenci Cyberspac a další témata.
 • EU a zahraničí: ČR se přiblížila k celkové bilionové čisté pozici od vstupu do EU, za první pololetí 2021 jsme získali +38,7 mld. Kč, Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2021, Zpráva Evropské Komise o činnosti v rámci Twinningu a TAIEXu za rok 2020, Plán twinningových projektů v roce 2021 - financovaných ve spolupráci s DG INTPA, Plán twinningových projektů na období 2021-2022 - financovaných v rámci sousedské politiky (ENI), Plán twinningových projektů na období 2021-2022 - financovaných v rámci předvstupní pomoci (IPA a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 6/2021, Finanční a ekonomické informace 7/2021 a jiné.