Novinky

Zpravodaj MF

Dokumentační a informační Zpravodaj Ministerstva financí.

ilustrace

Vydáno

Zpravodaj MF - 2/2023

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc únor 2023.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Činnost Centrální harmonizační jednotky v roce 2022 a plány do roku 2023 (Newsletter 2023), Katalog vzdělávacích akcí Centrální harmonizační jednotky – jaro 2023, Plnění státního rozpočtu ČR za leden 2023, Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů, Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa, Finanční zpravodaj číslo 3/2023, Cenový věstník 3/2023, Cenový věstník 4/2023, Přehled platných smluv, Týden finančního vzdělávání Global Money Week proběhne 20. až 26. března, Bulletin inovací 2/2023, Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2022 včetně Komentáře, Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2022 včetně Komentáře, Společné stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k OZV, kterými obce zavádějí poplatky za komunální odpad a které nenabyly účinnosti k 1. lednu 2023, MP/04/2023 – Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – Zpoplatnění bytových domů a další témata.
 • EU a zahraničí: ČR se loni stala bilionovým čistým příjemcem evropských peněz, Evropská investiční banka podpořila loni v ČR projekty za téměř 45 miliard korun, ČR po 33 letech od revoluce odešla z postsovětských bank, Ministerstvo financí potvrzuje plán prodloužit pro rok 2023 možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině, ECOFIN: Ministři financí debatovali nová fiskální pravidla a ochranu evropského trhu a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 1/2023 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 1/2023

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc leden 2023.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Makroekonomická predikce - leden 2023, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023, Rozpočet Ministerstva financí na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 a 2025, Informační bulletin č.3/2023, Plnění státního rozpočtu ČR za prosinec 2022, Vyhlášky pro rok 2023 – pro účetnictví státu, Vyhláška č. 12/2023 Sb., Vyhláška č. 395/2022 Sb., Vyhláška č. 272/2017 Sb., Sdělení MF k vyhlášce č. 367/2015 Sb., Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2022 a dále, Finanční zpravodaj číslo 1/2023, Finanční zpravodaj číslo 2/2023, Cenový věstník 1/2023, Cenový věstník 2/2023, Bulletin inovací 1/2023, Daňové milostivé léto umožní dlužníkům zbavit se daňových nedoplatků, Program 29823, Program 29824, Dotace z kapitoly VPS, Pokyny a formuláře pro programy VPS a další témata.
 • EU a zahraničí: ECOFIN během CZ PRES schválil pomoc Ukrajině, rozdělil miliardy na derusifikaci energetiky a zavedl minimální korporátní daň, Odborná diskuse k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí, Zpráva z mise Mezinárodního měnového fondu (MMF), Dohoda FATCA - Dočasná úleva při oznamování US TIN – notice IRS, ECOFIN: Prioritami švédského předsednictví zůstane Ukrajina, RePowerEU i dodržování fiskálních pravidel, Sekundární předpisy EU, Zákon o mezinárodní spolupráci a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 12/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc prosinec 2022.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: PŘEHLEDNĚ: Jaké nejen daňové novinky přinese rok 2023?, Účetní výkazy za Českou republiku, Vyhláška č. 401/2022 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023, Finanční zpravodaj, Cenový věstník, Provoz Rejstříku vyloučených osob a další témata.
 • EU a zahraničí: České předsednictví EU 2022 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 11/2022 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 11/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc listopad 2022.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: České předsednictví EU 2022, Makroekonomická predikce - listopad 2022, Fiskální výhled ČR - listopad 2022, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Sněmovna přehlasovala prezidentské veto k novele rozpočtu 2022 se schodkem 375 mld. Kč, Stanovisko k problematice započtení a hospodárnosti, Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2022, Plnění státního rozpočtu ČR za říjen 2022, Cenová regulace v oboru VaK, Zákon č. 25/2017 Sb., Vyhláška č. 337/2022 Sb., Usnesení vlády ČR č. 719/2022, Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa, Metodický pokyn CHJ a OHA č. 24 – Digitalizace úřadu, Cenový věstník 22/2022, Přehled platných smluv, Vnější připomínkové řízení a veřejné konzultace k novele ZPKT, Bulletin inovací 11/2022, Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.9.2022 včetně Komentáře, Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2022 včetně Komentáře a další témata.
 • EU a zahraničí: Konference EU o nových výzvách v boji proti podvodům a nesrovnalostem v oblasti fondů EU, Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise MMF, Rada ECOFIN schválila obecný přístup k CRD VI a CRR III, Nejčastější dotazy k procesu uvolnění dotace na kompenzační příspěvky pro kraje – ubytování osob z Ukrajiny a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 10/2022 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 10/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc říjen 2022.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: České předsednictví EU 2022, Ministerstvo financí k Ukrajině, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky – 1. až 3. čtvrtletí 2022, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (3. čtvrtletí 2022), Sněmovna schválila novelu rozpočtu 2022 se schodkem 375 mld. Kč, Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025, Plnění státního rozpočtu ČR za září 2022, Cenová regulace v oboru VaK, Vládní návrh Zprávy o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2022, Zákon o mezinárodní spolupráci, Vyhláška č. 296/2022 Sb., Směrnice Ministerstva financí o postupu obcí a krajů při financování voleb, Finanční zpravodaj číslo 13/2022, Cenový věstník 19-21/2022, Přehled platných smluv, Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021, Bulletin inovací 10/2022, MF představilo parametry mimořádné daně z neočekávaných zisků, SP/01/2022 – Zpoplatnění vydání potvrzení o bezdlužnosti pro Úřad práce České republiky a další témata.
 • EU a zahraničí: Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference”, EIB - Evropská investiční banka a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 9/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc září 2022.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Vláda schválila státní rozpočet pro rok 2023 se schodkem 295 mld. Kč, Metodická podpora k vykazování účelových znaků v Části IX. Finančního výkazu FIN 2-12 M, Metodická podpora k vykazování účelových znaků v Části IX. Finančního výkazu FIN 2-12 M, Cenový věstník 18/2022, Program 29823 - Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení a další témata.
 • EU a zahraničí: České předsednictví EU 2022, Ministerstvo financí k Ukrajině, Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference” a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Katalog vzdělávacích akcí CHJ podzim 2022 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 8/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc srpen 2022.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministerstvo financí k Ukrajině, Makroekonomická predikce - srpen 2022, Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2022 – aktualizace na 2. pololetí, Konference k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí, Veřejné konzultace k přípravě návrhu věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí, Informační bulletin č.2/2022, Plnění státního rozpočtu ČR za červenec 2022, Vyhláška č. 249/2022 Sb., Milostivé léto – metodická pomůcka k uplatnění osvobození od placení vymáhaných pohledávek na místních poplatcích, Přehled dohod o podpoře a ochraně investic, Finanční zpravodaj číslo 11/2022, Finanční zpravodaj číslo 12/2022, Cenový věstník 17/2022, Přehled platných smluv, Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.6.2022 včetně Komentáře, Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2022 včetně Komentáře a další témata.
 • EU a zahraničí: CEB - Rozvojová banka Rady Evropy a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 7/2022, Finanční a ekonomické informace 8/2022 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 7/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červenec 2022.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: České předsednictví EU 2022, Ministerstvo financí k Ukrajině, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. pololetí 2022, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2022, Plnění státního rozpočtu ČR za červen 2022, Výroční zpráva o činnosti FAÚ za rok 2021, Stanovisko CHJ č. 2/2022 k aplikaci principu jednotného auditu, Stanovisko CHJ č.3/2022 k předběžné řídící kontrole u příjmových operací, Cenový věstník 15/2022, Cenový věstník 16/2022, Přehled platných smluv, Konference Cyberspace 2022 a její panel zaměřený na otevřené finance, Bulletin inovací 7/2022, Sdělení k § 6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, po novelizaci provedené zákonem č. 142/2022 Sb., MP/05/2022 – Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – Evidence způsobu užití stavby v katastru nemovitost, Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2021 a další témata.
 • EU a zahraničí: Čistá pozice ČR vůči EU dosáhla v pololetí 23,5 miliardy, celkem ČR získala již přes bilion korun. Metodický pokyn pro nesrovnalosti pro Národní plán obnovy na období 2021-2026, Uživatelská příručka pro vyplňování hlášení nesrovnalostí – Národní plán obnovy (2021-2026) a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 6/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červen 2022.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: České předsednictví EU 2022, Ministerstvo financí k Ukrajině, Státní rozpočet v kostce – 2022, Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 4. 2022, Plnění státního rozpočtu ČR za květen 2022, Cenová regulace a kontrola - Vývoj cenové regulace v jednotlivých odvětvích, Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2021, Zákon č. 129/2022 Sb., Vyhláška č. 160/2022 Sb., Přehled dohod o podpoře a ochraně investic, Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z ESF, FS a ENRF 2014 – 2020 (s účinností od 1.11.2018), Finanční zpravodaj číslo 8-10/2022, Cenový věstník 13/2022, Cenový věstník 14/2022, Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021, Nařízení o pilotním režimu DLT, Bulletin inovací 6/2022, Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2021 a další témata.
 • EU a zahraničí: Ministři financí ČR a Kataru podepsali smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, Setkání zahraničních expertů k Analýze regulace řízení a kontroly veřejných financí, Setkání zástupců České republiky a Portugalska k tématu systému řízení a kontroly veřejných financí, Zpráva o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2021, Výroční zpráva OLAF za rok 2021 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 5/2022, Finanční a ekonomické informace 6/2022 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 5/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc květen 2022.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Vláda spouští nové webové stránky k boji s drahotou, Ministerstvo financí k Ukrajině, 53. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2022–2025), Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2023 až 2025, Konvergenční program České republiky (duben 2022), Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2022, Plnění státního rozpočtu ČR za duben 2022, Komentáře a stanoviska k oceňování majetku, Zákon č. 25/2017 Sb., Novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech předložena vládě, Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další související zákony, Cenový věstník 11/2022, Cenový věstník 12/2022, Plán legislativních prací MF na rok 2022, Ministerstvo financí zahájilo projekt na podporu finančních inovací a využití potenciálu dat ve finančních službách, Vyhodnocení veřejné konzultace k zákonu o platebním styku a směrnici PSD2 a další témata.
 • EU a zahraničí: Setkání zástupců České republiky a Spojeného království k tématu systému řízení a kontroly veřejných financí, Setkání zástupců České republiky a Rakouské republiky k tématu systému řízení a kontroly veřejných financí, Veřejné konzultace týkající se přezkumu revidované druhé směrnice o platebních službách (PSD2), Evropská komise zveřejnila návrh revize úpravy smluv o finančních službách pro spotřebitele na dálku, Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2021 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.