CZ EN

Zpravodaj MF - 1/2024

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

PŘEHLEDNĚ: Které změny přinese rok 2024 nejen pro občany

PŘEHLEDNĚ: Které změny přinese rok 2024 nejen pro občany

Ministerstvo financí připravilo na rok 2024 řadu novinek nejen v souvislosti s konsolidačním balíčkem. Od příštího roku budou občané moci využít nové produkty v penzijním spoření, v průběhu roku odpadne povinnost tisknout zelenou kartu a firmy budou moci vést účetnictví v cizích měnách.

Celý obsah článku

Lednová predikce MF: česká ekonomika již letos poroste a inflace se výrazně sníží

Lednová predikce MF: česká ekonomika již letos poroste a inflace se výrazně sníží

Ekonomika České republiky se v letošním roce vrátí k růstu po mělkém poklesu v minulém roce, dopady konsolidačního balíčku budou mírné a přispějí ke snížení inflačních tlaků.

Související informace:

Celý obsah článku

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2024

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2024

Ministerstvo financí zveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2024, v rámci níž je především představen základní rámec programu financování České republiky a její emisní činnosti na trhu státních dluhopisů v roce 2024.

Celý obsah článku

Rozpočet Ministerstva financí na rok 2024 a střednědobý výhled na roky 2025 a 2026

Rozpočet Ministerstva financí na rok 2024 a střednědobý výhled na roky 2025 a 2026

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 b) zákona č. 23/2017, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Celý obsah článku

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026

Ukazatele kapitoly 312 MF - schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu.

Celý obsah článku

Exekutivní shrnutí státního rozpočtu pro rok 2024

Exekutivní shrnutí státního rozpočtu pro rok 2024

Přehled o příjmech, výdajích a prioritách schváleného státního rozpočtu pro rok 2024, rychle a jednoduše. 

Celý obsah článku

Peněžní plnění nahrazující úrok

Peněžní plnění nahrazující úrok

Podle § 33 odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, majitelé účtů podřízených státní pokladně podle § 3 písm. h) bodů 11 až 13 a 15 rozpočtových pravidel obdrží od Ministerstva financí namísto úroku peněžní plnění tento úrok nahrazující.

Celý obsah článku

Informační bulletin č.5/2024

Informační bulletin č.5/2024

Bulletin pro účetní jednotky státní správy i samosprávy.

Celý obsah článku

Newsletter Centrální harmonizační jednotky

Newsletter Centrální harmonizační jednotky

Centrální harmonizační jednotka informuje o aktivitách v druhém pololetí uplynulého roku v rámci projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí, vydaných metodických dokumentech, spolupráci mezi kontrolními orgány, revizi výdajů a vzdělávacích aktivitách ve vydaném Vzdělávacím katalogu CHJ na jaro 2024 a dalších činnostech a plánech do roku 2024.

Celý obsah článku

Informace MF pro vybrané účetní jednotky ke změnám v účetnictví státu vyplývající z tzv. konsolidačního balíčku

Informace MF pro vybrané účetní jednotky ke změnám v účetnictví státu vyplývající z tzv. konsolidačního balíčku

Informace shrnuje vybrané změny vyplývající z přijetí zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákon v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů tzv. konsolidačního balíčku, které mají dopad nejen na účetnictví vybraných účetních jednotek. 

Celý obsah článku

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2024

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2024

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2024.

Celý obsah článku

Často kladené dotazy a odpovědi k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Často kladené dotazy a odpovědi k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Aktualizováno.

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 2/2023

Zprávy MF - číslo 2/2023

Sdělení k dotazu – FKSP I.
Sdělení k dotazu – FKSP II.
Rozsah zveřejněného návrhu rozpočtu
Užívání majetku územního samosprávného celku jeho zaměstnanci
Zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo NFV
Příspěvky zaměstnancům obce ze sociálního fondu obce
Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací
Stanovisko k použití FKSP příspěvkovou organizací kraje
Použití rezervního fondu příspěvkovou organizací

Celý obsah článku

Návod k aplikaci ZFK Monitor

Návod k aplikaci ZFK Monitor

Odbor Centrální harmonizační jednotka zpracoval uživatelský návod pro práci s aplikací ZFK Monitor, která slouží ke sběru zpráv o výsledcích finančních kontrol dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Návod je určen pro všechny orgány veřejné správy, které mají povinnost podávat Ministerstvu financí roční zprávu o výsledcích finančních kontrol.

Celý obsah článku

Měsíční hospodaření územních rozpočtů v roce 2023

Měsíční hospodaření územních rozpočtů v roce 2023

Publikovány výslledky za říjen a listopad 2023.

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2023

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2023

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím v roce 2023

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím v roce 2023

Příspěvky vyplacené politickým stranám a politickým hnutím v roce 2023 podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Přehled cenových map

Přehled cenových map

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí, včetně obecně závazných vyhlášek, kterými obce cenové mapy stavebních pozemků vydávají, mění či ruší, a jejich zveřejnění v Cenových věstnících MF.

Celý obsah článku

Schodek rozpočtu nižší než plán. Státní rozpočet hospodařil v roce 2023 s deficitem 288,5 mld. Kč oproti plánovaným 295 mld. Kč

Schodek rozpočtu nižší než plán. Státní rozpočet hospodařil v roce 2023 s deficitem 288,5 mld. Kč oproti plánovaným 295 mld. Kč

Státní rozpočet České republiky hospodařil v roce 2023 se schodkem 288,5 mld. Kč. Deficit hospodaření meziročně klesl o 71,9 mld. Kč a příznivější byl také proti schválenému plánu 295,0 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Akciové společnosti ovládané ČR (MF) - 2023

Akciové společnosti ovládané ČR (MF) - 2023

Seznam akciových společností ovládaných Českou republikou – Ministerstvem financí s akciovým podílem ve výši 40 - 100 % v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Celý obsah článku

Odpovědi na často kladené otázky z oblasti dodržování principů 3E, finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření

Odpovědi na často kladené otázky z oblasti dodržování principů 3E, finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření

Často kladené otázky byly aktualizovány 3. ledna 2024.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Dlouhodobý investiční produkt a daňová podpora produktů spoření na stáří od 1.1.2024

Dlouhodobý investiční produkt a daňová podpora produktů spoření na stáří od 1.1.2024

Informace k problematice dlouhodobého investičního produktu a daňové podpoře produktů spoření na stáří od 1.1.2024.

Celý obsah článku

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří publikován ve Sbírce zákonů

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří publikován ve Sbírce zákonů

Dne 29. 12. 2023 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 462/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří, který nabyl účinnosti 1. 1. 2024 (s výjimkou vybraných ustanovení, která nabydou účinnosti později). 

Celý obsah článku

Vyhlášky pro rok 2024 – pro účetnictví státu

Vyhlášky pro rok 2024 – pro účetnictví státu

Dne 16. září 2022 byla v částce č. 124 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 269/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 270/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Účinnost uvedených vyhlášek je od 1. ledna 2023. Pro rok 2024 se vyhlášky k účetnictví státu pro vybrané účetní jednotky nemění.

Celý obsah článku

Vyhláška č. 434/2023 Sb.

Vyhláška č. 434/2023 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (tj. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb., vyhlášky č. 457/2017 Sb., vyhlášky č. 188/2019 Sb., vyhlášky č. 488/2020 Sb., vyhlášky č. 424/2021 Sb. a vyhlášky č. 337/2022 Sb.)

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 2/2024

Finanční zpravodaj číslo 2/2024

Informace Generálního finančního ředitelství k vydání překladu aktualizované Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy 2022
Překlad aktualizované Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy 2022 (samostatná příloha Finančního zpravodaje č. 2/2024)

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 1/2024

Finanční zpravodaj číslo 1/2024

Pokyn č . G F Ř - D - 63 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2023 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2023

Celý obsah článku

Cenový věstník 1/2024

Cenový věstník 1/2024

  • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2024, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2024, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 2/2023

Zprávy MF - číslo 2/2023

Sdělení k dotazu – FKSP I.
Sdělení k dotazu – FKSP II.
Rozsah zveřejněného návrhu rozpočtu
Užívání majetku územního samosprávného celku jeho zaměstnanci
Zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo NFV
Příspěvky zaměstnancům obce ze sociálního fondu obce
Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací
Stanovisko k použití FKSP příspěvkovou organizací kraje
Použití rezervního fondu příspěvkovou organizací

Celý obsah článku

Pokyn k postupu podle vyhlášky MF č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, verze od 1.1.2024

Pokyn k postupu podle vyhlášky MF č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, verze od 1.1.2024

Aktualizovaná verze metodického pokynu k vyhlášce o rozpočtové skladbě, spolu se stručným shrnutím učiněných změn a s vyznačením změn přímo v metodickém pokynu.

Celý obsah článku

Metodický pokyn k poskytování výkaznictví podle zákona o hazardních hrách, a za účelem snadnější implementace dopadů novely zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her do výkaznictví dle reportingové vyhlášky

Metodický pokyn k poskytování výkaznictví podle zákona o hazardních hrách, a za účelem snadnější implementace dopadů novely zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her do výkaznictví dle reportingové vyhlášky

Metodický pokyn odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu pro provozovatele k poskytování výkaznictví podle zákona o hazardních hrách, a za účelem snadnější implementace dopadů novely zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her do výkaznictví dle reportingové vyhlášky. (aktualizace 31. 1. 2024)

Celý obsah článku

Metodický pokyn CHJ č. 22 – Stanovení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně (v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 písm. g) a odst. 5 rozpočtových pravidel)

Metodický pokyn CHJ č. 22 – Stanovení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně (v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 písm. g) a odst. 5 rozpočtových pravidel)

Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka vydává aktualizovaný Metodický pokyn CHJ č. 22 – Stanovení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně (v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 písm. g) a odst. 5 rozpočtových pravidel), verze 2.0. Jedná se o doporučující metodický materiál, který dává návod všem poskytovatelům dotací dle rozpočtových pravidel (včetně OSS) pro řádné označení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně, včetně správného způsobu stanovení tohoto sníženého odvodu (dle zákonem daných možností). 

Tento metodický pokyn, verze 2.0, nabývá účinnosti dne 1. 12. 2023.

Celý obsah článku

Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021 Sb.

Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021 Sb.

Metodická podpora MF k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Metodická pomůcka k procesní novele zákona o místních poplatcích

Metodická pomůcka k procesní novele zákona o místních poplatcích

Ministerstvo financí zveřejňuje metodickou pomůcku k procesní novele zákona o místních poplatcích včetně příloh (vzory písemností, které mohou úřední osoby využít v aplikační praxi).

Celý obsah článku

Informace MF pro vybrané účetní jednotky ke změnám v účetnictví státu vyplývající z tzv. konsolidačního balíčku

Informace MF pro vybrané účetní jednotky ke změnám v účetnictví státu vyplývající z tzv. konsolidačního balíčku

Informace shrnuje vybrané změny vyplývající z přijetí zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákon v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů tzv. konsolidačního balíčku, které mají dopad nejen na účetnictví vybraných účetních jednotek. 

Celý obsah článku

Účast příspěvkových organizací v energetickém společenství

Účast příspěvkových organizací v energetickém společenství

Ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze dovodit, že příspěvková organizace může být účastna v právnické osobě, která nebude založena za účelem podnikání, tedy i v energetickém společenství nebo ve společenství pro obnovitelné zdroje. V této souvislosti je nutné upozornit na nutnost souhlasu jejího zřizovatele s takovou účastí, resp. na nutnost tuto skutečnost odpovídajícím způsobem promítnout do zřizovací listiny dané příspěvkové organizace.

Celý obsah článku

Využití bankovního produktu fiktivní cashpooling příspěvkovou organizací ÚSC

Využití bankovního produktu fiktivní cashpooling příspěvkovou organizací ÚSC

Fiktivní cashpooling je bankovním produktem, který vzniká na základě smluvního vztahu s bankou. Tento bankovní produkt je využíván pro zajištění vyššího zhodnocení finančních zdrojů právnických osob v rámci skupiny. Jedná se o marketingový nástroj bank směřující k získání nebo udržení svého postavení u samosprávy napříč jí řízenými organizacemi v rámci konkurenčního soutěžení bank.

Celý obsah článku

Sdělení k vykazování úvěrů přijatých od Sberbank CZ, a.s. v likvidaci v Přehledu úvěrů, zápůjček a NFV za rok 2023

Sdělení k vykazování úvěrů přijatých od Sberbank CZ, a.s. v likvidaci v Přehledu úvěrů, zápůjček a NFV za rok 2023

V souladu s vyhláškou č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, ve znění pozdějších předpisů územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí předkládají mimo jiné tabulku č. 1 - Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob, která obsahuje údaje o všech přijatých úvěrech, zápůjčkách a návratných finančních výpomocí, které nebyly k 1. 1. roku, za který se vypracovává návrh státního závěrečného účtu, splaceny, nebo které byly v předmětném roce přijaty. 

Celý obsah článku

Metodický pokyn CHJ č. 13 – Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů (programové období 2021–2027)

Metodický pokyn CHJ č. 13 – Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů (programové období 2021–2027)

Metodický pokyn Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů pro programové období 2021-2027 (dále jen „Metodický pokyn Kontrola“) vydává Ministerstvo financí (odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka) v rámci své působnosti stanovené § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a v souladu s Usnesením vlády č. 284 ze dne 29. dubna 2019 o Jednotném národním rámci pravidel a postupů v rámci EU fondů pro programové období 2021-2027 (dále jen „JNR“).

Celý obsah článku

Metodické stanovisko č. 2 k Metodickému pokynu CHJ č. 13 Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů 2021-2027

Metodické stanovisko č. 2 k Metodickému pokynu CHJ č. 13 Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů 2021-2027

V příloze č. 1 metodického pokynu – Seznam povinných datových položek  bylo opraveno chybné číselné označení příslušného článku (z čl. 68 na čl. 74) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízový politiky. 

Celý obsah článku

Přehled právních předpisů pro oceňování majetku

Přehled právních předpisů pro oceňování majetku

Právní rámce

Celý obsah článku

Kompletní technická specifikace/dokumentace – RVO – verze 2.0.0 (platnost od 30. 1. 2024; účinnost od 1. 7. 2024)

Kompletní technická specifikace/dokumentace – RVO – verze 2.0.0 (platnost od 30. 1. 2024; účinnost od 1. 7. 2024)

Ministerstvo financí České republiky vyhlásilo dne 19. 12. 2019 kompletní technickou specifikaci informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách podle ustanovení § 16 až § 16b zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s přechodným ustanovením § 137 zákona o hazardních hrách. Provozovatelé jsou povinni plnit povinnosti stanovené ustanoveními zákona o hazardních hrách, jež jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 137 odst. 1 zákona o hazardních hrách, a to od uplynutí 1 roku ode dne vyhlášení této technické specifikace. Tato technická specifikace je tímto dokumentem v návaznosti na novelu zákona o hazardních hrách účinnou od 1. 1. 2024 aktualizována. Dosavadní Kompletní technická specifikace informačního systému provozování hazardních her ze dne 19. 12. 2019 ve verzi 1.0.0 pozbývá dnem 1. 7. 2024 platnosti a účinnosti.

Celý obsah článku

RVO - Informace pro veřejnost

RVO - Informace pro veřejnost

Informace o rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, jak se nechat zapsat, vymazat, odkaz na interaktivní formulář a další informace.

Celý obsah článku

Komunikační parametry pro Playground

Komunikační parametry pro Playground

Za účelem snadnější implementace reportingové vyhlášky a možnosti využití Playgroundu (veřejného testovacího rozhraní) se zveřejňují komunikační parametry, tedy údaje nutné k technickému zabezpečení poskytování automatizovaného přístupu orgánu vykonávajícího dozor pro Playground (veřejné testovací rozhraní).

Celý obsah článku

Seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů a chybových kódů Analytického modulu a obsahu potvrzovacího balíčku

Seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů a chybových kódů Analytického modulu a obsahu potvrzovacího balíčku

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu v souvislosti s povinností provozovatelů poskytovat výkaznictví podle § 13a zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb. (dále jen „reportingová vyhláška“) zveřejňuje aktualizovaný seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů chybových kódů Analytického modulu AISG a informuje o dalších souvisejících o změnách.

Celý obsah článku

Vzory záručních listin pro vydání základního povolení a povolení k umístění herního prostoru při poskytnutí kauce podle právní úpravy do 31.12.2023

Vzory záručních listin pro vydání základního povolení a povolení k umístění herního prostoru při poskytnutí kauce podle právní úpravy do 31.12.2023

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, aktualizuje vzory záručních listin pro vydání základního povolení a povolení k umístění herního prostoru v návaznosti na novelizaci zákona o hazardních hrách provedenou zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Podle přechodných ustanovení totiž provozovatel stále může poskytovat kauci podle znění zákona o hazardních hrách do 31. 12. 2023.

Celý obsah článku

Metodický pokyn k interpretaci přechodných ustanovení (pro provozovatele hazardních her)

Metodický pokyn k interpretaci přechodných ustanovení (pro provozovatele hazardních her)

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, v zájmu zajištění informovanosti zejména provozovatelů hazardních her, v návaznosti na část padesátou třetí zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů vydává tuto informaci týkající se interpretace přechodných ustanovení.

Celý obsah článku

Metodický pokyn ke změnám v povolovacím procesu vzhledem k povolení k umístění herního prostoru (včetně kaucí) a ohlášení po 1. 1. 2024

Metodický pokyn ke změnám v povolovacím procesu vzhledem k povolení k umístění herního prostoru (včetně kaucí) a ohlášení po 1. 1. 2024

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, z důvodu zajištění přehlednosti a jednoznačnosti změn v povolovacím řízení týkajícím se povolení k umístění herního prostoru a ohlášení hazardních her v návaznosti na přijetí zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, vydává tento metodický pokyn určený pro obecní úřady.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPR), Realizace rozpočtu (RISRE), Rozpočtového informačního systému (RIS ZED), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Dlouhodobý investiční produkt a daňová podpora produktů spoření na stáří od 1.1.2024

Dlouhodobý investiční produkt a daňová podpora produktů spoření na stáří od 1.1.2024

Informace k problematice dlouhodobého investičního produktu a daňové podpoře produktů spoření na stáří od 1.1.2024.

Celý obsah článku

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří publikován ve Sbírce zákonů

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří publikován ve Sbírce zákonů

Dne 29. 12. 2023 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 462/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří, který nabyl účinnosti 1. 1. 2024 (s výjimkou vybraných ustanovení, která nabydou účinnosti později). 

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.9.2023 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.9.2023 včetně Komentáře

Tabulka a komentář

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2023 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.9.2023 včetně Komentáře

Tabulka a komentář

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2024

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2024

Emisní kalendáře státních pokladničních poukázek.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - únor 2024

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - únor 2024

Emisní kalendáře střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Účelem webových stránek je seznámení malých a středních podniků s alternativami k tradičnímu bankovnímu financování podnikání, a to i s využitím příběhů společností, které již v minulosti tyto alternativy úspěšně využily.

Celý obsah článku

Daně a cla

Dlouhodobý investiční produkt a daňová podpora produktů spoření na stáří od 1.1.2024

Dlouhodobý investiční produkt a daňová podpora produktů spoření na stáří od 1.1.2024

Informace k problematice dlouhodobého investičního produktu a daňové podpoře produktů spoření na stáří od 1.1.2024.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2024.

Celý obsah článku

Portál „Moje daně 21"

Portál „Moje daně 21"

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku

Daňový portál - Moje daně

Daňový portál - Moje daně

  • Online finanční úřad - Daňová informační schránka
  • EPO - Elektronická podání pro Finanční správu
  • EET
  • Registr DPH
  • Vracení DPH - v rámci EU
  • MOSS/OSS - Zvláštní režim jednoho správního místa
  • ePodpora - Technická podpora aplikací daňového portálu

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

ECOFIN se zabýval prioritami belgického předsednictví a hospodářskou pomocí Ukrajině

ECOFIN se zabýval prioritami belgického předsednictví a hospodářskou pomocí Ukrajině

Ministři financí EU na lednovém zasedání Rady ECOFIN projednali aktuální vývoj ohledně hospodářských a finančních dopadů agrese Ruska vůči Ukrajině a seznámili se s prioritami belgického předsednictví.

Celý obsah článku

Národní strategie na ochranu finančních zájmů EU

Národní strategie na ochranu finančních zájmů EU

Centrální kontaktní bod AFCOS Ministerstva financí, který je hlavním koordinátorem pro oblast ochrany finančních zájmů EU a boje proti podvodům, s účinností od 1. ledna 2024 zaktualizoval „Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU“ v souvislosti s novými právními předpisy jak na evropské, tak i národní úrovni.

Celý obsah článku

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Přehled ukončených a probíhajících arbitrážních sporů

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Vzdělávací katalog Centrální harmonizační jednotky jaro 2024

Vzdělávací katalog Centrální harmonizační jednotky jaro 2024

Centrální harmonizační jednotka vydává katalog školení, seminářů a workshopů na téma finanční kontroly a poskytování veřejných finančních prostředků. Cílem je  přiblížit všem zájemcům z veřejné správy poznatky a zkušenosti v oblasti finančního řízení, zejména finanční kontroly, řízení rizik, aplikaci principů 3E, interního auditu a správy poskytovaných prostředků. Prezenční i online kurzy jsou určeny nejen vedoucím zaměstnancům orgánů veřejné správy, kteří nastavují systém finanční kontroly ve svých úřadech, ale také zaměstnancům, kteří se na činnostech finančního řízení a kontroly podílejí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 12/2023

Finanční a ekonomické informace 12/2023

V rubrice Podrobně k tématu najdete přehledový článek „Ochrana hospodářské soutěže a velké digitální firmy: aktuální přístup institucí ve světě, ochrana dat, nová letošní legislativa a soudní spory“. Tento text přibližuje změny přístupu k ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s tzv. internetovými monopoly, na něž reagovala evropská legislativa Aktem o digitálních službách a Aktem o digitálních trzích. Zároveň byly v USA v září zahájeny dva významné soudní spory internetových gigantů a dohledových institucí. Pozornost v článku je věnována argumentům v prospěch i v neprospěch regulace, které jsou často velmi vyhraněné.

Celý obsah článku

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.