CZ EN

Zpravodaj MF - 11/2019

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Tři roky s EET: Nižší daně a jejich větší výběr, cílenější kontroly a růst mezd v pohostinství

Tři roky s EET: Nižší daně a jejich větší výběr, cílenější kontroly a růst mezd v pohostinství

V neděli 1. prosince uplynou tři roky od spuštění první vlny elektronické evidence tržeb, která se vztahovala na sektor stravování a pohostinství.

Celý obsah článku

Makroekonomická predikce - listopad 2019

Makroekonomická predikce - listopad 2019

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru.

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Fiskální výhled ČR - listopad 2019

Fiskální výhled ČR - listopad 2019

Fiskální výhled je zpracováván s roční periodicitou (zpravidla v listopadu). Zahrnuje predikci na běžný a následující rok, u některých ukazatelů pak i výhled na další 2 roky.

Související informace:

Celý obsah článku

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Materiály na jednání Výboru pro rozpočtové prognózy a stanoviska Výboru.

Celý obsah článku

MF schválilo investici do rozšíření Terminálu 2 na Letišti Václava Havla Praha

MF schválilo investici do rozšíření Terminálu 2 na Letišti Václava Havla Praha

Letiště Praha představilo dlouhodobou koncepci a strategii rozvoje do roku 2035. Reaguje tak na zvyšující se počet přepravovaných cestujících v posledních letech. Ministerstvo financí jako jediný akcionář společnosti schválilo investici do první etapy rozšíření Terminálu 2 v celkové výši přibližně 16 miliard Kč.

Celý obsah článku

Rating

Rating

Ratingové hodnocení České republiky je posouzením její úvěruschopnosti (kredibility) a schopnosti dostát svým závazkům.

Celý obsah článku

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 1. čtvrtletí 2020

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 1. čtvrtletí 2020

Podíl jednotlivých obcí v procentech na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her dle § 7 odst. 1 b) zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her pro období 1.1.2020 - 31.3.2020.

Celý obsah článku

Pozvánka na Seminář pro provozovatele hazardních her – technická specifikace rejstříku vyloučených osob a související problematika

Pozvánka na Seminář pro provozovatele hazardních her – technická specifikace rejstříku vyloučených osob a související problematika

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, bude za účelem představení technické specifikace rejstříku vyloučených osob pořádat v níže uvedeném termínu technicky zaměřený seminář především pro provozovatele hazardních her, asociace provozovatelů a výrobce technických zařízení a SW.

Celý obsah článku

Regulace hazardu funguje, stát se zabývá přesunem hraní na internet

Regulace hazardu funguje, stát se zabývá přesunem hraní na internet

Nezadržitelný nárůst online hazardu jako jeden z otazníků dalšího směřování regulace hazardních her. Debata nad tímto ožehavým tématem byla jedním z témat národní konference o hazardním hraní, která proběhla v Lichtenštejnském paláci v Praze.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 10. 2019

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 10. 2019

Ke konci října tohoto roku vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti celkové konsolidované příjmy ve výši 483,4 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 446,8 mld. Kč.

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2019

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2019

K 31. říjnu 2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 221,1 mld. Kč, celkové výdaje 1 240,6 mld. Kč a schodek hospodaření 19,6 mld. Kč

Související informace:

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.10.2019

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.10.2019

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2019.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Vyhláška č. 310/2019 Sb.

Vyhláška č. 310/2019 Sb.

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020

Celý obsah článku

Oceňovací předpis 2019

Oceňovací předpis 2019

Zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhláška - pracovní znění.

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 3/2019

Zprávy MF - číslo 3/2019

Ze dne: 8. listopadu 2019

 1. Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M
 2. Dotazy ke sčítání lidu, domů a bytů 2021

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 7/2019

Finanční zpravodaj číslo 7/2019

 1. Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 2. Pokyn č. GFŘ-D-41 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

Celý obsah článku

Cenový věstník 15/2019

Cenový věstník 15/2019

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č.11/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 23. dodatek

Celý obsah článku

Cenový věstník 14/2019

Cenový věstník 14/2019

 • Výměr MF č. 05/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019

Celý obsah článku

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 (dále jen „Pokyn“) stanovuje postupy certifikace výdajů Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu pro programové období 2014-2020.

Celý obsah článku

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí (CbCR). Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí (podle ust. § 13zb aktuálního znění zákona č. 164/2013 Sb.).

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

MF zveřejňuje zprávu o gramotnosti na kapitálových trzích v ČR (Capital Markets Literacy in the Czech Republic) vyhotovenou EY a FleishmanHillard

MF zveřejňuje zprávu o gramotnosti na kapitálových trzích v ČR (Capital Markets Literacy in the Czech Republic) vyhotovenou EY a FleishmanHillard

Ministerstvo financí zveřejňuje zprávu o gramotnosti na kapitálových trzích. Tato zpráva byla financována Evropskou komisí v rámci Programu na podporu strukturálních reforem (SRSP, Structural Reform Support Programme, upraveno v nařízení EU č. 2017/825).

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - prosinec 2019

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - prosinec 2019

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019.

 • Datum uveřejnění: 18. 11. 2019
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn v týdnu od 16. 12. 2019

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - prosinec 2019

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - prosinec 2019

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019.

 • Datum uveřejnění: 18. 11. 2019
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn v týdnu od 16. 12. 2019

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků

Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků

Zveřejněny nové dotazy/odpovědi k místním a správním poplatkům:

 • MP/05/2019 - Dobrovolný svazek obcí v postavení stavebníka vodovodu nebo kanalizace
 • MP/06/2019 - Stanovení místních poplatků paušální částkou jen pro určitou skupinu poplatníků
 • SP/06/2019 - Výběr správního poplatku podle položky 3 písmeno a)
 • SP/07/2019 - Ověřený výstup z informačního systému veřejné správy - položka 3 písmeno d)

Celý obsah článku

Vyšší ochrana před závislostmi a méně daňových výjimek. Poslanci schválili daňový balíček

Vyšší ochrana před závislostmi a méně daňových výjimek. Poslanci schválili daňový balíček

Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček Ministerstva financí. Návrh s účinností od 1. ledna 2020 upravuje zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu.

Celý obsah článku

Návrh zákona o digitální dani míří do Sněmovny

Návrh zákona o digitální dani míří do Sněmovny

Vláda schválila návrh zákona o digitální dani, který reaguje na dynamický rozvoj služeb digitální ekonomiky a narovnává podmínky v českém daňovém prostředí.

Celý obsah článku

Tři roky s EET: Nižší daně a jejich větší výběr, cílenější kontroly a růst mezd v pohostinství

Tři roky s EET: Nižší daně a jejich větší výběr, cílenější kontroly a růst mezd v pohostinství

V neděli 1. prosince uplynou tři roky od spuštění první vlny elektronické evidence tržeb, která se vztahovala na sektor stravování a pohostinství.

Celý obsah článku

Účtenkovka se mění. Vzroste počet výher i šance na výhru

Účtenkovka se mění. Vzroste počet výher i šance na výhru

Větší šance na výhru, nový automobil a limit počtu účtenek na jednoho soutěžícího. To jsou hlavní změny, které od 1. prosince čekají na soutěžící v účtenkové loterii Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2019.

Celý obsah článku

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - https://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Rada ECOFIN schválila opatření umožňující České republice používat plošný reverse charge mechanismus

Rada ECOFIN schválila opatření umožňující České republice používat plošný reverse charge mechanismus

Ve dnech 7. a 8. listopadu se v Bruselu uskutečnilo další pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU. Na pořad náročného jednání byla zařazena řada důležitých témat a legislativních návrhů z oblasti spotřebních daní a DPH.

Celý obsah článku

Pravidelné zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) - 8. listopadu 2019

Pravidelné zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) - 8. listopadu 2019

Jednání Rady ECOFIN proběhlo v pátek 8. listopadu v Bruselu. Vedoucí delegace České republiky byla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku

Na Ministerstvu financí proběhlo zasedání konstituence EBRD

Na Ministerstvu financí proběhlo zasedání konstituence EBRD

Na Ministerstvu financí proběhlo zasedání konstituence Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), kterého se účastnili zástupci České republiky, Slovenska, Chorvatska, Gruzie a Maďarska.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.