CZ EN

Zpravodaj MF - 3/2021

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Odpovědi na často kladené dotazy ohledně opatření a změn souvisejících s koronavirem.

Celý obsah článku

Státní rozpočet v kostce - 2021

Státní rozpočet v kostce - 2021

Brožura popisuje hlavní funkce státního rozpočtu, jeho charakteristiky a proces jeho přípravy.

Celý obsah článku

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku

Stanovisko ve věci vydávání navazujících základních povolení a povolení k umístění herního prostoru

Stanovisko ve věci vydávání navazujících základních povolení a povolení k umístění herního prostoru

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, vydává stanovisko k postupu ve věci vydávání navazujících základních povolení a povolení k umístění herního prostoru podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Stanovisko k problematice výplaty výhry v případě hazardních her se zřízeným uživatelským kontem

Stanovisko k problematice výplaty výhry v případě hazardních her se zřízeným uživatelským kontem

Stanovisko odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu k problematice výplaty výhry v případě hazardních her se zřízeným uživatelským kontem.

Celý obsah článku

Informace k postupu sázejících při uplatnění nároku na nevyplacenou výhru z účasti na hazardní hře

Informace k postupu sázejících při uplatnění nároku na nevyplacenou výhru z účasti na hazardní hře

Informace k postupu sázejících při uplatnění nároku na nevyplacenou výhru podle § 10 odst. 5 zákona o hazardních hrách.

Celý obsah článku

Provoz Rejstříku vyloučených osob

Provoz Rejstříku vyloučených osob

Provoz Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.

Celý obsah článku

Rejstřík vyloučených osob – formuláře a důležité informace pro veřejnost

Rejstřík vyloučených osob – formuláře a důležité informace pro veřejnost

Informace pro veřejnost k Rejstříku vyloučených osob.

Celý obsah článku

Často kladené dotazy k technické specifikaci informačního systému provozování hazardních her (AISG)

Často kladené dotazy k technické specifikaci informačního systému provozování hazardních her (AISG)

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, zveřejňuje seznam často kladených dotazů ke kompletní technické specifikaci informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.

Celý obsah článku

Provoz neprodukčního prostředí informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby (Playground RVO)

Provoz neprodukčního prostředí informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby (Playground RVO)

Dne 7. 4. 2020 byl zahájen provoz neprodukčního prostředí informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby („Playground RVO“ nebo „Neprodukční prostředí RVO“).

Celý obsah článku

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 2. čtvrtletí 2021

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 2. čtvrtletí 2021

Podíl jednotlivých obcí v procentech na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her dle § 7 odst. 1 b) zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her pro období 1.4.2021 - 30.6.2021.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Technický standard ICT komodit - osobní počítače, notebooky a monitory

Technický standard ICT komodit - osobní počítače, notebooky a monitory

Technické standardy ICT jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou Standardy ICT doporučující. Aktualizovaný standard slouží jako vzor pro technickou specifikaci a je závazný u veřejných zakázek vyhlášených po 15. lednu 2020.

Technické standardy pro ICT stanovují minimální kvalitativní parametry pro osobní počítače, notebooky a monitory z oblasti informačních a komunikačních technologií.

Celý obsah článku

Metodika - programové financování

Metodika - programové financování

Metodika k programovému financování.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 12. 2020

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 12. 2020

Hospodaření obcí a krajů bylo v roce 2020 poznamenané epidemiologickou situací výskytu onemocnění COVID-19, která se promítala do přijatých vládních opatření, jejichž cílem bylo zamezit šíření této nákazy, a tedy do fungování celé společnosti.

Celý obsah článku

Výsledky hospodaření obcí a krajů v roce 2020

Výsledky hospodaření obcí a krajů v roce 2020

Celkově hospodaření územních rozpočtů včetně dobrovolných svazků obcí loni skončilo i přes dopady pandemie koronaviru s přebytkem 14 miliard korun.

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu ČR za únor 2021

Plnění státního rozpočtu ČR za únor 2021

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci února deficitem ve výši 86,1 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 83,9 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 28.2.2021

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 28.2.2021

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Informace o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a podnětech za rok 2020

Informace o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a podnětech za rok 2020

v souladu s článkem 20 Směrnice č. 6/2016 ministra financí - Postup při vyřizování stížností, petic a podnětů na Ministerstvu financí

Celý obsah článku

Informace o přijatých oznámeních na protikorupční linku, elektronickou adresu a do protikorupční schránky za rok 2020

Informace o přijatých oznámeních na protikorupční linku, elektronickou adresu a do protikorupční schránky za rok 2020

Kontaktní linka Ministerstva financí, e-mailová adresa a schránka jsou součástí systému protikorupčních opatření ministerstva, jejichž cílem je přispět k vytvoření společenského prostředí s omezenou možností výskytu korupčního jednání.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Zákon č. 92/2021 Sb.

Zákon č. 92/2021 Sb.

kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

Celý obsah článku

Zákon č. 484/2020 Sb.

Zákon č. 484/2020 Sb.

kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Celý obsah článku

Daňový balíček 2021 (konsolidovaná verze) – Zákon č. 609/2020 Sb.

Daňový balíček 2021 (konsolidovaná verze) – Zákon č. 609/2020 Sb.

Konsolidovaná verze daňového balíčku 2021 doplněná o odůvodnění přijatých pozměňovacích návrhů v Poslanecké sněmovně a Senátu.

Celý obsah článku

Vyhláška č. 129/2021 Sb.

Vyhláška č. 129/2021 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Výklad ke stravování - § 69 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), změna § 69

Výklad ke stravování - § 69 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), změna § 69

Ustanovení § 69 rozpočtových pravidel upravuje stravování a stravovací služby v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích.

Celý obsah článku

Stanovisko CHJ č.1/2021 k výkladu pojmů nezávislosti a objektivity z pohledu zákona č. 320/2001 Sb.

Stanovisko CHJ č.1/2021 k výkladu pojmů nezávislosti a objektivity z pohledu zákona č. 320/2001 Sb.

Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko č. 1/2021 k výkladu pojmů nezávislosti a objektivity z pohledu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Stanovisko Ministerstva financí k možnosti poplatníka využít stížnost na postup plátce poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Stanovisko Ministerstva financí k možnosti poplatníka využít stížnost na postup plátce poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Ministerstvo financí zveřejňuje stanovisko Ministerstva financí k možnosti poplatníka využít stížnost na postup plátce poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Celý obsah článku

Stanovisko Ministerstva financí k minimálnímu základu dílčího poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Stanovisko Ministerstva financí k minimálnímu základu dílčího poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Ministerstvo financí zveřejňuje stanovisko Ministerstva financí k minimálnímu základu dílčího poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Celý obsah článku

Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa

Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa

s účinností od 1. 1. 2021

Celý obsah článku

Novela zákona o České národní bance byla schválena Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu

Novela zákona o České národní bance byla schválena Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu

Poslanecká sněmovna dne 24. března 2021 na své 87. schůzi vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon o České národní bance.

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 13/2021

Finanční zpravodaj číslo 13/2021

 1. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 14/2021

Finanční zpravodaj číslo 14/2021

 1. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 15/2021

Finanční zpravodaj číslo 15/2021

 1. Seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
 2. Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 16/2021

Finanční zpravodaj číslo 16/2021

 1. Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 17/2021

Finanční zpravodaj číslo 17/2021

 1. Pokyn č. GFŘ – D – 47 k promíjení příslušenství daně

Celý obsah článku

Cenový věstník 5/2021

Cenový věstník 5/2021

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2021, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret - 2. dodatek

Celý obsah článku

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Začíná jedenácté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky

Začíná jedenácté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky

Začíná jedenácté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky. Zájemcům o státní dluhopisy jsou od 22. 3. 2021 do 18. 6. 2021 nabízeny dva typy státních dluhopisů.

Celý obsah článku

Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - I. pololetí 2021

Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - I. pololetí 2021

Datum uveřejnění: 23. 12. 2020

Celý obsah článku

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Novela zákona o České národní bance byla schválena Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu

Novela zákona o České národní bance byla schválena Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu

Poslanecká sněmovna dne 24. března 2021 na své 87. schůzi vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon o České národní bance.

Související informace:

Celý obsah článku

Revize nařízení o prospektu a revize směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II) v reakci na pandemii COVID – 19 publikovány v Úředním věstníku EU

Revize nařízení o prospektu a revize směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II) v reakci na pandemii COVID – 19 publikovány v Úředním věstníku EU

Dne 26. února 2021 byly v Úředním věstníku Evropské unie publikovány revize nařízení o prospektu a revize směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II) v reakci na pandemii COVID – 19.

Celý obsah článku

Bulletin inovací

Bulletin inovací

V Bulletinu inovací bychom Vám rádi představili několik novinek v oblasti inovací na finančním trhu.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2020 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2020 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.12.2020.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2020 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2020 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2020.

Celý obsah článku

Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2020

Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2020

Zpráva o výsledcích kontrol provedených u stavebních spořitelen a penzijních společností v roce 2020 je předkládána ke zveřejnění podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2021

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2021

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021.

 • Datum uveřejnění: 22. 3. 2021
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 26. 4. 2021.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2021

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2021

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021.

 • Datum uveřejnění: 22. 3. 2021
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 26. 4. 2021.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Odpovědi na často kladené dotazy ohledně opatření a změn souvisejících s koronavirem.

Celý obsah článku

Daně teď vyřešíte kompletně online, s přihlášením pomůže bankovní identita

Daně teď vyřešíte kompletně online, s přihlášením pomůže bankovní identita

Ministerstvo financí a Finanční správa spustila Online finanční úřad dostupný ze stránky www.mojedane.cz. Půjde o místo, kde si každý přes jedno přihlášení vyřeší své daně nebo daně svých firem, aniž by musel kamkoliv chodit.

Související informace:

Celý obsah článku

MP/04/2021 – Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – Osvobození poplatníka s bydlištěm v jiné obci

MP/04/2021 – Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – Osvobození poplatníka s bydlištěm v jiné obci

V obci, ve které je od 1. 1. 2021 zaveden místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, je přihlášena k trvalému pobytu fyzická osoba. Tato osoba však bydlí v sousední obci, která má stále ještě v roce 2021 zaveden poplatek za komunální odpad podle zákona č. 185/2021 Sb., o odpadech. Vztahuje se na tuto osobu zákonné osvobození od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství?

Celý obsah článku

Portál „Moje daně 21"

Portál „Moje daně 21"

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2021.

Celý obsah článku

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Revize nařízení o prospektu a revize směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II) v reakci na pandemii COVID – 19 publikovány v Úředním věstníku EU

Revize nařízení o prospektu a revize směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II) v reakci na pandemii COVID – 19 publikovány v Úředním věstníku EU

Dne 26. února 2021 byly v Úředním věstníku Evropské unie publikovány revize nařízení o prospektu a revize směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II) v reakci na pandemii COVID – 19.

Celý obsah článku

Ecofin: Společné zdanění internetových gigantů je zpátky ve hře

Ecofin: Společné zdanění internetových gigantů je zpátky ve hře

Na neformální videokonferenci Ecofin jednala Alena Schillerová se svými evropskými protějšky především o zdanění digitální ekonomiky. Tématem diskuze byla i aktuální hospodářská a finanční situace v EU a Národní plány pro obnovu a oživení členských států.

Celý obsah článku

Neformální videokonference ministrů financí zemí EU dne 16. března 2021

Neformální videokonference ministrů financí zemí EU dne 16. března 2021

V úterý 16. března se uskutečnilo videokonferenční zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie, které nahradilo plánované prezenční jednání Rady ECOFIN v Bruselu. Předcházela mu videokonference Euroskupiny dne 15. března. Za Českou republiku vedla jednání místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku

Národní strategie ochrany

Národní strategie ochrany

Národní strategie na ochranu finančních zájmů Evropské unie.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Program 29822

Program 29822

Program 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

Celý obsah článku

Informace o zahajovacím semináři projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Informace o zahajovacím semináři projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Centrální harmonizační jednotka – Ministerstvo financí oznamuje, že dne 15. března 2021 se uskutečnil zahajovací seminář k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí, který je financovaný z Fondů EHP 2014-2021.

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 2/2021

Finanční a ekonomické informace 2/2021

Únorové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.