Novinky

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 – 2017

odbor 55 - Evropské fondy
odbor 55 - Evropské fondy

Vydáno

 • Čistá pozice
 • Rozpočet EU
 • Struktura příjmů ČR z rozpočtu EU
 • Strukturální fondy
 • Zahraniční sektor
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Zahraničí EU
Aktualizováno 7. 2. 2018 13:00
 • Doplněna data za celý rok 2017
 • Aktualizována data za rok 2016 v tabulce: Vývoj čisté pozice za léta: 2013 - 2017 - tabulka

Souhrnný přehled

 • Vývoj čisté pozice za léta: 2013 - 2017 - tabulka
 • Vývoj čisté pozice za všechny roky: 2004 - 2017 - soubor XLS ke stažení
 • Tisková zpráva MF ze dne 31.7.2017
 • Tisková zpráva MF ze dne 31.1.2018

Vývoj čisté pozice za léta: 2013 - 2017

  2013 2014 2015 2016 2017 2004 - 31. 12. 2017
mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč
Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU od roku 2013 do 31. prosince 2017
Příjmy z rozpočtu EU                        
Strukturální akce 3 559,5 92 453,3 2 983,1 82 133,3 5 769,5 157 408,0 3 253,7 87 957,3 2 434,1 64 090,5 30 703,1 811 902,6
SF 2 176,5 56 533,2 2 081,3 57 303,1 4 029,2 109 929,7 1 783,4 48 210,5 1 252,0 32 965,7 20 054,0 530 017,3
CF 1 382,9 35 920,0 901,8 24 830,2 1 740,2 47 478,3 1 470,3 39 746,8 1 182,1 31 124,8 10 649,0 281 885,4
Zemědělství 1 203,0 31 246,8 1 173,6 32 312,7 1 137,1 31 023,1 1 196,2 32 335,5 1 114,9 29 354,9 12 212,8 323 982,9
Tržní operace 14,2 370,1 15,2 419,1 16,0 435,5 26,1 704,4 25,7 676,4 421,1 11 544,9
Přímé platby 818,0 21 247,6 878,1 24 175,9 879,8 24 002,7 824,9 22 300,7 828,8 21 821,2 7 706,1 204 166,8
Rozvoj venkova 367,3 9 540,8 279,7 7 701,0 233,7 6 377,0 343,4 9 282,0 258,8 6 815,1 4 022,4 106 622,6
Veterinární opatření 1,5 38,7 0,6 16,7 0,8 21,7 0,9 24,7 1,4 37,4 33,9 893,0
Rybářství 1,9 49,6 0,0 0,0 6,8 186,3 0,9 23,7 0,2 4,8 29,3 755,7
Programy EU 105,0 2 728,0 194,3 5 349,5 128,1 3 496,2 167,4 4 524,7 167,4 4 407,0 1 406,6 37 946,6
Budování institucí 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 821,6
Komunitární programy 105,1 2 728,8 194,3 5 349,5 128,1 3 496,2 167,4 4 524,7 167,4 4 407,0 1 378,6 37 125,1
Předvstupní nástroje -0,5 -13,0 -0,1 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 415,3 12 330,0
Phare 0,0 0,0 -0,1 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 178,7 5 574,4
Ispa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,9 5 115,5
Sapard -0,5 -13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,7 1 640,1
Kompenzace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 834,2 25 116,7
Celkové příjmy z rozpočtu EU 4 867,0 126 415,0 4 350,9 119 793,6 7 034,7 191 927,2 4 617,2 124 817,5 3 716,4 97 852,4 45 572,0 1 211 278,9
Platby do rozpočtu EU                        
tradiční vlastní zdroje (cla) 170,63 4 431,88 197,88 5 448,22 226,13 6 169,56 277,55 7 503,03 268,00 7 056,31 2 648,01 70 922,01
Zdroj z DPH 197,66 5 134,03 198,25 5 458,35 192,21 5 244,00 202,81 5 482,65 218,03 5 740,77 2 587,60 69 466,57
Zdroj z HND 1 235,68 32 095,43 1 219,24 33 569,45 1 117,39 30 485,64 1 154,32 31 204,74 1 124,65 29 612,07 14 031,79 375 405,51
Celkové platby do rozpočtu EU 1 604,0 41 661,3 1 615,4 44 476,0 1 535,7 41 899,2 1 634,7 44 190,4 1 610,7 42 409,1 19 267,4 515 794,1
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 3 263,0 84 753,7 2 735,5 75 317,6 5 499,0 150 028,0 2 982,5 80 627,1 2 105,7 55 443,3 26 304,6 695 484,8

 

Vývoj čisté pozice za všechny roky: 2004 - 2017

 

Související informace:

 

 

Doporučované

Nejčtenější