CZ EN

Zpravodaj MF - 5/2019

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

47. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2019–2022)

47. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2019–2022)

Cílem šetření makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), které provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

Celý obsah článku

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Materiály na jednání Výboru pro rozpočtové prognózy a stanoviska Výboru.

Související informace:

Celý obsah článku

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku

Účetní konsolidace státu – Konsolidační manuál

Účetní konsolidace státu – Konsolidační manuál

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizovaný Konsolidační manuál ve verzi 4.0 na rok 2019.

Celý obsah článku

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 3. čtvrtletí 2019

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 3. čtvrtletí 2019

Podíl jednotlivých obcí v procentech na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her dle § 7 odst. 1 b) zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her pro období 1.7.2019 - 30.9.2019.

Celý obsah článku

Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - technické dotazy a odpovědi

Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - technické dotazy a odpovědi

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, zveřejňuje v rámci metodické činnosti za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb. („reportingová vyhláška“), následující seznam často kladených technických dotazů.

Celý obsah článku

Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi

Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, zveřejňuje v rámci metodické činnosti za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb. („reportingová vyhláška“), následující seznam často kladených metodických dotazů.

Celý obsah článku

Seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů a chybových kódů Analytického modulu

Seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů a chybových kódů Analytického modulu

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb., zveřejňuje aktualizovaný seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů chybových kódů Analytického modulu AISG.

Celý obsah článku

Interaktivní vzor pro denní výkaznictví a denní herní zápis, validátor a videonápověda

Interaktivní vzor pro denní výkaznictví a denní herní zápis, validátor a videonápověda

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu, za účelem zjednodušení manuální přípravy obsahu automatizovaného výstupu pro denní herní výkaznictví nebo denní herní zápis, zveřejňuje vzor interaktivního nástroje, soubor "Validator.zip" a instruktážní video pro základní práci s interaktivním nástrojem.

Celý obsah článku

Oznámení o spuštění pilotního provozu produkčního (ostrého) prostředí pro poskytování automatizovaného výstupu

Oznámení o spuštění pilotního provozu produkčního (ostrého) prostředí pro poskytování automatizovaného výstupu

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, zveřejňuje harmonogram a funkčnosti pilotního provozu produkčního (ostrého) prostředí pro poskytování automatizovaného výstupu podle reportingové vyhlášky.

Celý obsah článku

Pilotní provoz produkčního (ostrého) prostředí a upřesnění významu pole "Počáteční datum platnosti" v produkční (ostré) registraci

Pilotní provoz produkčního (ostrého) prostředí a upřesnění významu pole "Počáteční datum platnosti" v produkční (ostré) registraci

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, zveřejňuje harmonogram provozu produkčního (ostrého) prostředí a upřesnění významu pole "Počáteční datum platnosti" v produkční (ostré) registraci.

Celý obsah článku

Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí

Komunikační parametry pro produkční (ostré) prostředí

Údaje nutné k technickému zabezpečení poskytování automatizovaného přístupu orgánu vykonávajícího dozor podle § 2 odst. 2 reportingové vyhlášky (č. 10/2019 Sb.).

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Informace k promíjení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Informace k promíjení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecní úřady, správci místních poplatků, na základě ustanovení § 16a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, mohou z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout výše uvedený místní poplatek nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2019 - 1. čtvrtletí

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2019 - 1. čtvrtletí

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2019.

Celý obsah článku

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2019

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2019

K 30.4.2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 470,9 mld. Kč, celkové výdaje 500,6 mld. Kč a schodek hospodaření 29,7 mld. Kč (na konci dubna 2018 byl vykázán přebytek 0,8 mld. Kč).

Související informace:

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 3. 2019

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 3. 2019

Ke konci 1. čtvrtletí 2019 vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti celkové konsolidované příjmy ve výši 151,0 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 126,9 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 24,1 mld. Kč.

Celý obsah článku

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2019.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2019

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2019

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Státní závěrečný účet ČR za rok 2017

Státní závěrečný účet ČR za rok 2017

Státní závěrečný účet České republiky za rok 2017. Státní závěrečný účet obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření daného roku.

Celý obsah článku

Statut Auditního orgánu

Statut Auditního orgánu

Tento statut upravuje základní organizační uspořádání funkcí auditního orgánu včetně požadavku na jeho nezávislost, odpovědnost za plnění těchto funkcí, povinnosti a oprávnění nutné k zajištění auditu - činnosti vyplývající pro Českou republiku k zajištění řádné finanční správy pro operační programy spolufinancované z fondů.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Finanční zpravodaj číslo 4/2019

Finanční zpravodaj číslo 4/2019

  1. Sdělení k refundaci rakouské srážkové daně v kontextu Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007)

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 5/2019

Finanční zpravodaj číslo 5/2019

  1. Pokyn GFŘ D – 34 Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny
    Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (samostatná příloha Finančního zpravodaje č. 5/2019)

Celý obsah článku

Cenový věstník 07/2019

Cenový věstník 07/2019

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen – 17. dodatek

Celý obsah článku

Právní rámce

Právní rámce

Přehledy právních rámců pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Veřejná konzultace - Novela zákona o platebním styku (adaptace nařízení CBPR)

Veřejná konzultace - Novela zákona o platebním styku (adaptace nařízení CBPR)

Ministerstvo financí připravilo veřejnou konzultaci k tématu úpravy zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb. Na konzultační otázky můžete odpovídat až do 24. června 2019.

Celý obsah článku

Právní rámce

Právní rámce

Přehledy právních rámců pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu.

Celý obsah článku

Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2018

Zpráva o výsledcích kontrol ve stavebních spořitelnách a penzijních společnostech v roce 2018

Zpráva o výsledcích kontrol provedených u stavebních spořitelen a penzijních společností v roce 2018 je předkládána ke zveřejnění podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2019 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2019 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.3.2019.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2019 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2019 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2019.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červen 2019

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červen 2019

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019.

  • Datum uveřejnění: 20. 05. 2019
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 17. 06. 2019

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2019

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2019

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019.

  • Datum uveřejnění: 20. 05. 2019
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 17. 06. 2019

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Vláda schválila Sazbový balíček MF

Vláda schválila Sazbový balíček MF

Vláda schválila sazbový balíček, který s účinností od 1. ledna 2020 upravuje zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu.

Celý obsah článku

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Pracovní tým pro daně a pojištění řeší záležitosti spadající do působnosti Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD), které se dotýkají daňového systému nebo systému veřejného pojištění v ČR. Aktualizace seznamu členů pracovního týmu.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2019.

Celý obsah článku

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - https://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Postupy pro refundace platné od 2. čtvrtletí 2019

Postupy pro refundace platné od 2. čtvrtletí 2019

Cestovné do Rady EU. V návaznosti na nové Rozhodnutí č. 54/18 generálního tajemníka Rady o tlumočení pro Evropskou radu, Radu a její přípravné orgány a o náhradě cestovních výdajů delegátů členských států EU byly aktualizovány Postupy pro refundace cestovních nákladů delegátů ČR na jednání v působnosti Rady EU.

Celý obsah článku

Pokyny pro refundaci ve 2. čtvrtletí 2019

Pokyny pro refundaci ve 2. čtvrtletí 2019

Cestovné do Rady EU.

Celý obsah článku

Ministři financí na Radě ECOFIN jednali o spotřebních daních a o zdanění digitální ekonomiky

Ministři financí na Radě ECOFIN jednali o spotřebních daních a o zdanění digitální ekonomiky

V pátek 17. května proběhlo v Bruselu jednání Rady ministrů financí a hospodářství členských zemí EU (ECOFIN). Vedoucí české delegace byla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku

Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) - 17. května 2019

Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) - 17. května 2019

Jednání Rady ECOFIN se konalo v pátek 17. května v Bruselu. Vedoucí delegace České republiky byla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí zveřejňuje předběžnou závěrečnou zprávu mise MMF v ČR

Ministerstvo financí zveřejňuje předběžnou závěrečnou zprávu mise MMF v ČR

Ministerstvo financí zveřejňuje předběžnou závěrečnou zprávu z mise Mezinárodního měnového fondu (Concluding Statement), která proběhla ve dnech 30. dubna až 14. května 2019.

Celý obsah článku

Informativní brožura k zahraničnímu podplácení – rizika pro český business

Informativní brožura k zahraničnímu podplácení – rizika pro český business

Zahraniční podplácení představuje trestný čin, který je velkým rizikem pro mezinárodní obchod. Této problematice se věnuje intenzivně i OECD, např. i prostřednictvím Úmluvy OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích.

Celý obsah článku

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Arbitráže - přehled ukončených a probíhajících sporů.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Program 29822

Program 29822

Program 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

Celý obsah článku

Na podporu kultury půjde z Fondů EHP a Norska přes 800 milionů korun

Na podporu kultury půjde z Fondů EHP a Norska přes 800 milionů korun

Dnes byl oficiálně zahájen program Fondů EHP a Norska s názvem „Kultura“. Během programového období 2014 – 2021 bude rozděleno více než 800 milionů korun na projekty zaměřené na revitalizaci kulturního dědictví, jeho inovativní využití a řadu kulturních a kreativních aktivit, které proběhnou ve spolupráci s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 4/2019

Finanční a ekonomické informace 4/2019

Dubnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 5/2019

Finanční a ekonomické informace 5/2019

Květnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.