Novinky

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2020

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu
oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

Vydáno

  • Pokladní plnění
  • Měsíční
  • Státní rozpočet
  • Ministerstvo financí
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 5. 1. 2021 16:30

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu V ROCE 2020
v mld. Kč Příjmy Výdaje Saldo Tisková zpráva
Leden 124,1 132,1 -8,0 3.2.2020
Únor 229,2 256,6 -27,4  2.3.2020
Březen 377,3   422,0 -44,7 1.4.2020
Duben 467,9 561,7 -93,8 4.5.2020
Květen 571,6 729,0 -157,4 1.6.2020
Červen 699,7 894,9 -195,2 1.7.2020
Červenec  817,1 1 022,2 -205,1 3.8.2020
Srpen 929,4 1 159,7 -230,3 1.9.2020
Září 1 058,3 1 311,0 -252,7 1.10.2020
Říjen 1 178,8 1 452,7 -274,0 2.11.2020
Listopad 1 313,6 1 655,1 -341,5 1.12.2020
Prosinec 1 475,5 1 842,9 -367,4 5.1.2021
Graf - Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2020 - graf
Měsíční pokladní plnění v roce 2020 (v mld. Kč)
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele v mld. Kč
Příjmy 124,1 229,2 377,3 467,9 571,6 699,7 817,1 929,4 1058,3 1178,8 1313,6 1475,5
Výdaje 132,1 256,6 422 561,7 729 894,9 1022,2 1159,7 1311 1452,7 1655,1 1842,9
Saldo -8 -27,4 -44,7 -93,8 -157,4 -195,2 -205,1 -230,3 -252,7 -274 -341,5 -367,4

měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v dalších letech
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001              

Doporučované

Nejčtenější