Novinky

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2022

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu
oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Pokladní plnění
  • Měsíční
  • Státní rozpočet
  • Ministerstvo financí
Aktualizováno 3. 1. 2023 14:15

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2022
v mld. Kč Příjmy Výdaje Saldo Tisková zpráva
Leden 125,5 121,6 3,9 1.2.2022
Únor 225,2 270,5 -45,3 1.3.2022
Březen 356,2 415,4 -59,1 1.4.2022
Duben 479,3 579,4 -100,1 2.5.2022
Květen 601,8 791,0 -189,3 1.6.2022
Červen 787,0 970,0 -183,0 1.7.2022
Červenec 911,2 1 103,9 -192,7 1.8.2022
Srpen 1 023,1 1 254,3 -231,1 1.9.2022
Září 1 167,9 1 438,8 -270,9 3.10.2022
Říjen 1 297,4 1 584,1 -286,7 1.11.2022
Listopad 1 423,3 1 760,5 -337,1 1.12.2022
Prosinec 1 624,4 1 984,8 -360,4 3.1.2023
Graf - Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2022 - graf
Měsíční pokladní plnění v roce 2022 (v mld. Kč)
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele v mld. Kč
Příjmy 125,5 225,2 356,2 479,3 601,8 787 911,2 1023,1 1167,9 1297,4 1423,3 1624,4
Výdaje 121,6 270,5 415,4 579,4 791 970 1103,9 1254,3 1438,8 1584,1 1760,5 1984,8
Saldo 3,9 -45,3 -59,1 -100,1 -189,3 -183 -192,7 -231,1 -270,9 -286,7 -337,1 -360,4

měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v dalších letech
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001              

Doporučované

Nejčtenější