CZ EN

Zpravodaj MF - 02/2013

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Výzva ministerstva financí pro finanční instituce k předložení žádostí o vynětí z požadavků legislativy FATCA

Výzva ministerstva financí pro finanční instituce k předložení žádostí o vynětí z požadavků legislativy FATCA

Ministerstvo financí  v souladu s bodem III usnesení vlády č. 919 ze dne 12. prosince 2012 připravuje směrnici pro jednání o dohodě s USA o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a provádění „Foreign Account Tax Compliance Act“ (dále jen „Dohoda“). Dohoda bude uzavřena podle tzv. modelu IA (viz dokument „IGA reciprocal“a „neoficiální překlad IGA“) Součástí vyjednávání bude rovněž obsah přílohy II Dohody.

Finanční instituce,které se domnívají, že vyhovují příslušným požadavkům legislativy FATCA (zejm. představují z hlediska USA nízké riziko daňových úniků) a měly by být uvedeny v příloze II Dohody v seznamu neoznamujících finančních institucí, resp. jejich určité finanční produkty by měly být zahrnuty mezi vyňaté produkty, a dosud v této věci oficiálně neoslovily Ministerstvo financí, mohou zasílat své řádně odůvodněné žádosti o zařazení do přílohy II Dohody do 11. března 2013.

Termín podání žádosti: 11. března 2013

Písemné žádosti přijímá:

 • Ministerstvo financí
  Odbor 25 - Strategie daňové politiky a správy 
  Letenská 15
  118 10 Praha 1

Obsah/forma žádosti:

 • Odůvodnění žádosti musí být vyhotoveno v angličtině dle struktury přiloženého dokumentu„Template for Explanatory Document“ a mělo by odkazovat na příslušný bod návrhu přílohy II modelu IA(viz dokument „Draft Annex II“)
 • V žádosti doporučujeme pro pracovní účely uvést kontakt na osobu pověřenou danou problematikou.

Související informace

OBSAH - FATCA - dokumenty ke stažení (v anglické verzi)

Zdroj: MF - odbor 25 Strategie daňové politiky a správy; odd. 2502 - Strategické řízení správy daní a cel; publikováno 8.2.2013

Celý obsah článku

Informace MF k projektu Státní pokladna - únor 2013

Informace MF k projektu Státní pokladna - únor 2013

WEB STÁTNÍ POKLADNY: problematika Státní pokladny, Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace. Dále jsou zveřejňovány informace pro oblasti Příprava rozpočtu (RISPRP) a Realizace rozpočtu (RISRE).

 • Ministerstvo financí zveřejňuje dokument - Technický manuál RISRE - verze 017
  Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz  ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz , publikováno 20.02.2013
 • Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 25
  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz , publikováno 20.02.2013
 • RISRE - Technické informace: Pracovní postup pro testování třetích stran RISRE (verze 12)
  Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz  ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz , publikováno 15.02.2013
 • Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek za účetní období roku 2012
  Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, publikováno 12.02.2013 
 • AVÍZO: Odstávka systému IISSP - od 22. 2. 2013, od 19:00 hodin - do 24. 2. 2013, do 23:00 hodin
  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz ;  publikováno 11.02.2013 
 • Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP)
  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz ; publikováno 06.02.2013 
 • Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Metodika Křížových kontrol - PAP - Verze č. 1.2 
  Zdroj: MF - Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz , publikováno 31.01.2013 

Rychlé přehledy - TABULKY:

 • CSÚIS - rychlý přehled (TABULKA - změn/aktualizací) 
  Ministerstvo financí připravilo pro uživatele Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) přehledové tabulky změn/aktualizací u poskytovaných souborů/informací na internetových stránkách MF. Informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány.
  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz
 • RISPR - rychlý přehled (TABULKA - změn/aktualizací) 
  Ministerstvo financí připravilo pro uživatele Rozpočtového informačního systému Příprava rozpočtu (RISPR) přehledové tabulky změn/aktualizací  u poskytovaných souborů/informací na internetových stránkách MF. Informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány.
  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz
 • RISRE - rychlý přehled (TABULKA - změn/aktualizací) 
  Ministerstvo financí připravilo pro uživatele Rozpočtový informační systém - Realizace rozpočtu (RISRE) přehledové tabulky změn/aktualizací  u poskytovaných souborů/informací na internetových stránkách MF. Informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány.
  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz
 • KC - rychlý přehled (TABULKA - změn/aktualizací) 
  Ministerstvo financí připravilo pro uživatele Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) přehledové tabulky aktualit prezentovaných ze strany Kompetenčního centra IISSP. Informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány.
  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek za účetní období roku 2012

Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek za účetní období roku 2012

Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky(s výjimkou zdravotních pojišťoven, které se řídí vlastní právní úpravou). Vybrané účetní jednotky schvalují účetní závěrky v souladu s platnými právními předpisy.

Související informace:

Celý obsah článku

Informace MF k důchodové reformě - únor 2013

Informace MF k důchodové reformě - únor 2013

Důchodová reforma

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Informace MF k projektu Spořicí státní dluhopisy - únor 2013

Informace MF k projektu Spořicí státní dluhopisy - únor 2013

Web - Spořicí státní dluhopisy : "Cílem projektu Spořicí státní dluhopisy je nabídnout českým domácnostem stejně výhodnou investiční příležitost, jaké se dostává velkým bankám,"  Miroslav Kalousek, ministr financí.

Související informace:

Celý obsah článku

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 31.01.2013

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 31.01.2013

Zdroj: MF - 34 - odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, publikováno 02/2013

Celý obsah článku

ČR je v první desítce zemí s nejtransparentnějšími veřejnými rozpočty

ČR je v první desítce zemí s nejtransparentnějšími veřejnými rozpočty

V minulých dnech byly zveřejněny výsledky mezinárodního srovnávacího výzkumu transparentnosti veřejných financí Open Budget Survey 2012. Do výzkumu společnosti International Budget Partnership bylo zařazeno dosud největší množství států (100).

„Jsem rád, že mohu oznámit, že Česká republika se celkově umístila na skvělém devátém místě. Ze států střední a východní Evropy máme podle výzkumu nejtransparentnější veřejné rozpočty. V rámci zemí Evropské unie nás hodnotí jako čtvrté nejlepší,“uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Celý obsah článku

Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - prosinec 2012

Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - prosinec 2012

Ministerstvo financí předkládá pravidelné Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů. Primární dealeři jsou hodnoceni za rok 2012.

Zdroj: MF, Odbor 20 - Řízení st. dluhu a fin. majetku, publikováno 31.1.2013 ve 14:00

Celý obsah článku

Makroekonomická predikce České republiky - leden 2013

Makroekonomická predikce České republiky - leden 2013

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru. Je zveřejňována čtyřikrát ročně, vždy ve druhé půli měsíce po skončení čtvrtletí v českém i anglickém jazyce.

Související informace:

Celý obsah článku

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU dosáhla rekordní výše

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU dosáhla rekordní výše

V loňském roce dosáhla čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU nejlepšího výsledku od našeho vstupu do EU. „ČR je tak dlouhodobě čistým příjemcem prostředků z rozpočtu EU a od svého vstupu obdržela o čtvrt bilionu korun více, než zaplatila,“upozornil ministr financí Miroslav Kalousek.

Rekordní rozdíl mezi příjmy a odvody v roce 2012 dosáhl 73,8 mld. Kča překročil čistou bilanci za rok 2011 o 43 mld. Kč. Z hlediska vztahu k hrubému domácímu produktu ČR činily celkové příjmy České republiky z rozpočtu EU ve výši 113,7 mld. Kč přibližně 3 %, podíl čistých příjmů dosáhl 1,9 %.

Související informace:

Celý obsah článku

Ministerstvo financí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o změně daňových zákonů (rekodifikace soukromého práva hmotného a realizace I. fáze jednoho inkasního místa)

Ministerstvo financí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o změně daňových zákonů (rekodifikace soukromého práva hmotného a realizace I. fáze jednoho inkasního místa)

Ministerstvo financí předložilo dne 29. ledna 2013 do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách. Hlavními oblastmi změn právní úpravy daňových zákonů jsou přizpůsobení daňových zákonů rekodifikaci soukromého práva hmotného a realizace I. fáze jednoho inkasního místa.

Související dokumenty

 • Návrh změnového zákona
 • Důvodová zpráva k návrhu změnového zákona
 • Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
  • Platné znění částí zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014
  • Platné znění částí č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Zdroj: MF - odbor 32- Daňová legislativa; odd. 3204 - Legislativa daní z příjmů a veřejných pojistných; publikováno 30.1.2013

Celý obsah článku

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - k 1.2.2013

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - k 1.2.2013

 • zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku podle stavu k 1. únoru 2013;

Zdroj: MF - 15 - odbor Daně z příjmů; 1503 - odd. Mezinárodní daňové vztahy

Celý obsah článku

Metodický postup k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb.

Metodický postup k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb.

k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování.

Celý obsah článku

Cenový věstník 2/2013

Cenový věstník 2/2013

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 1. dodatek
 • PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP) [stav k 31. 12. 2012]
 • Statutární město Ostrava – Obecně závazná vyhláška č. 10/2012, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 13
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 22/2012 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • Krajský úřad – Jihočeský kraj – Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2012
 • Krajský úřad Zlínského kraje – Přehled o provedených cenových kontrolách – rok 2012
 • Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2012 – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský živnostenský úřad Brno
 • Krajský úřad Olomouckého kraje – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za rok 2012
 • Přehled o provedených cenových kontrolách za Městský úřad Hodonín, obecní živnostenský úřad, za období roku 2012
 • Přehled o provedených cenových kontrolách 2012, Městský úřad Otrokovice, odbor evidenčně-správní, oddělení obecní živnostenský úřad
 • Přehled o provedených cenových kontrolách 2012, Úřad městské části Brno-Bystrc
 • Přehled o provedených cenových kontrolách 2012, Krajský živnostenský úřad Středočeského kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách za rok 2012, Městský úřad Jeseník
 • Přehled o provedených cenových kontrolách 2012, Krajský úřad Libereckého kraje, správní odbor, oddělení krajský živnostenský úřad
 • Magistrát hlavního města Prahy – odbor daní, poplatků a cen, Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 2. pololetí 2012

Celý obsah článku

Pokladní plnění za leden nejlepší od roku 2000

Pokladní plnění za leden nejlepší od roku 2000

K 31. 1. 2013 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 125,0 mld. Kč, celkové výdaje 82,6 mld. Kč a přebytek hospodaření 42,4 mld. Kč. V lednu minulého roku byl vykázán přebytek 21,0 mld. Kč, tj. o 21,4 mld. Kč nižší. Kladné saldo ze leden tak bylo nejvyšší od roku 2000.

„Na základě lednového plnění rozhodně nelze činit žádné závěry ohledně celého roku. Kromě toho se v lednu ještě neprojevil vliv změn DPH od 1. 1. 2013,“upozornil ministr financí Miroslav Kalousek.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v České republice - rok 2012

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v České republice - rok 2012

Zdroj: MF - odbor 36 Státní kontrola a dozor na finančním trhu

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice - rok 2012

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice - rok 2012

Zdroj: MF - odbor 36 Státní kontrola a dozor na finančním trhu

Celý obsah článku

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2012

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2012

 • Tabulka č. 1 - Příspěvek na činnost  politickým stranám a politickým hnutím za rok 2012

Zdroj: MF - oddělení 1403 - Financování dalších oblastí neziskové sféry, publikováno 01/2013

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.1.2013

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.1.2013

 • Tabulka - Majetkové účasti MF - ke dni 31.1.2013.

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 45 - odbor Realizace dispozic s majetkem státu, publikováno 02/2013

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2012

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2012

 • Tabulka - Majetkové účasti MF - ke dni 31.12.2012.

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 45 - odbor Realizace dispozic s majetkem státu, publikováno 01/2013

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Informace o aktuálním stavu přípravy programů v rámci EHP a Norských fondů pro programovací období 2009 – 2014

Informace o aktuálním stavu přípravy programů v rámci EHP a Norských fondů pro programovací období 2009 – 2014

 • UPOZORNĚNÍ:návrhy programů zatím nejsou schválené Kanceláří finančních mechanismů v Bruselu; zaměření programu se může změnit.

Zdroj: MF - odd. 5804 Centrum pro zahr. pomoc - příprava a koordinace, publikováno 15.02.2013; ke stažení ve formátu PDF

Celý obsah článku

Aktualizována 1. výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014

Aktualizována 1. výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014

Na základě průběhu implementace Fondu aktualizuje Zprostředkovatel Programu CZ 01 text výzvy o doplňující informace k hodnocení kvality předložených žádostí. V souladu s tímto je zároveň aktualizována příloha č. 3 výzvy – formální náležitosti žádosti a hodnocení kvality.
Aktualizované znění 1. výzvya přílohy č. 3je platné od 15. 2. 2013 a přílohy č. 2je platné od 20. 2. 2013.

Související dokumenty

 • Příloha 1 - Annex 1 - Programme Areas EEA and Norway Grants(beze změn - platná od 21. ledna 2013)
 • Příloha 2 - Annex 2 - Pokyn pro žadatele a příjemce grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni  (změna - od 20. 2. 2013)
 • Příloha 3 - Annex 3 - formální náležitosti žádosti(změna - od 15. 2. 2013)

Zdroj: MF - odd. 5804 Centrum pro zahr. pomoc - příprava a koordinace, publikováno 14.2.2013/aktualizováno: 20.2.2013

Celý obsah článku

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu Partnerství - 10. cyklus (Program švýcarsko-české spolupráce)

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu Partnerství - 10. cyklus (Program švýcarsko-české spolupráce)

Tabulka - Seznam schválených žádostí předložených do Fondu Partnerství - 10. cyklus

Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy, 5804 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 13.2.2013; ke stažení ve formátu PDF

Celý obsah článku

Švýcarské partnerství podpoří boj proti korupci a organizovanému zločinu

Švýcarské partnerství podpoří boj proti korupci a organizovanému zločinu

Česká republika, jako jeden z nových členských států EU, získala od Švýcarska finanční příspěvek v celkové výši 109,78 mil. CHF (cca 2,2 mld. Kč)na snížení ekonomické a sociální nerovnosti v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Na základě podepsání posledních zbývajících dohod mezi zástupci švýcarské strany a Ministerstva financí budou posíleny kapacity Policie České republiky v boji proti korupci a organizovanému zločinu a rovněž budou podpořeny projekty v oblasti sociálních služeb pro seniory.

Policejní prezidium získalo prostřednictvím devíti projektů celkem více než 205 mil. Kč na zkvalitnění vybavení a činnosti Policie ČR.Díky tomu získá Policie ČR například nejmodernější informační technologie určené k předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, či doposud chybějící tréninkové zařízení pro výcvik speciálních policejních jednotek zaměřených na boj s organizovaným zločinem, včetně terorismu. „Jednou z priorit ČR, stejně jako ostatních rozvinutých demokratických zemí, je ochrana obyvatel proti všem formám organizovaného zločinu“,uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Těší mě, že Program švýcarsko-české spolupráce na české národní úrovni vhodně doplňuje podporu právě i v těchto oblastech, které nejsou vůbec nebo jsou jen částečně kryty z dotací EU“,dodal.

Celý obsah článku

Upozornění k výzvě z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů (aktualizace příloh č. 1 a č. 9)

Upozornění k výzvě z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů (aktualizace příloh č. 1 a č. 9)

Zprostředkovatel Programu CZ01 zveřejní v polovině února 2013 revidovanou Přílohu č. 1- “Způsobilé výdaje Fondu” a revidovanou Přílohu č. 9– „Soupis uhrazených dokladů k žádosti o platbu z Fondu“. Obě přílohy jsou součástí Pokynu pro žadatele a příjemce grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP/Norských fondů 2009-2014. Aktualizace příloh se týká zejména zvýšení finančního limitu odměny pro externí experty, způsobu proplácení stravného a kapesného pro zahraniční účastníky, doplnění příloh o přepočet EUR/CZK a další, viz podrobné znění této aktuality v příloze ke stažení ve formátu PDF.

Zdroj: MF - odd. 5804 Centrum pro zahr. pomoc - příprava a koordinace, publikováno 1.2.2013

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 12. února 2013 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 12. února 2013 v Bruselu

Českou delegaci povede náměstek ministra Tomáš Zídek.

Před samotným zasedáním únorové Rady ECOFIN bude ministrům podána informace z předcházejícího jednání euroskupiny a proběhne stručná výměna názorů na aktuální hospodářskou situaci EU a zemí eurozóny. V rámci snídaně proběhne rovněž krátká neformální výměna názorů ministrů k doporučení Mezinárodního měnového fondu (MMF) ke stabilitě finančního sektoru v EU.

Celý obsah článku

Očekávaný přírůstek do rodiny euromincí

Očekávaný přírůstek do rodiny euromincí

Právo razit eurové mince s vlastní národní stranou využívá všech současných sedmnáct členů eurozóny. Sběratelskou atraktivitu sad těchto mincí zvyšují tři evropské ministáty – Monako, San Marino a Vatikán – které rovněž mají právo emitovat omezený počet mincí s národní stranou. V dohledné době by se rodina eurových mincí měla rozšířit o další přírůstek, jímž jsou mince státu Andorra, ležícího na francouzsko-španělském pomezí.

Zdroj: Zavedení eura, publikováno 5.2.2013

Celý obsah článku

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU dosáhla rekordní výše

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU dosáhla rekordní výše

V loňském roce dosáhla čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU nejlepšího výsledku od našeho vstupu do EU. „ČR je tak dlouhodobě čistým příjemcem prostředků z rozpočtu EU a od svého vstupu obdržela o čtvrt bilionu korun více, než zaplatila,“upozornil ministr financí Miroslav Kalousek.

Rekordní rozdíl mezi příjmy a odvody v roce 2012 dosáhl 73,8 mld. Kča překročil čistou bilanci za rok 2011 o 43 mld. Kč. Z hlediska vztahu k hrubému domácímu produktu ČR činily celkové příjmy České republiky z rozpočtu EU ve výši 113,7 mld. Kč přibližně 3 %, podíl čistých příjmů dosáhl 1,9 %.

Související informace:

Celý obsah článku

ČR je v první desítce zemí s nejtransparentnějšími veřejnými rozpočty

ČR je v první desítce zemí s nejtransparentnějšími veřejnými rozpočty

V minulých dnech byly zveřejněny výsledky mezinárodního srovnávacího výzkumu transparentnosti veřejných financí Open Budget Survey 2012. Do výzkumu společnosti International Budget Partnership bylo zařazeno dosud největší množství států (100).

„Jsem rád, že mohu oznámit, že Česká republika se celkově umístila na skvělém devátém místě. Ze států střední a východní Evropy máme podle výzkumu nejtransparentnější veřejné rozpočty. V rámci zemí Evropské unie nás hodnotí jako čtvrté nejlepší,“uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Celý obsah článku

Daně a cla

Generální finanční ředitelství odhaduje, že v roce 2013 vyberou finanční úřady 1.964.000 přiznání k dani z příjmů fyzických osob (Tisková zpráva GFŘ) - PRODLOUŽENÉ ÚŘEDNÍ HODINY FINANČNÍCH ÚŘADŮ

Generální finanční ředitelství odhaduje, že v roce 2013 vyberou finanční úřady 1.964.000 přiznání k dani z příjmů fyzických osob (Tisková zpráva GFŘ) - PRODLOUŽENÉ ÚŘEDNÍ HODINY FINANČNÍCH ÚŘADŮ

Finanční správa ČR proto i letos přijala řadu opatření pro plynulý výběr přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Především vychází vstříc veřejnosti prodlouženými úředními hodinami finančních úřadů. Všechny finanční úřady a jejich územní pracoviště budou otevřeny od 25. března 2013 do 2. dubna 2013 v pracovních dnech od 8.00 do 18.00 hodin.

V sobotu 30. 3. 2013 budou od 8.00 do 12.00 hodin přebírat daňová přiznání všechny finanční úřady ve svých sídlech a ta územní pracoviště, která se nachází v bývalých okresních městech.

Finanční úřady budou vybírat daňová přiznání od veřejnosti i mimo své obvyklé úřadovny, ve vybraných obcích.Seznam obcí, termíny i přesné adresy míst, kde budou úředníci finanční správy rozdávat tiskopisy, přebírat vyplněná daňová přiznání a poskytovat konzultace nezbytné k vyplnění daňového přiznání:

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) letos končí v úterý 2. dubna 2013.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) , publikováno 21.2.2013

Celý obsah článku

Finanční úřady budou vybírat daňová přiznání od veřejnosti i mimo své obvyklé úřadovny, ve vybraných obcích - VÝJEZDY ZAMĚSTNANCŮ FÚ DO OBCÍ

Finanční úřady budou vybírat daňová přiznání od veřejnosti i mimo své obvyklé úřadovny, ve vybraných obcích - VÝJEZDY ZAMĚSTNANCŮ FÚ DO OBCÍ

Finanční úřady budou vybírat daňová přiznání od veřejnosti i mimo své obvyklé úřadovny, ve vybraných obcích. Seznam obcí, termíny i přesné adresy míst, kde budou úředníci finanční správy rozdávat tiskopisy, přebírat vyplněná daňová přiznání a poskytovat konzultace nezbytné k vyplnění daňového přiznání: Výjezdy zaměstnanců FÚ do obcí   

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ), publikováno 21.2.2013

Související informace:

Celý obsah článku

Stanovisko k výpočtu dílčího základu pro odvod z loterií a jiných podobných her

Stanovisko k výpočtu dílčího základu pro odvod z loterií a jiných podobných her

povolovaných na základě § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen „loterní zákon“)

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) , Odbor majetkových daní, oceňování a ostatních agend, publikováno 19.2.2013

Celý obsah článku

Správu pojistného na důchodové spoření ve II. pilíři zajišťuje Finanční správa ČR (Tisková zpráva GFŘ)

Správu pojistného na důchodové spoření ve II. pilíři zajišťuje Finanční správa ČR (Tisková zpráva GFŘ)

Všechny finanční úřady jsou od 1. ledna 2013zapojeny do realizace důchodové reformy.Specializovaný finanční úřad (SFÚ) jako správce Centrálního registru smluv obdržel od začátku roku do poloviny února 7.300 žádostí o registraci smluv o důchodovém spoření, které uzavřeli občané s penzijními společnostmi. Většinu z tohoto počtu obdržel SFÚ během posledních 14 dnů. Generální finanční ředitelství předpokládá, že trend  strmého nárůstu počtu registrovaných smluv bude dále pokračovat a ke kulminaci  počtu  měsíčně registrovaných smluv  o důchodovém spoření ve II. pilíři dojde  v průběhu května a června.

včetně příkladů správného postupu pro poplatníky

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ) , publikováno 19.2.2013

Celý obsah článku

INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE K DŮCHODOVÉ REFORMĚ: Zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci vstoupili či vstoupí do II. pilíře důchodového systému, naleznou všechny praktické informace na webových stránkách Finanční správy ČR (Důchodové spoření - OPT-OUT)

INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE K DŮCHODOVÉ REFORMĚ: Zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci vstoupili či vstoupí do II. pilíře důchodového systému, naleznou všechny praktické informace na webových stránkách Finanční správy ČR (Důchodové spoření - OPT-OUT)

Zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci vstoupili či vstoupí do II. pilíře důchodového systému (důchodové spoření), naleznou všechny praktické informace na webových stránkách Finanční správy ČR. Jsou zde také zveřejněny tiskopisy, pokyny, metodiky a odpovědi na nejčastěji kladené otázky: Informace GFŘ k Důchodovému spoření - OPT-OUT

Zdroj: oddělení Komunikace MF, publikováno 18. února 2013

Související informace:

Celý obsah článku

Informace k placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013 (Informace GFŘ)

Informace k placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013 (Informace GFŘ)

S účinností od 1. 1. 2013 zavádí zákon č. 397/2012 Sb. , o pojistném na důchodové spoření, nové peněžité plnění v podobě pojistného na důchodové spoření (dále jen „pojistné“). Pojistné bude individualizováno za jednotlivé účastníky důchodového spoření a bude založeno na spořícím principu.

Pojistné za jednotlivé účastníky důchodového spoření budou odvádět:

 • osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které hradí pojistné přímo na účet finančního úřadu, viz. postup pro OSVČ
 • plátci pojistného (zaměstnavatelé) provádějící odvody za své zaměstnance, kteří jsou účastníky důchodového spoření. viz. postup zaměstnavatele

Správu pojistného budou vykonávat orgány Finanční správy České republiky (finanční úřady). Pojistné se bude odvádět na bankovní účty finančních úřadů, které budou v České národní bance otevřeny od 1. 2. 2013.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ); publikováno 28.1.2013

Celý obsah článku

Informace Generálního finančního ředitelství k prokázání daňové rezidence u fyzických a právnických osob pro účely stanovení srážkové daně dle zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1.1.2013

Informace Generálního finančního ředitelství k prokázání daňové rezidence u fyzických a právnických osob pro účely stanovení srážkové daně dle zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1.1.2013

S účinností od 1.1.2013je v § 36 odst. 1 pod písm. c) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění p.p. (dále jen „ZDP“) zavedena 35% sazba daně vybírané srážkou(také jen srážkové daně), která se uplatní, stručně řečeno, při výplatách příjmů daňovým nerezidentům, kteří nejsou rezidenty jiného členského státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru, nebo nejsou rezidenty státu, s nímž ČR uzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění nebo smlouvu či dohodou upravující výměnu informací v daňových záležitostech (dále jen „smluvní státy“).

Pro stanovení správné sazby srážkové daně je důležité prokázání aktuální daňové rezidence skutečných vlastníků příjmů. 

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ); Sekce metodiky a výkonu daní, publikováno 11.02.2013

Celý obsah článku

Uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od 1. 1. 2013 (Informace GFŘ)

Uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od 1. 1. 2013 (Informace GFŘ)

Vzhledem k četnosti dotazů a z nich vyplývající nejistotu ohledně správnosti výkladu novelizovaných pravidel k uplatnění snížené sazby DPH u zdravotnických prostředků vydává Generální finanční ředitelství Informaci k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od 1.1.2013

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ), Sekce metodiky a výkonu daní, publikováno 4.2.2013

Celý obsah článku

Daňový kalendář pro březen 2013

Daňový kalendář pro březen 2013

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2013 - březen 2013.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí - únor 2013

Daňové příjmy krajů a obcí - únor 2013

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Finanční trh

Finanční vzdělávání - Přehled projektů - rok 2013

Finanční vzdělávání - Přehled projektů - rok 2013

V rámci své koordinační role a podpory informovanosti Ministerstvo financí publikuje Přehled projektů, které se týkají finančního vzdělávání pro rok 2013. Konkrétní programy, projekty a aktivity v oblasti finančního vzdělávání realizují nejen orgány veřejné správy, ale také spotřebitelská sdružení, neziskové organizace a subjekty finančního trhu a jejich profesní sdružení, přičemž na většině projektů se podílí odborně či finančně několik subjektů.

Tabulka si neklade za cíl představit úplný výčet všech vzdělávacích aktivit a subjektů. Uvedené projekty mohou přispívat ke zvyšování úrovně finanční gramotnosti obyvatel České republiky, přesto zahrnutí projektu do tabulky neimplikuje plný soulad s principy stanovenými v Národní strategii finančního vzdělávání (zejm. souběh vzdělávací a marketingový). V přehledu můžete najít kontaktní informace na subjekt, který běžící či plánovaný projekt realizuje, název projektu, jeho charakteristiku včetně cílové skupiny a harmonogramu. Přehled projektů se bude dle potřeby aktualizovat.

Zdroj: MF, 02 - sekce Finanční trh, 35 - odbor Finanční trhy II, 3503 - odd. Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu

Celý obsah článku

Aktualizovaný seznam členů pracovní skupiny pro finanční vzdělávání (PSFV) pro rok 2013

Aktualizovaný seznam členů pracovní skupiny pro finanční vzdělávání (PSFV) pro rok 2013

Zdroj: MF - oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu, aktualizováno: 20.2.2013

Celý obsah článku

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novely zákona o platebním styku a zákona o omezení plateb v hotovosti

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novely zákona o platebním styku a zákona o omezení plateb v hotovosti

Ministerstvo financí předložilo dne 15. února 2013 vládě návrh novely zákona o platebním styku a zákona o omezení plateb v hotovosti.

Materiál byl zpracován Ministerstvem financí jako adaptace zákona o platebním styku na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 a jako reakce na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 91/2010-45 ze dne 23. února 2011.

Související informace:

Celý obsah článku

Emisní kalendáře - březen 2013

Emisní kalendáře - březen 2013

Emisní kalendáře vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013.

Zdroj: MF, Odbor 20 - Řízení st. dluhu a fin. majetku, publikováno 11.2.2013 ve 14:00

Celý obsah článku

Informace MF k důchodové reformě - únor 2013

Informace MF k důchodové reformě - únor 2013

Důchodová reforma

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Informace MF k projektu Spořicí státní dluhopisy - únor 2013

Informace MF k projektu Spořicí státní dluhopisy - únor 2013

Web - Spořicí státní dluhopisy : "Cílem projektu Spořicí státní dluhopisy je nabídnout českým domácnostem stejně výhodnou investiční příležitost, jaké se dostává velkým bankám,"  Miroslav Kalousek, ministr financí.

Související informace:

Celý obsah článku

Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - prosinec 2012

Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - prosinec 2012

Ministerstvo financí předkládá pravidelné Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů. Primární dealeři jsou hodnoceni za rok 2012.

Zdroj: MF, Odbor 20 - Řízení st. dluhu a fin. majetku, publikováno 31.1.2013 ve 14:00

Celý obsah článku

Pokladní plnění za leden nejlepší od roku 2000

Pokladní plnění za leden nejlepší od roku 2000

K 31. 1. 2013 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 125,0 mld. Kč, celkové výdaje 82,6 mld. Kč a přebytek hospodaření 42,4 mld. Kč. V lednu minulého roku byl vykázán přebytek 21,0 mld. Kč, tj. o 21,4 mld. Kč nižší. Kladné saldo ze leden tak bylo nejvyšší od roku 2000.

„Na základě lednového plnění rozhodně nelze činit žádné závěry ohledně celého roku. Kromě toho se v lednu ještě neprojevil vliv změn DPH od 1. 1. 2013,“ upozornil ministr financí Miroslav Kalousek.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí v médiích (únor 2013)

Ministr financí v médiích (únor 2013)

Aktuální témata:  veřejné rozpočty, přistoupení Česka k fiskálnímu paktu Evropské unie a další témata.

Související rozhovory - Lidé MF v médiích:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

MF - Katalog multimédií a videoblogy (únor 2013)

MF - Katalog multimédií a videoblogy (únor 2013)

- Videoblog – Ministr financí
- Videoblog – Lidé MF
- Záznamy z tiskových konferencí a seminářů ministerstva
Zdroj: MF - odd. Komunikace

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 1/2013

Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 1/2013

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata čínský zahraniční obchod a přístup  k jeho liberalizaci po světové finanční krizi, kritická analýza dohledového uspořádání na finančním trhu EU, podstatné změny v novele zákona o finančních konglomerátech, progresivní nebo „rovná daň“ – ekonomické i politické dilema, trestní odpovědnost právnických osob: nová rizika ÚSC, audit hospodaření obce, přehled změn legislativy k činnosti subjektů hospodařících s veřejnými prostředky, příprava na daňovou kontrolu, účtování dotací, interpretace Národní účetní rady 1-14 a ochranná známka s dobrým jménem dle práva EU a ČR.
 • Ze zahraničních zdrojů se např. upozorňuje na články   z německy psaného tisku, týkající se plánu prevence agresivního daňového plánování na úrovni EU a společného postupu zemí G20 a OECD v případě škodlivých daňových praktik mezinárodně činných koncernů. V anglické a německé verzi je článek inovace v platebních systémech.  Z anglicky psaného tisku byly např. vybrány články, které se věnují cenové bublině na trhu s nemovitostmi v souvislosti s problémy hospodářské politiky ve Španělsku, počítačovému programu Redditest italské správy daní, umožňujícímu spočítat rodinám, jaký příjem přiznat FÚ, dále fondům peněžního trhu a nakonec pravidlům správy internetu (setkání zástupců více než 150 zemí).   Články, vztahující se k ochraně vkladů a legislativnímu vývoji v oblasti poskytování úlev při zdaňování příjmů právnických osob v SR, jsou ze slovenského tisku.

Zdroj: MF - Oddělení finančních a ekonomických informací, publikováno pravidleně měsíčně

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.