CZ EN

Zpravodaj MF - 2/2019

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Státní dluh klesá v poměru k HDP už pátý rok v řadě

Státní dluh klesá v poměru k HDP už pátý rok v řadě

V roce 2018 došlo k mírnému poklesu státního dluhu České republiky o 2,7 mld. Kč z 1 624,7 mld. Kč na konečných 1 622,0 mld. Kč. Již pátým rokem v řadě tak Ministerstvo financí může vykázat i meziroční pokles jeho podílu na HDP, který v roce 2018 činil 1,7 procentního bodu z 32,2 % na 30,5 %.

Související informace:

Celý obsah článku

Fitch potvrdil výborné ratingové hodnocení České republiky

Fitch potvrdil výborné ratingové hodnocení České republiky

Fitch Ratings potvrdila České republice výborné ratingové hodnocení AA- se stabilním výhledem. Očekává, že Česká republika bude nadále pokračovat ve zdravé fiskální a měnové politice.

Celý obsah článku

Workshopy k reportingové vyhlášce (vyhláška č. 10/2019 Sb.)

Workshopy k reportingové vyhlášce (vyhláška č. 10/2019 Sb.)

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, bude za účelem představení vyhlášky č. 10/2019 Sb., o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat, pořádat v níže uvedených termínech technicky zaměřené workshopy především pro provozovatele hazardních her.

Související informace:

Celý obsah článku

Stanovisko Výboru pro rozpočtové prognózy k makroekonomické prognóze Ministerstva financí ČR z ledna 2019

Stanovisko Výboru pro rozpočtové prognózy k makroekonomické prognóze Ministerstva financí ČR z ledna 2019

Stanovisko Výboru pro rozpočtové prognózy ze dne 5.2.2019.

Celý obsah článku

Státní rozpočet na konci ledna v přebytku 8,8 mld. Kč

Státní rozpočet na konci ledna v přebytku 8,8 mld. Kč

K 31.1.2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 121,8 mld. Kč, celkové výdaje 113,0 mld. Kč a přebytek hospodaření 8,8 mld. Kč (v lednu 2018 vykázán přebytek 26,5 mld. Kč).

Související informace:

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.1.2019

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.1.2019

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

MF zveřejňuje přehled hospodaření státu jako celku za rok 2017

MF zveřejňuje přehled hospodaření státu jako celku za rok 2017

Ministerstvo financí vydává konsolidované účetní výkazy České republiky za rok 2017.

Související informace:

Celý obsah článku

Účetní konsolidace státu – informace pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled (PKP)

Účetní konsolidace státu – informace pro účetní jednotky předávající Pomocný konsolidační přehled (PKP)

Ministerstvo financí upozorňuje, že ve vzoru výkazu PKP došlo ke změně.

Celý obsah článku

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Účetní konsolidace státu - Ministerstvo financí zveřejňuje výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu.

Celý obsah článku

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2019.

Celý obsah článku

Vývoj cenové regulace v jednotlivých odvětvích

Vývoj cenové regulace v jednotlivých odvětvích

Zveřejněny aktualizované údaje k tématu cenové regulace a cen ve vybraných odvětvích.

Celý obsah článku

Stanovisko k některým otázkám souvisejícím s regulací reklamy dle zákona o hazardních hrách

Stanovisko k některým otázkám souvisejícím s regulací reklamy dle zákona o hazardních hrách

Stanovisko Generálního ředitelství cel.

Celý obsah článku

Odpověď k doplňujícím dotazům k ustanovení § 68 zákona o hazardních hrách

Odpověď k doplňujícím dotazům k ustanovení § 68 zákona o hazardních hrách

Odpověď k doplňujícím dotazům Generálního ředitelství cel.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2018 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.12.2018 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.12.2018.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2018 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2018 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2018.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 2. čtvrtletí 2019

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 2. čtvrtletí 2019

Podíl jednotlivých obcí v procentech na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her dle § 7 odst. 1 b) zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her pro období 1.4.2019 - 30.6.2019.

Celý obsah článku

Předběžné uvolnění technických materiálů a části referenčního klienta pro provozovatele

Předběžné uvolnění technických materiálů a části referenčního klienta pro provozovatele

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, zveřejňuje za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb., o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat, následují technické materiály a části referenčního klienta.

Celý obsah článku

Po rapidním úbytku heren rozjíždí Ministerstvo financí IT systém na ochranu občanů před hazardem

Po rapidním úbytku heren rozjíždí Ministerstvo financí IT systém na ochranu občanů před hazardem

Česko už není kasinem Evropy, zákon o hazardních hrách funguje. Počet provozoven hazardu oproti období jejich největšího rozmachu v roce 2012 klesl ze 7542 na 1801, tedy na čtvrtinu.

Celý obsah článku

Seznam pověřených osob dle § 110 zákona o hazardních hrách

Seznam pověřených osob dle § 110 zákona o hazardních hrách

Seznam subjektů, které byly pověřeny k odbornému posuzování a osvědčování dle ustanovení § 110 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Celý obsah článku

Formuláře

Formuláře

Formulář k předání informací pro vybrané vodohospodářské subjekty pro účely cenové regulace a kontroly v oboru vodovodů a kanalizací.

Celý obsah článku

Formuláře - Záruční listiny

Formuláře - Záruční listiny

Záruční listina:

 • vydána za účelem splnění podmínek pro vydání: Základní povolení k provozování hazardních her,
 • vydána za účelem splnění podmínek pro vydání: Povolení k umístění herního prostoru.

Celý obsah článku

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2018

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2018

Celkové náklady na poradenství od 1. července 2018 do 31. prosince 2018.

Celý obsah článku

Stav privatizačních projektů k 31.12.2018

Stav privatizačních projektů k 31.12.2018

 • Stav realizace privatizačních projektů k 31.12.2018
 • Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 31.12.2018

Celý obsah článku

Přehled privatizace akcií k 31.12.2018

Přehled privatizace akcií k 31.12.2018

 • Přehled privatizace akcií k 31.12.2018
 • Stav držení akcií k 31.12.2018

Celý obsah článku

Legislativa MF

Vyhláška č. 10/2019 Sb.

Vyhláška č. 10/2019 Sb.

o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat

Celý obsah článku

Novela některých zákonů v oblasti regulace na finančním trhu předložena Poslanecké sněmovně - sněmovní tisk 398

Novela některých zákonů v oblasti regulace na finančním trhu předložena Poslanecké sněmovně - sněmovní tisk 398

Dne 28. ledna 2019 vláda České republiky projednala a schválila „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace na finančním trhu“. Vládní návrh zákona byl posléze předložen k projednání Poslanecké sněmovně a je evidován jako Sněmovní tisk 398.

Celý obsah článku

Cenový věstník 03/2019

Cenový věstník 03/2019

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret – 14. dodatek
 • Obecně závazná vyhláška č. 11/2018, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 19
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 11/2018, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 19
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský živnostenský úřad Středočeského kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Magistrát hl. m. Prahy – odbor daní, poplatků a cen
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Jihočeský kraj České Budějovice
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Magistrát města Prostějov
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Pardubického kraje
 • Přehled o provedených cenových kontrolách Magistrát města Děčín

Celý obsah článku

Cenový věstník 04/2019

Cenový věstník 04/2019

 • Výměr MF č. 03/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Výsledky úpisu první emise Dluhopisu Republiky

Výsledky úpisu první emise Dluhopisu Republiky

Dnes byly připsány na majetkové účty občanů, kteří objednali a uhradili dluhopisy v prvním upisovacím období od 3. prosince 2018 do 18. ledna 2019, Dluhopisy Republiky v celkové jmenovité hodnotě 2 923 245 940 Kč.

Celý obsah článku

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelské úvěry

Informace Ministerstva financí ke spotřebitelským úvěrům a dalším souvisejícím tématům.

Celý obsah článku

Právní rámce - ochrana spotřebitele

Právní rámce - ochrana spotřebitele

Právní rámce k tématu ochrany spotřebitele.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - březen 2019

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - březen 2019

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019.

 • Datum uveřejnění: 18. 02. 2019
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 18. 03. 2019

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - březen 2019

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - březen 2019

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019.

 • Datum uveřejnění: 18. 02. 2019
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 18. 03. 2019

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Start další fáze EET či možnost off-line režimu pro nejmenší míří do druhého čtení

Start další fáze EET či možnost off-line režimu pro nejmenší míří do druhého čtení

Poslanecká sněmovna v prvním čtení podpořila Ministerstvem financí předložený návrh novely zákona o evidenci tržeb, který upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby off-line a významným způsobem snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby.

Celý obsah článku

Místo třech odvodů jeden. MF nabídne živnostníkům paušální daň

Místo třech odvodů jeden. MF nabídne živnostníkům paušální daň

Ministerstvo financí zahájilo práce na vládním návrhu zákona, díky kterému se výrazně zjednoduší odvodové povinnosti a administrativní náročnost podnikání malým živnostníkům z řad OSVČ.

Související informace:

Celý obsah článku

SP/01/2019 - Osvobození od správního poplatku II

SP/01/2019 - Osvobození od správního poplatku II

Statutární město má v úmyslu postavit na svém území veřejně prospěšnou stavbu (kanalizační řad). Je statutární město osvobozeno od správního poplatku vybíraného za úkony uvedené v položkách 17 a 18 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., zákona o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o správních poplatcích“), podle obecného úkonového osvobození zakotveného v ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) zákona o správních poplatcích?

Celý obsah článku

MP/2/2019 - Obec jako opatrovník nezletilého spoluvlastníka nemovitosti

MP/2/2019 - Obec jako opatrovník nezletilého spoluvlastníka nemovitosti

Zletilá a nezletilá osoba má ve spoluvlastnictví nemovitost, ve které není nikdo hlášen k pobytu. Opatrovníkem nezletilé osoby je obec. Správce poplatku požaduje uhradit místní poplatek za komunální odpad v plné výši po zletilém spoluvlastníkovi. Ten namítá, že část poplatku za nezletilého spoluvlastníka má hradit obec, neboť je opatrovníkem nezletilé osoby. Je požadavek zletilého spoluvlastníka oprávněný?

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2019.

Celý obsah článku

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - https://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Rozhodnutí generálního tajemníka Rady EU č. 54/18

Rozhodnutí generálního tajemníka Rady EU č. 54/18

Cestovné do Rady EU. Dne 1.1.2019 vstoupilo v platnost Rozhodnutí č. 54/18 generálního tajemníka Rady o tlumočení pro Evropskou radu, Radu a její přípravné orgány a o náhradě cestovních výdajů delegátů členských států EU, které nahrazuje předchozí Rozhodnutí č.30/2013.

Celý obsah článku

Pokyny pro refundaci v 1.čtvrtletí roku 2019

Pokyny pro refundaci v 1.čtvrtletí roku 2019

Cestovné do Rady EU.

Celý obsah článku

Rada ECOFIN k daňovým otázkám a rozpočtu EU

Rada ECOFIN k daňovým otázkám a rozpočtu EU

Stěžejním tématem únorového zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) byl návrh Evropské komise na postupné opouštění jednomyslného rozhodování Rady ve vybraných otázkách daňové politiky a jeho nahrazení hlasováním kvalifikovanou většinou.

Celý obsah článku

Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) - 12. února 2019

Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) - 12. února 2019

Jednání Rady ECOFIN se konalo v úterý 12. února v Bruselu. Vedoucí delegace České republiky bude ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku

Deklarace členských států EU k právním dopadům rozsudku Soudního dvora EU ve věci Achmea

Deklarace členských států EU k právním dopadům rozsudku Soudního dvora EU ve věci Achmea

V úterý 15. ledna 2019 učinili zástupci členských států EU první společný krok k ukončení bilaterálních dohod o podpoře a ochraně investic sjednaných mezi členskými státy EU. Podepsáním deklarace se členské státy přihlásily k plnému respektování rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 6. března 2018 ve věci C-284/16 Achmea, ve kterém Soudní dvůr došel k závěru, že tyto dohody jsou nekompatibilní s právním řádem Unie.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Pokyny a formuláře pro programy VPS

Pokyny a formuláře pro programy VPS

Formuláře a Pokyny pro Programy 29821, 29822 - Programové financování a správa programů kapitoly VPS a OSFA.

Celý obsah článku

Program 29822

Program 29822

Program 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR. Publikace - Výzva č. 4 a 5 k předložení žádosti o dotaci, včetně často kladených otázek k výzvě č.4.

Celý obsah článku

Začalo nové období Fondů EHP a Norska, ČR získá 5 miliard

Začalo nové období Fondů EHP a Norska, ČR získá 5 miliard

Dnes bylo v pražském Planetáriu oficiálně zahájeno třetí období Fondů EHP a Norska v České republice. Během nového programového období bude možné až do roku 2024 podpořit těmito prostředky širokou škálu projektů za přibližně 5 miliard korun.

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 1/2019

Finanční a ekonomické informace 1/2019

Lednové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.