CZ EN

Zpravodaj MF - 8/2019

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Pro snazší život podnikatelů. MPO a MF představují živnostenský balíček, který má ulevit od nadměrné byrokracie

Pro snazší život podnikatelů. MPO a MF představují živnostenský balíček, který má ulevit od nadměrné byrokracie

Živnostenský balíček, který usnadní život malým a středním podnikatelům, představili ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová. Jde o desatero záměrů, včetně na ně navazujících konkrétních kroků a jejich termínů, z čehož některé jsou již splněny.

Celý obsah článku

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Materiály na jednání Výboru pro rozpočtové prognózy a stanoviska Výboru.

Celý obsah článku

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 4. čtvrtletí 2019

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 4. čtvrtletí 2019

Podíl jednotlivých obcí v procentech na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her dle § 7 odst. 1 b) zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her pro období 1.10.2019 - 31.12.2019.

Celý obsah článku

Pracovní skupina „Transfery“

Pracovní skupina „Transfery“

Informace a metodické materiály pracovní skupiny pro řešení problematiky transferů (PS Transfery).

Celý obsah článku

Otázky - účetní metody a postupy

Otázky - účetní metody a postupy

Často kladené dotazy k účetním postupům v rámci účetní reformy veřejných financí.

Celý obsah článku

Videonápověda k postupu při doplňování údajů do interaktivního vzoru pro denní herní výkaznictví a denní herní zápis

Videonápověda k postupu při doplňování údajů do interaktivního vzoru pro denní herní výkaznictví a denní herní zápis

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu, v rámci metodické činnosti připravilo instruktážní videonávod zobrazující na konkrétním příkladu postup při doplňování herních a finančních dat do interaktivního vzoru pro denní herní výkaznictví a denní herní zápis.

Celý obsah článku

Odpovědnost za přestupky – časová působnost

Odpovědnost za přestupky – časová působnost

Výkladové stanovisko odboru 16 – Cenová politika k problematice odpovědnosti za přestupky.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Programové financování

Programové financování

Aktualizace obsahu v části - Základní informace, RISPF a Jednotný dotační portál.

Celý obsah článku

Společný nákup

Společný nákup

Základní informace o pravidlech a organizaci Společného nákupu včetně souvisejícího usnesení vlády a jeho přílohy nastavující Pravidla Společného nákupu, doporučující postupy i praktické materiály.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2019

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2019

K 31.7.2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 863,3 mld. Kč, celkové výdaje 873,0 mld. Kč a schodek hospodaření 9,7 mld. Kč (na konci července 2018 byl vykázán přebytek 16,6 mld. Kč).

Související informace:

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 6. 2019

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 6. 2019

Ke konci 1. pololetí 2019 vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti celkové konsolidované příjmy ve výši 313,2 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 263,1 mld. Kč.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.7.2019

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.7.2019

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2019.

Celý obsah článku

Informace o výsledcích kontrol v oboru vodovodů a kanalizací - rok 2018

Informace o výsledcích kontrol v oboru vodovodů a kanalizací - rok 2018

Informace o výsledcích kontrolní činnosti odboru 16 - Cenová politika, oddělení 1604 - Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací za rok 2018 podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2018

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2018

Zprávu za rok 2018 projednala vláda dne 22. 7. 2019 a přijala usnesení č. 524/2019, kterým vzala roční zprávu na vědomí.

Celý obsah článku

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - I.pololetí 2019

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - I.pololetí 2019

Celkové náklady na poradenství od 1. ledna 2019 do 30. června 2019.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Cenový věstník 11/2019

Cenový věstník 11/2019

  1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2019, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 20. dodatek
  2. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 12
  3. Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2019 – Magistrát hlavního města Prahy, odbor daní, poplatků a cen

Celý obsah článku

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

Celý obsah článku

Sekundární předpisy EU

Sekundární předpisy EU

Základní normy pro mezinárodní spolupráci v oblasti daní - Právo EU.

Celý obsah článku

Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech představuje komplexní multilaterální nástroj vyvinutý pro všechny formy spolupráce při správě daní, a to jak v rovině nalézací tak platební.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Veřejná konzultace - Plánovaná legislativní opatření plynoucí z Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019-2023

Veřejná konzultace - Plánovaná legislativní opatření plynoucí z Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019-2023

Ministerstvo financí připravilo konzultaci k plánovaným legislativním opatřením plynoucím z Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019-2023, která byla 4. března 2019 schválena vládou ČR. Cílem konzultace je získat názor odborné veřejnosti na jednotlivá opatření a jejich potenciální podobu, která je v konzultačním materiálu obsažena. Vaše případné připomínky zasílejte do 16. září 2019.

Celý obsah článku

Vyhodnocení veřejné konzultace k novele zákona o platebním styku (adaptace nařízení CBPR)

Vyhodnocení veřejné konzultace k novele zákona o platebním styku (adaptace nařízení CBPR)

Ministerstvo financí vyhodnotilo veřejnou konzultaci k novele zákona o platebním styku (adaptace nařízení CBPR). Cílem konzultace bylo získat názor odborné veřejnosti na změny zákona o platebním styku připravované Ministerstvem financí a zároveň umožnit odborné veřejnosti poukázat na to, jaké oblasti by mohl uvedený zákon řešit lépe.

Celý obsah článku

Evropské právní předpisy upravující přeshraniční nabízení fondů kolektivního investování publikovány v Úředním věstníku Evropské unie

Evropské právní předpisy upravující přeshraniční nabízení fondů kolektivního investování publikovány v Úředním věstníku Evropské unie

Dne 12. července 2019 byly v Úředním věstníku Evropské unie publikovány nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1160 ze dne 20. června 2019.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.6.2019 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.6.2019 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.6.2019.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2019 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2019 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2019.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - září 2019

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - září 2019

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019.

  • Datum uveřejnění: 19. 08. 2019
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 23. 09. 2019

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - září 2019

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - září 2019

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019.

  • Datum uveřejnění: 19. 08. 2019
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 23. 09. 2019

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Daně jednoduše a online nebo mírnější sankce. Vláda schválila proklientský daňový balíček

Daně jednoduše a online nebo mírnější sankce. Vláda schválila proklientský daňový balíček

Vláda dnes schválila novelu daňového řádu z dílny Ministerstva financí, která přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní.

Celý obsah článku

Nový projekt Moje daně by měl lidem usnadnit podání daňových přiznání po internetu

Nový projekt Moje daně by měl lidem usnadnit podání daňových přiznání po internetu

  • 23.07.2019, Zdroj: iRozhlas.cz, rubrika: Ekonomika, autor: Anna Musilová

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2019.

Celý obsah článku

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - https://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Evropské právní předpisy upravující přeshraniční nabízení fondů kolektivního investování publikovány v Úředním věstníku Evropské unie

Evropské právní předpisy upravující přeshraniční nabízení fondů kolektivního investování publikovány v Úředním věstníku Evropské unie

Dne 12. července 2019 byly v Úředním věstníku Evropské unie publikovány nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1160 ze dne 20. června 2019.

Celý obsah článku

Sekundární předpisy EU

Sekundární předpisy EU

Základní normy pro mezinárodní spolupráci v oblasti daní - Právo EU.

Celý obsah článku

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) České republiky a role Ministerstva financí při její realizaci.

Celý obsah článku

Nordická investiční banka

Nordická investiční banka

Mezinárodní smlouvu o zřízení Nordické investiční banky - NIB - (Nordic Investment Bank) podepsaly vlády Dánska, Finska, Islandu, Norska a Švédska dne 4. prosince 1975. Ke dni 1. 1. 2005 se staly novými členy NIB také Estonsko, Litva a Lotyšsko.

Hlavním cílem NIB je podporovat růst severských ekonomik pomocí dlouhodobého financování projektů v soukromém i veřejném sektoru. NIB financuje také projekty v zemích s rozvíjejícími se trhy mimo oblast severských zemí. Česká republika není členským státem banky, české společnosti ale využívají jejích služeb.

Celý obsah článku

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Evropská investiční banka - EIB - (European Investment Bank) je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie (EU), vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik EU. Byla zřízena Římskou smlouvou v roce 1958, v rámci rozhodnutí o založení Evropských společenství (ES). Vlastníky EIB jsou členské státy EU. Sídlo EIB je v Lucemburku.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 7/2019

Finanční a ekonomické informace 7/2019

Červencové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.