CZ EN

Zpravodaj MF - 1/2021

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Odpovědi na často kladené dotazy ohledně opatření a změn souvisejících s koronavirem.

Celý obsah článku

Makroekonomická predikce - leden 2021

Makroekonomická predikce - leden 2021

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru.

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Fiskální výhled ČR - leden 2021

Fiskální výhled ČR - leden 2021

Fiskální výhled je zpracováván s roční periodicitou (zpravidla v listopadu). Zpravidla zahrnuje predikci na běžný a následující rok, u některých ukazatelů pak i výhled na další 2 roky

Související informace:

Celý obsah článku

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Materiály na jednání Výboru pro rozpočtové prognózy a stanoviska Výboru.

Celý obsah článku

Ratingové agentury potvrzují vynikající rating ČR

Ratingové agentury potvrzují vynikající rating ČR

Nejnovější hodnocení ratingových agentur Fitch a ACRA Europe potvrzuje vysokou úvěrovou spolehlivost České republiky, která se tak navzdory zhoršenému ekonomickému vývoji v důsledku koronavirové pandemie, bude nadále výhodně financovat na domácím i zahraničních trzích.

Celý obsah článku

Přijetí daru (osobních ochranných pomůcek) příspěvkovou organizací bez souhlasu zřizovatele

Přijetí daru (osobních ochranných pomůcek) příspěvkovou organizací bez souhlasu zřizovatele

Metodická podpora MF k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Přijetí daru (osobních ochranných pomůcek) příspěvkovou organizací bez souhlasu zřizovatele.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Často kladené otázky - příkazové bloky

Často kladené otázky - příkazové bloky

Nejčastěji kladené otázky k příkazovým blokům.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 11. 2020

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 11. 2020

Hospodaření obcí a krajů v listopadu roku 2020 bylo opět poznamenané pandemickým onemocněním COVID-19. Kdy nejvýraznější vliv měly opatření vlády ve snaze k zamezení nekontrolovatelného šíření tohoto onemocnění.

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až prosinec 2020

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až prosinec 2020

Hospodaření státního rozpočtu skončilo v roce 2020 deficitem ve výši 367,4 mld. Kč, tedy o 338,9 mld. Kč vyšším než v roce 2019.

Související informace:

Celý obsah článku

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2020

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2020

Tabulka - Příspěvky vyplacené politickým stranám a politickým hnutím v roce 2020.

Celý obsah článku

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2020

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2020

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2020.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2020

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.12.2020

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Stanovisko k nakládání s trvale nepotřebným movitým majetkem státu

Stanovisko k nakládání s trvale nepotřebným movitým majetkem státu

Jedná se o výklad pojmů „rozhodnutí o nepotřebnosti; přednostní převzetí nepotřebného movitého majetku; vnitrostátní nabídka; způsob nakládání s movitým majetkem uvnitř státu; naložení s movitým majetkem mimo sféru státu“.

Celý obsah článku

Akciové společnosti ovládané ČR (MF) - 2020

Akciové společnosti ovládané ČR (MF) - 2020

Seznam akciových společností ovládaných Českou republikou – Ministerstvem financí s akciovým podílem ve výši 40 - 100 % v období od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Celý obsah článku

Přehled cenových map

Přehled cenových map

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP).

Celý obsah článku

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2020

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2020

Přehled společností s platnou ekologickou smlouvou k 31.12.2020.

Celý obsah článku

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2020

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2020

Přehled společností s ukončenou ekologickou smlouvou k 31.12.2020.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Zákon č. 600/2020 Sb.

Zákon č. 600/2020 Sb.

o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

Celý obsah článku

Vyhláška č. 548/2020 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 548/2020 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství

kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Metodický pokyn CHJ č. 13 – Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů (programové období 2021–2027)

Metodický pokyn CHJ č. 13 – Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů (programové období 2021–2027)

Tento metodický pokyn byl vytvořen v návaznosti na Usnesení vlády České republiky č. 284 ze dne 29. dubna 2019 o Jednotném národním rámci pravidel a postupů v rámci EU fondů pro programové období 2021-2027 (JNR).

Celý obsah článku

Metodický pokyn CHJ č. 14 – Metodika realizace opatření k vypořádání kontrolních zjištění (aplikace ustanovení § 14e a § 14f rozpočtových pravidel)

Metodický pokyn CHJ č. 14 – Metodika realizace opatření k vypořádání kontrolních zjištění (aplikace ustanovení § 14e a § 14f rozpočtových pravidel)

Tento metodický pokyn upravuje postupy poskytovatelů dotací při realizaci opatření k vypořádání kontrolních zjištění (ustanovení § 14e a § 14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů).

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 1/2021

Finanční zpravodaj číslo 1/2021

 1. Pokyn GFŘ – D – 48, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 2/2021

Finanční zpravodaj číslo 2/2021

 1. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
 2. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 3/2021

Finanční zpravodaj číslo 3/2021

 1. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události
 2. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
 3. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 4/2021

Finanční zpravodaj číslo 4/2021

 1. Pokyn GFŘ – D – 49 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2020 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2020

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 5/2021

Finanční zpravodaj číslo 5/2021

 1. Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 6/2021

Finanční zpravodaj číslo 6/2021

 1. Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 7/2021

Finanční zpravodaj číslo 7/2021

 1. Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů (informační povinnost Ministerstva financí dle § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)
 2. Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2021

Celý obsah článku

Cenový věstník 1/2021

Cenový věstník 1/2021

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret

Celý obsah článku

Cenový věstník 2/2021

Cenový věstník 2/2021

 • Obecně závazná vyhláška č. 17/2020, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2021
 • Obecně závazná vyhláška č. 22/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Metodické stanovisko k bezúplatným převodům a přímému prodeji

Metodické stanovisko k bezúplatným převodům a přímému prodeji

Některé zásady pro nakládání s hmotnými nemovitými věcmi ve vlastnictví státu ve prospěch územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Celý obsah článku

Metodické stanovisko ke schvalovacím mechanismům dle zákona o majetku státu

Metodické stanovisko ke schvalovacím mechanismům dle zákona o majetku státu

Náležitosti žádostí o poskytnutí schválení a předchozího souhlasu Ministerstvem financí podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Stanovisko CHJ č.1/2018 k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci agendy GDPR

Stanovisko CHJ č.1/2018 k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci agendy GDPR

Odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka zaznamenal rozdílný přístup orgánů veřejné správy ke jmenování interních auditorů pověřencem pro ochranu osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Celý obsah článku

Stanovisko CHJ č.2/2018 k problematice současného výkonu veřejnosprávní kontroly a pověřence pro ochranu osobních údajů u příspěvkové organizace interním auditorem zřizující organizace

Stanovisko CHJ č.2/2018 k problematice současného výkonu veřejnosprávní kontroly a pověřence pro ochranu osobních údajů u příspěvkové organizace interním auditorem zřizující organizace

Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko ve věci současného výkonu veřejnosprávní kontroly a funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) u zřízených příspěvkových organizací interním auditorem zřizující organizace.

Celý obsah článku

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

Celý obsah článku

Informace ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Bangladéšem

Informace ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Bangladéšem

Ministerstvo financí ČR v návaznosti na informace obdržené z ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR oznamuje, že dne 15. ledna 2021 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU BANGLADÉŠSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A O ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU A VYHÝBÁNÍ SE DAŇOVÉ POVINNOSTI, která byla podepsána v Praze dne 11. prosince 2019.

Celý obsah článku

Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se San Marinem

Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se San Marinem

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 27. ledna 2021 byla v Římě oficiálně podepsána SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU SAN MARINO O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU A O ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU A VYHÝBÁNÍ SE DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Občané v předvánočním upisovacím období nakoupili Dluhopisy Republiky za více než 5 miliard korun

Občané v předvánočním upisovacím období nakoupili Dluhopisy Republiky za více než 5 miliard korun

V devátém upisovacím období občané objednali a uhradili státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 5 007 205 003 Kč. Jedná se o druhý nejlepší výsledek od spuštění prodeje v prosinci roku 2018.

Celý obsah článku

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Veřejná konzultace - novela nařízení vlády o investování investičních fondů

Veřejná konzultace - novela nařízení vlády o investování investičních fondů

Dne 2. září 2020 vláda České republiky předložila Poslanecké sněmovně k projednání „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu“, který je evidován jako sněmovní tisk 993. Odborná veřejnost se vyzývá k zaslání podnětů k novelizaci předmětného nařízení vlády do 3. února 2021.

Celý obsah článku

Zpráva pro vládu ke Koncepci rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019–2023

Zpráva pro vládu ke Koncepci rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019–2023

Dne 11. ledna 2021 byla členům vlády pro informaci předložena „Zpráva Ministerstva financí pro vládu ke Koncepci rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019–2023“.

Celý obsah článku

Návrh zákona implementující předpisy Evropské unie v souvislosti s dokončením projektu unie kapitálových trhů předložen Poslanecké sněmovně

Návrh zákona implementující předpisy Evropské unie v souvislosti s dokončením projektu unie kapitálových trhů předložen Poslanecké sněmovně

Dne 14. prosince 2020 vláda České republiky projednala a schválila „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů“.

Celý obsah článku

Strategické přístupy k ochraně spotřebitele na finančním trhu v digitální době

Strategické přístupy k ochraně spotřebitele na finančním trhu v digitální době

Materiál Financial Consumer Protection Policy Approaches in the Digital Age připravila skupina G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection. Podtitul „ochrana majetku, dat a soukromí spotřebitelů“ indikuje oblasti, které v souvislosti s proměnou finančního trhu a jeho probíhající digitální transformací vyžadují patřičnou pozornost.

Celý obsah článku

Doporučení Rady OECD k finanční gramotnosti

Doporučení Rady OECD k finanční gramotnosti

Dokument Recommendation of the Council on Financial Literacy připravený celosvětovou sítí INFE (International Network on Financial Education) při OECD obsahuje sadu doporučení a vodítek ke zvýšení finanční gramotnosti.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2021

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2021

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021.

 • Datum uveřejnění: 25.1.2021
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 22.2.2021.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - únor 2021

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - únor 2021

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021.

 • Datum uveřejnění: 25.1.2021
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 22.2.2021.

Celý obsah článku

Daně a cla

Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Komunikace s veřejností - často kladené otázky

Odpovědi na často kladené dotazy ohledně opatření a změn souvisejících s koronavirem.

Celý obsah článku

Paušálně bude letos platit daně a pojistná 70 tisíc živnostníků

Paušálně bude letos platit daně a pojistná 70 tisíc živnostníků

Finanční správa k 18. lednu eviduje 70 359 přihlášených živnostníků, kteří letos budou platit daň z příjmů, pojistné na sociální a zdravotní pojištění paušálně.

Celý obsah článku

Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani podáte až do konce března

Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani podáte až do konce března

Ministerstvo financí přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení.

Celý obsah článku

Ministryně financí udělí pracujícím medikům generální pardon na daň z příjmu

Ministryně financí udělí pracujícím medikům generální pardon na daň z příjmu

Ministryně financí Alena Schillerová využije své mimořádné pravomoci plošného odpuštění daňové povinnosti všem studentům, kterým byla v rámci nouzového stavu uložena pracovní povinnost v zařízeních sociálních a zdravotních služeb.

Celý obsah článku

Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků

Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků

Zveřejněny nové dotazy/odpovědi k místním a správním poplatkům:

 • MP/01/2021 – Daňový řád – Prokázání nároku na osvobození či úlevu od poplatku
 • MP/02/2021 – Poplatek za užívání veřejného prostranství – Změna doby užívání veřejného prostranství
 • SP/01/2021 – Zpětvzetí žádosti a vrácení správního poplatku

Celý obsah článku

Portál „Moje daně 21"

Portál „Moje daně 21"

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2021.

Celý obsah článku

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Pravidla spolufinancování projektů z prostředků EU se změní

Pravidla spolufinancování projektů z prostředků EU se změní

Přechod do nového programového období 2021-2027 pro projekty financované z prostředků EU sebou přináší nová pravidla spolufinancování.

Celý obsah článku

Návrh zákona implementující předpisy Evropské unie v souvislosti s dokončením projektu unie kapitálových trhů předložen Poslanecké sněmovně

Návrh zákona implementující předpisy Evropské unie v souvislosti s dokončením projektu unie kapitálových trhů předložen Poslanecké sněmovně

Dne 14. prosince 2020 vláda České republiky projednala a schválila „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů“.

Celý obsah článku

Ecofin: Ministryně Schillerová představila kontury českého Národního plánu obnovy

Ecofin: Ministryně Schillerová představila kontury českého Národního plánu obnovy

Na videokonferenci ministrů financí diskutovala Alena Schillerová se svými evropskými protějšky. Hlavním tématem pravidelného jednání ECOFIN byl aktuální stav příprav nástroje na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility – RRF). Schvalování a realizace národních plánů obnovy patří mezi hlavní priority portugalského předsednictví. ČR má v rámci programu RRF získat v následujících letech na investiční projekty až 182 mld. Kč.

Celý obsah článku

Neformální videokonference ministrů financí zemí EU dne 19. ledna 2021

Neformální videokonference ministrů financí zemí EU dne 19. ledna 2021

V úterý 19. ledna proběhla videokonferenční zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie, které nahradilo plánované prezenční zasedání Rady ECOFIN v Bruselu. Ještě předtím se k jednání sešla Euroskupina v rozšířeném formátu. Za Českou republiku jednání vedla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku

Doporučení Rady OECD k finanční gramotnosti

Doporučení Rady OECD k finanční gramotnosti

Dokument Recommendation of the Council on Financial Literacy připravený celosvětovou sítí INFE (International Network on Financial Education) při OECD obsahuje sadu doporučení a vodítek ke zvýšení finanční gramotnosti.

Celý obsah článku

Aktualizace Studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii

Aktualizace Studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii

Ministerstvo financí vypracovalo ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Úřadem vlády České republiky a Českou národní bankou v pořadí již druhou Aktualizaci Studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii. Tato Aktualizace byla projednána vládou České republiky dne 11. ledna 2021.

Související informace:

Celý obsah článku

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Evropská investiční banka je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie, vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik Evropské unie.

Celý obsah článku

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Rozvojová banka Rady Evropy je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením přičleněná k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Program 29824

Program 29824

Program 29824 - Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kterým stanovuje prioritu vláda ČR.

Celý obsah článku

Dotace z kapitoly VPS

Dotace z kapitoly VPS

Dotace ze státního rozpočtu (kapitola Všeobecná pokladní správa). Publikace - Výzva č. 4 k předložení žádosti o dotaci.

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 12/2020

Finanční a ekonomické informace 12/2020

Prosincové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.