CZ EN

Zpravodaj MF - 8/2021

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku

Makroekonomická predikce - srpen 2021

Makroekonomická predikce - srpen 2021

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru.

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Materiály na jednání Výboru pro rozpočtové prognózy a stanoviska Výboru.

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Česká republika opět na trzích dosáhla záporného výnosu

Česká republika opět na trzích dosáhla záporného výnosu

Ministerstvo financí zaznamenalo mimořádný úspěch v aukci státních eurodluhopisů, kdy poptávka po možnosti půjčit České republice přesáhla původní záměr Ministerstva financí více než pětinásobně.

Celý obsah článku

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku

Rejstřík vyloučených osob – formuláře a důležité informace pro veřejnost

Rejstřík vyloučených osob – formuláře a důležité informace pro veřejnost

Informace pro veřejnost k Rejstříku vyloučených osob.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Informace k centralizovaným VZ

Informace k centralizovaným VZ

Informace o aktuálně připravovaných veřejných zakázkách, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných veřejných zakázkách.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Vzory příkazových bloků

Vzory příkazových bloků

Vzory příkazových bloků na pokuty na místě nezaplacené, na pokuty na místě zaplacené a na peněžité záruky za splnění povinnosti.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 6. 2021

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 6. 2021

K 30. 6. 2021 hospodařily kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) s celkovými konsolidovanými příjmy ve výši 352,5 mld. Kč a s celkovými konsolidovanými výdaji ve výši 300,7 mld. Kč, takže dosáhly přebytkového hospodaření 51,8 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu ČR za červenec 2021

Plnění státního rozpočtu ČR za červenec 2021

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci července deficitem ve výši 279,4 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 281,3 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Stanovisko k dohodě o splátkách (§ 31 zákona o majetku státu)

Stanovisko k dohodě o splátkách (§ 31 zákona o majetku státu)

Vymezení povinných náležitostí dohody o splátkách uzavírané v souladu s ustanovením § 31 zákona o majetku státu.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.7.2021

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.7.2021

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - I.pololetí 2021

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - I.pololetí 2021

Celkové náklady na poradenství od 1. ledna 2021 do 30. června 2021.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Finanční zpravodaj číslo 31/2021

Finanční zpravodaj číslo 31/2021

  1. Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Celý obsah článku

Cenový věstník 13/2021

Cenový věstník 13/2021

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2021, kterým se stanový pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 7. dodatek

Celý obsah článku

Přehled pokynů a sdělení

Přehled pokynů a sdělení

Souhrnný přehled pokynů a sdělení v oblasti mezinárodních daňových vztahů a smluv o zamezení dvojího zdanění.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

První vládou podporovaný závazek pro zlepšení spolupráce s fintech start-upy

První vládou podporovaný závazek pro zlepšení spolupráce s fintech start-upy

V rámci fintech strategie ve Velké Británii vznikla v minulém roce platforma Fintech Pledge na podporu dobrovolné spolupráce mezi největšími britskými finančními institucemi a fintech start-upy.

Celý obsah článku

Evropská komise zveřejnila návrh legislativního balíčku, kterým se mění nařízení PRIIPS-KID

Evropská komise zveřejnila návrh legislativního balíčku, kterým se mění nařízení PRIIPS-KID

Evropská komise zveřejnila návrh legislativního balíčku, který mění stávající úpravu poskytování sdělení klíčových informací ve smyslu nařízení (EU) č. 1286/2014 (PRIIPS-KID) v situaci, kdy investiční službu poskytují subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS).

Celý obsah článku

Analýza dopadu umělé inteligence na lidská práva v českém jazyce

Analýza dopadu umělé inteligence na lidská práva v českém jazyce

Agentura Evropské unie pro základní práva (European Union Agency for Fundamental Rights – FRA) vydala v prosinci 2020 analýzu s názvem Správně zvládnutá budoucnost – Umělá inteligence a základní lidská práva, ve které poskytuje základní přehled o využívání technologií souvisejících s umělou inteligencí v Evropské unii a analyzuje její dopady na základní práva.

Celý obsah článku

Bulletin inovací 8/2021

Bulletin inovací 8/2021

Bulletin inovací 8/2021 se věnuje aktualitám v oblasti otevřených dat, evropské digitální identity, občanskoprávní odpovědnosti za AI nebo AML/CTF balíčku Komise.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.6.2021 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.6.2021 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.6.2021.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2021 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2021 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2021.

Celý obsah článku

Penzijní společnosti

Penzijní společnosti

Přehled penzijních společností působících v ČR.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - září 2021

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - září 2021

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 a Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 aktualizace na 2. pololetí.

  • Datum uveřejnění: 23. 8. 2021
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 27. 9. 2021

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - září 2021

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - září 2021

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 a Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 aktualizace na 2. pololetí

  • Datum uveřejnění: 23. 8. 2021
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 27. 9. 2021.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Účelem webových stránek je seznámení malých a středních podniků s alternativami k tradičnímu bankovnímu financování podnikání, a to i s využitím příběhů společností, které již v minulosti tyto alternativy úspěšně využily.

Celý obsah článku

Daně a cla

Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku

Novela zákona přinese elektronizaci v oblasti spotřebních daní a efektivnější boj s daňovými úniky

Novela zákona přinese elektronizaci v oblasti spotřebních daní a efektivnější boj s daňovými úniky

Ministerstvo financí předkládá do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o spotřebních daních. Jedná se o implementaci evropské směrnice, která nastavuje společná pravidla v oblasti spotřebních daní v rámci Evropské unie. Účinnost novely je navržena k 1. 11. 2022 a k 13. 2. 2023.

Celý obsah článku

Portál „Moje daně 21"

Portál „Moje daně 21"

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2021.

Celý obsah článku

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Evropská komise zveřejnila návrh legislativního balíčku, kterým se mění nařízení PRIIPS-KID

Evropská komise zveřejnila návrh legislativního balíčku, kterým se mění nařízení PRIIPS-KID

Evropská komise zveřejnila návrh legislativního balíčku, který mění stávající úpravu poskytování sdělení klíčových informací ve smyslu nařízení (EU) č. 1286/2014 (PRIIPS-KID) v situaci, kdy investiční službu poskytují subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS).

Celý obsah článku

Analýza dopadu umělé inteligence na lidská práva v českém jazyce

Analýza dopadu umělé inteligence na lidská práva v českém jazyce

Agentura Evropské unie pro základní práva (European Union Agency for Fundamental Rights – FRA) vydala v prosinci 2020 analýzu s názvem Správně zvládnutá budoucnost – Umělá inteligence a základní lidská práva, ve které poskytuje základní přehled o využívání technologií souvisejících s umělou inteligencí v Evropské unii a analyzuje její dopady na základní práva.

Celý obsah článku

Mezinárodní investiční banka publikuje finanční výsledky za 1. pololetí 2021

Mezinárodní investiční banka publikuje finanční výsledky za 1. pololetí 2021

Dne 29. července 2021 vydala Mezinárodní investiční banka (MIB) auditovanou finanční závěrku za 1. pololetí roku 2021.

Celý obsah článku

Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na rok 2021 financovaných v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům

Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na rok 2021 financovaných v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům

V systému Evropské komise byly zveřejněny dvě výzvy k předkládání návrhů na akce financované v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům. Uzávěrka pro předkládání návrhů je 5. října 2021 - 17.00 hodin středoevropského času.

Související informace:

Celý obsah článku

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Arbitráže - přehled ukončených a probíhajících sporů.

Celý obsah článku

Fitch potvrdil rating Mezinárodní investiční banky na úrovni „A-“

Fitch potvrdil rating Mezinárodní investiční banky na úrovni „A-“

Ratingová agentura Fitch 18. srpna 2021 potvrdila kvalitativní rozvoj činnosti Mezinárodní investiční banky (MIB), její finanční stabilitu a schopnost vyrovnat se s dopady pandemie COVID-19.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na rok 2021 financovaných v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům

Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na rok 2021 financovaných v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům

V systému Evropské komise byly zveřejněny dvě výzvy k předkládání návrhů na akce financované v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům. Uzávěrka pro předkládání návrhů je 5. října 2021 - 17.00 hodin středoevropského času.

Související informace:

Celý obsah článku

Program 29822

Program 29822

Program 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.