CZ EN

Zpravodaj MF - 6/2019

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Příprava státního rozpočtu na rok 2020: Prioritou je školství, růst životní úrovně a investic

Příprava státního rozpočtu na rok 2020: Prioritou je školství, růst životní úrovně a investic

Vláda schválila materiál Ministerstva financí „Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2020“, který obsahuje předběžný návrh příjmů a výdajů podle jednotlivých kapitol a vytváří prostor pro realizaci klíčových vládních priorit. Návrh státního rozpočtu počítá s celkovými příjmy 1 558,1 mld. Kč, výdaji 1 598,1 mld. Kč a saldem ve výši – 40 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2019 – aktualizace na 2. pololetí

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2019 – aktualizace na 2. pololetí

Aktualizace strategie obsahuje aktualizovaný program financování České republiky v roce 2019, konkrétně pak program financování na druhé pololetí.

Celý obsah článku

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku

Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů

Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů

Odpovědi na otázky k tématu voleb:

 1. Náhrada mzdy

Odpovědi na otázky k tématu rozpočtových pravidel územních rozpočtů:

 1. Peněžní fondy obce
 2. Zveřejňování schválených rozpočtových opatření
 3. Změna termínu realizace dle smlouvy
 4. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu
 5. Obědy zdarma

Celý obsah článku

Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi

Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, zveřejňuje v rámci metodické činnosti za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb. („reportingová vyhláška“), následující seznam často kladených metodických dotazů.

Celý obsah článku

Interaktivní vzor pro denní výkaznictví a denní herní zápis, validátor a videonápověda

Interaktivní vzor pro denní výkaznictví a denní herní zápis, validátor a videonápověda

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu, za účelem zjednodušení manuální přípravy obsahu automatizovaného výstupu pro denní herní výkaznictví nebo denní herní zápis, zveřejňuje vzor interaktivního nástroje, soubor "Validator.zip" a instruktážní video pro základní práci s interaktivním nástrojem.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Technický standard ICT komodit - osobní počítače, notebooky a monitory

Technický standard ICT komodit - osobní počítače, notebooky a monitory

Standardy ICT jsou závazné pro všechny ÚOSS, v jejichž čele stojí člen vlády, a jim podřízené organizace. Standard slouží jako vzor pro technickou specifikaci a je závazný pro všechny veřejné zakázky vyhlášené po 15. červnu 2019.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2019

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2019

K 31.5.2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 584,2 mld. Kč, celkové výdaje 635,1 mld. Kč a schodek hospodaření 50,9 mld. Kč (na konci května 2018 byl vykázán schodek 23,1 mld. Kč).

Související informace:

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 4. 2019

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 4. 2019

Ke konci dubna t. r. vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti celkové konsolidované příjmy ve výši 181,2 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 162,4 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 18,8 mld. Kč.

Celý obsah článku

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2019.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.5.2019

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.5.2019

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Závěrečný účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2018

Závěrečný účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2018

Souhrnné plnění rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa za rok 2018.

Celý obsah článku

Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2018

Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2018

Zpráva k Závěrečnému účtu kapitoly 397 – Operace státních finančních aktiv za rok 2018.

Celý obsah článku

Závěrečný účet kapitoly 312 - Ministerstvo financí za rok 2018

Závěrečný účet kapitoly 312 - Ministerstvo financí za rok 2018

Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31.12.2018.

Celý obsah článku

Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2018

Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2018

Zpráva k Závěrečnému účtu kapitoly 396 – Státní dluh za rok 2018.

Celý obsah článku

Státní závěrečný účet územních rozpočtů - 2018

Státní závěrečný účet územních rozpočtů - 2018

Souhrnná zpráva o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti zpracovaná jako součást státního závěrečného účtu ČR (dle § 29, odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.) včetně podrobných číselných údajů.

Celý obsah článku

Přehled přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb. za rok 2018

Přehled přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb. za rok 2018

Přehled přestupků v působnosti Ministerstva financí podle ustanovení § 110 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Nabídky nepotřebného státního majetku nově na jednom místě

Nabídky nepotřebného státního majetku nově na jednom místě

Ministerstvo financí ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) připravilo novelu vyhlášky č. 62/2001 Sb., která od 1. června 2019 ukládá všem státním institucím povinnost zveřejňovat nabídky na prodej svého nepotřebného majetku na jednom místě, a to na webových stránkách ÚZSVM www.nabidkamajetku.cz.

Celý obsah článku

Cenový věstník 09/2019

Cenový věstník 09/2019

 • Výměr MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019

Celý obsah článku

Cenový věstník 08/2019

Cenový věstník 08/2019

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2019, kterým se stanoví změny pevných cen a změny textu pro konečného spotřebitele cigaret – 18. dodatek

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Záznam z tiskové konference k vyhodnocení pilotní fáze a budoucnosti projektu Dluhopis republiky

Záznam z tiskové konference k vyhodnocení pilotní fáze a budoucnosti projektu Dluhopis republiky

Záznam z tiskové konference konané dne 20.6.2019.

Celý obsah článku

Občané objednali Dluhopisy Republiky za více než 9 miliard. MF jim nabídne nový typ dluhopisu

Občané objednali Dluhopisy Republiky za více než 9 miliard. MF jim nabídne nový typ dluhopisu

Úspěšnou pilotní fázi má za sebou prodej Dluhopisu Republiky. Od jejího spuštění 3. prosince 2018 občané objednali a uhradili během tří upisovacích období státní dluhopisy v celkové hodnotě 9,2 mld. Kč. Počet držitelů Dluhopisu Republiky dosáhl 11 981.

Celý obsah článku

Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - II. pololetí 2019

Emisní kalendář Dluhopisů Republiky - II. pololetí 2019

Datum uveřejnění: 20. 06. 2019

Celý obsah článku

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Ministerstvo financí varuje před využíváním služby DCC

Ministerstvo financí varuje před využíváním služby DCC

Ministerstvo financí již loni upozorňovalo na službu Dynamic Currency Conversion (DCC), která určuje typ konverze měny při výběru v bankomatu nebo platbě kartou. S nabídkou využití DCC se mohou běžně setkat jak zahraniční turisté v České republice, tak čeští občané v zahraničí.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červenec 2019

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červenec 2019

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019.

 • Datum uveřejnění: 17. 06. 2019
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 22. 07. 2019

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červenec 2019

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červenec 2019

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019.

 • Datum uveřejnění: 17. 06. 2019

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2018

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2018

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2018 analyzuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce v kontextu delšího sledovaného období a naznačuje trendy pro další období.

Související informace:

Celý obsah článku

Agendy

Agendy

Agenda - činnost Ministerstva financí související s problematikou finanční stability a dohledu.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Klientský přístup a snazší orientace v daních. Spuštění on-line finančního úřadu se blíží

Klientský přístup a snazší orientace v daních. Spuštění on-line finančního úřadu se blíží

Cíle projektu MoJe daně, který veřejnosti nabídne novou, moderní a jednoduchou možnost komunikace s Finanční správou, představila ministryně financí Alena Schillerová a generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Celý obsah článku

MP/05/2017 – Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – Předvolební propagační akce (aktualizováno ke dni 21. 6. 2019)

MP/05/2017 – Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – Předvolební propagační akce (aktualizováno ke dni 21. 6. 2019)

Lze považovat a jako zvláštní užívání veřejného prostranství ve smyslu zákona o místních poplatcích zpoplatňovat umístění stanů, pultů či dalších zařízení při pořádání předvolebních propagačních akcí politických stran?

Celý obsah článku

Zástupci resortu se v Bratislavě podělili o zkušenosti s EET

Zástupci resortu se v Bratislavě podělili o zkušenosti s EET

Na konci května se v Bratislavě konala debata HN clubu, jejímž hlavním tématem byla eKasa, tj. online napojení pokladen na portál slovenské finanční správy, které nahrazuje dosavadní systém elektronických registračních pokladen. Ing. Martin Šabo z MF a Ing. Jiří Fojtík z GFŘ byli k této debatě přizváni, aby se podělili o zkušenosti při zavádění systému EET a postřehy z jejího více než 2,5letého fungování v České republice.

Celý obsah článku

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Pracovní tým pro daně a pojištění řeší záležitosti spadající do působnosti Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD), které se dotýkají daňového systému nebo systému veřejného pojištění v ČR.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2019.

Celý obsah článku

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - https://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Rada ECOFIN jednala o prohlubování Hospodářské a měnové unie, rozpočtovém dohledu i daňových otázkách

Rada ECOFIN jednala o prohlubování Hospodářské a měnové unie, rozpočtovém dohledu i daňových otázkách

V pátek 14. června proběhlo v Lucemburku poslední jednání Rady ECOFIN pod vedením rumunského předsednictví. Českou delegaci vedla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku

Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) - 14. června 2019

Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) - 14. června 2019

Poslední jednání Rady ECOFIN pod vedením rumunského předsednictví se konalo v pátek 14. června v Lucemburku. Vedoucí delegace České republiky byla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise MMF

Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise MMF

Ministerstvo financí zveřejňuje závěrečnou zprávu z mise Mezinárodního měnového fondu (MMF), která proběhla ve dnech 30. dubna až 14. května 2019.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Na podporu státní správy půjde z fondů EHP a Norska téměř 150 milionů korun

Na podporu státní správy půjde z fondů EHP a Norska téměř 150 milionů korun

Dnes byl oficiálně zahájen program Fondů EHP a Norska s názvem „Řádná správa věcí veřejných“. Během programového období 2014 – 2021 bude rozděleno téměř 150 milionů korun (5,8 mil. EUR) na projekty zaměřené na zlepšení efektivnosti a transparentnosti státní správy, které proběhnou ve spolupráci s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.