CZ EN

Zpravodaj MF - 11/2013

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Fiskální výhled ČR - listopad 2013

Fiskální výhled ČR - listopad 2013

Fiskální výhled je zpracováván s pololetní periodicitou (zpravidla v květnu a v listopadu). Zahrnuje predikci na běžný a následující rok, u některých ukazatelů pak i výhled na další 2 roky. Další podrobné údaje o makroekonomickém vývoji je možné nalézt v publikaci Makroekonomická predikce ČR, která je zveřejňována se čtvrtletní periodicitou, zpravidla ve druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.

Celý obsah článku

36. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2013–2016)

36. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2013–2016)

MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají.

Celý obsah článku

Aktualizovaný postup vyplnění výkazu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Aktualizovaný postup vyplnění výkazu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Ministerstvo financí publikuje aktualizovaný postup vyplnění výkazu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (pro Účetní výkaznictví státu).

Celý obsah článku

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 předložený do PSP ke schválení.

Celý obsah článku

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků v roce 2013 - aktualizován ke dni 12. listopadu 2013. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Technické standardy zařízení

Technické standardy zařízení

Vydáním II. aktualizace (ke dni 21.11.2013) Standardu centrálního loterního systému pouze dochází k rozšíření možností technického zajištění centrální jednotky, a to formu virtualizovaného řešení prostřednictvím virtuálního serveru, včetně zpřesnění max. počtu IVT (ze 4 ks na 6 ks) v případech, kdy to charakter místa pro instalaci IVT vyžaduje (viz bod 14 písm. e)materiálu).

Celý obsah článku

Legální provozovatelé internetových kursových sázek - k 1.11.2013

Legální provozovatelé internetových kursových sázek - k 1.11.2013

Nový seznam legálních provozovatelů internetových kursových sázek - ke dni 1. 11. 2013.

Celý obsah článku

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 1.11.2013

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 1.11.2013

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her, kteří jsou držiteli povolení Ministerstva financí (mimo tomboly a výherní hrací přístroje povolované obcemi) - 1.11.2013

Celý obsah článku

Metodický pokyn Finančního analytického útvaru - ke zjišťování skutečného majitele povinnými osobami

Metodický pokyn Finančního analytického útvaru - ke zjišťování skutečného majitele povinnými osobami

K datu 29. října 2013 vydal Finanční analytický útvar Metodický pokyn č. 3, který si klade za cíl poskytnout povinným osobám vodítko k postupům při zjišťování skutečného majitele, a to jak obecně, tak i u vybraných typů klientů. Kromě podrobného výkladu příslušných ustanovení zákona „proti praní špinavých peněz“ upozorňuje zejména na změny v souvisejících právních předpisech, které nastávají s účinností od 1. ledna 2014.

Celý obsah článku

Makroekonomická predikce - říjen 2013

Makroekonomická predikce - říjen 2013

Výkonnost české ekonomiky je v posledním období velmi rozkolísaná. Po hlubokém a překvapivém mezičtvrtletním propadu HDP o 1,3 % v 1. čtvrtletí 2013 následoval ve 2. čtvrtletí nárůst o 0,6 %. V tak volatilních podmínkách je předpovídání budoucího vývoje velmi obtížné, predikce MF ČR je ale v souladu se svým posláním spíše konzervativní.

Celý obsah článku

Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - září 2013

Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - září 2013

Primární dealeři jsou hodnoceni za období od čtvrtého čtvrtletí roku 2012 do konce třetího čtvrtletí roku 2013.

Celý obsah článku

Otázky a odpovědi - Schvalování účetních závěrek

Otázky a odpovědi - Schvalování účetních závěrek

Aktualizováno ke dni 1. 11. 2013. Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Celý obsah článku

Podzimní seminář pořádaný ve dnech 23. – 25. 10. 2013 na téma „Aktuální ekonomické a sociální otázky v ČR a EU“

Podzimní seminář pořádaný ve dnech 23. – 25. 10. 2013 na téma „Aktuální ekonomické a sociální otázky v ČR a EU“

Podzimní seminář na téma „Aktuální ekonomické a sociální otázky v ČR a EU“

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.10.2013

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.10.2013

Aktualizováno ke dni: 31. října 2013
Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 45 - odbor Realizace dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Schodek státního rozpočtu ke konci října stále nejnižší od roku 2008

Schodek státního rozpočtu ke konci října stále nejnižší od roku 2008

Ke konci října dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 889,9 mld. Kč, celkové výdaje 937,6 mld. Kč a schodek hospodaření 47,7 mld. Kč, což je nejlepší výsledek od roku 2008.

Související informace:

Celý obsah článku

Legislativa MF

Cenový věstník 13/2013

Cenový věstník 13/2013

 • Výměr MF č. 01/2014 ze dne 22. listopadu 2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Přílohy k výměru MF č. 01/2014

 • MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY MLÉČNÝCH VÝROBKŮ PRO ŽÁKY
 • URČENÉ PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ REGULOVANÝCH CEN INTEGROVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB V DOPRAVĚ PODLE POLOŽKY Č. 2 ČÁSTI I. ODDÍLU B A POLOŽKY Č. 4 ČÁSTI II. VÝMĚRU
 • TABULKA PRO VÝPOČET PŘIMĚŘENÉHO ZISKU A POUŽITÉHO KAPITÁLU
 • PRŮKAZ ROZDĚLENÍ CELKOVÉHO ZISKU ZA SUBJEKT JAKO CELEK ZA REGULOVANOU I NEREGULOVANOU ČINNOST
  URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ
 • CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVÉ OSOBNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ

Celý obsah článku

Cenový věstník 12/2013

Cenový věstník 12/2013

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 11. dodatek
 • Úřad městské části Brno-Bystrc – přehled o provedených cenových kontrolách

Celý obsah článku

Cestovní náhrady pro rok 2014

Cestovní náhrady pro rok 2014

Zahraniční stravné - přehledy vyhlášek pro jednotlivé roky a přehledu základních informací pro poskytování cestovních náhrad za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot (aktualizováno pro rok 2014)

Související informace:

Celý obsah článku

Změny daňového práva v souvislosti s rekodifikací soukromého práva - zákonná opatření Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb.

Změny daňového práva v souvislosti s rekodifikací soukromého práva - zákonná opatření Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb.

Ve Sbírce zákonů bylo dne 30. října 2013 v částce č. 132 publikováno zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí a dne 5. listopadu 2013 v částce č. 134 zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Nutnost přijetí těchto dvou zákonných opatření Senátu vyvolala potřeba reagovat na rekodifikaci soukromého práva.

Celý obsah článku

Povinné značení lihu

Povinné značení lihu

Informace k vyhlášce č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu, která byla zveřejněna dne 29. října 2013 ve Sbírce zákonů s účinností od 1. prosince 2013.

Celý obsah článku

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2013

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2013

Aktualizace - Přehledu platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - ke dni 1.12.2013

Celý obsah článku

Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Kosovem

Informace k podpisu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Kosovem

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 26. listopadu 2013 byla v Prištině podepsána SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU KOSOVO O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU. V obou státech bude nyní následovat standardní legislativní proces vedoucí ke vstupu Smlouvy v platnost.

Celý obsah článku

Informace týkající se vstupu v platnost Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu - s účinností od 1. února 2014

Informace týkající se vstupu v platnost Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu - s účinností od 1. února 2014

Ministerstvo financí publikuje průvodní informace ke vstupu v platnost Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech - s účinností od 1. února 2014. Vstup Úmluvy v platnost poskytne tuzemským správcům daně další nástroj v boji proti daňovým únikům a umožní zefektivnit správu daní. Z mezinárodního hlediska Česká republika potvrdí svoji aktivní účast na tvorbě a rozšiřování systému spolupráce při správě daní.

Celý obsah článku

Tabulka dohod - Přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech - (TIEA - Tax Information Exchange Agreement)

Tabulka dohod - Přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech - (TIEA - Tax Information Exchange Agreement)

aktualizovaný ke dni 15.11.2013

Celý obsah článku

Vstup v platnost dohody o výměně informací s Kajmanskými ostrovy

Vstup v platnost dohody o výměně informací s Kajmanskými ostrovy

Dne 13. listopadu byla ve Sbírce mezinárodních smluv č. 90/2013 vyhlášena Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech (dále jen „Dohoda“), která byla podepsána dne 26. října 2012 v Jihoafrické republice. Předmětem dohody je výměna informací vztahující se k veškerým platným daním zavedeným právními řády smluvních stran.

Celý obsah článku

Aktualizovaná Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007-2013 (s platností od 1. září 2013)

Aktualizovaná Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007-2013 (s platností od 1. září 2013)

Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007-2013 stanovuje metodické postupy certifikace výdajů strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu pro programové období 2007-2013, které jsou v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, nařízením Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízením Komise (ES) č. 498/2007, v platném znění, dle kterých každá žádost Platebního a certifikačního orgánu Evropské komisi o průběžnou platbu nebo platbu konečného zůstatku musí obsahovat certifikované výdaje.

Celý obsah článku

Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce

Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce

s platností od 1. prosince 2013. Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce (dále jen „Metodika“) vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení a kontrole prostředků z příspěvku poskytnutého Švýcarskem.

Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce byla upravena z důvodu potřeby její aktualizace o nové skutečnosti vyžádané průběžnou komunikací s donory a praktickými aspekty plynoucími z průběžné implementace projektů. Do Metodiky byly zapracovány zejména následující podstatné úpravy: úpravy postupů finančního řízení, hlášení nesrovnalostí, došlo k přidání nové kapitoly 3.4 - Uvolňování prostředků ze SR příjemcům dotací, apod.

Celý obsah článku

Dílčí novela zákona dluhopisech předložena vládě

Dílčí novela zákona dluhopisech předložena vládě

Ministerstvo financí předložilo dne 4. listopadu 2013 vládě ČR návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona mění a doplňuje dosavadní právní úpravu dluhopisů ve smyslu vyjasnění právního statutu tzv. hybridních dluhových nástrojů a přináší zpřesnění dosavadních zákonných ustanovení.

Celý obsah článku

FATCA (USA - ČR)

FATCA (USA - ČR)

Mezinárodní výměna informací v daňové oblasti - Legislativa - FATCA pro finanční instituce v ČR - Informace ze dne 21. 11. 2013.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace - Uživatelský manuál - Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS (verze 1.03)

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace - Uživatelský manuál - Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS (verze 1.03)

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) - aktualizaci Uživatelského manuálu - Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS ve verzi 1.03 ze dne 16.10.2013.

Celý obsah článku

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-10-2013

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-10-2013

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP).

Celý obsah článku

Ministerstvo financí zveřejňuje často používané číselníky RIS - verze ke dni 16.10.2013

Ministerstvo financí zveřejňuje často používané číselníky RIS - verze ke dni 16.10.2013

Aktualizace RIS číselníků ke dni 16.10.2013 - verze 01 - doplnění číselníku nástrojů pro potřeby ÚSC (další excelovský soubor).

Ministerstvo financí zveřejňuje vybrané číselníky RIS (RISPR i RISRE) ve formátu XLS, které byly jednorázově vyexportovány do formátu XLS dne 16. 10. 2013 na základě aktuálních údajů z RIS. Číselník druhového třídění obsahuje dvě nové položky platné od 1. 9. 2013: položka: 2391 Dočasné zatřídění příjmů, položka: 5991 Dočasné zatřídění výdajů. Záznamy jsou platné k 1. 1. 2014, obsahují tedy např. zdroje pro programovací období 2014 - 2020. Číselník EDS/SMVS není ve formátu XLS dostupný, a to z důvodu velikosti.

Celý obsah článku

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

WEB STÁTNÍ POKLADNY: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Oznámení Ministerstva financí o vydání 3. tranše Reinvestičního spořicího státního dluhopisu České republiky formou reinvestice výnosu

Oznámení Ministerstva financí o vydání 3. tranše Reinvestičního spořicího státního dluhopisu České republiky formou reinvestice výnosu

Dne 11. 11. 2013 proběhlo vydání 3. tranše Reinvestičního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2011–2016, (ISIN CZ0001003297) vydaného dne 11. 11. 2011 formou reinvestice výnosu.

Celý obsah článku

Ukončení úpisu vánoční emise spořicích dluhopisů

Ukončení úpisu vánoční emise spořicích dluhopisů

Ministerstvo financí k dnešnímu dni (17:00 hodin) eviduje žádosti o úpis spořicích státních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě přes 15 mld. Kč.

Celý obsah článku

Spořicí dluhopisy půjde objednat od 4. listopadu 2013

Spořicí dluhopisy půjde objednat od 4. listopadu 2013

Ministr financí Jan Fischer dnes představil podrobnosti vánoční emise spořicích státních dluhopisů. Možnost objednávek začne již 4. listopadu a potrvá do 29. listopadu, pokud nebude upisovací období ukončeno dříve. K připsání dluhopisů na majetkový účet dojde 12. prosince.

Celý obsah článku

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Dluhová statistika - k 31.10.2013

Dluhová statistika - k 31.10.2013

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.09.2013

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.09.2013

Ve sledovaném období roku 2013 činil objem vyplacených státních příspěvků na penzijní připojištění 5,082 mld. Kč, což je o 745 mil. Kč více než za stejné období předchozího roku. Na doplňkové penzijní spoření byly k 30.09.2013 vyplaceny státní příspěvky v celkové výši 32,13 mil. Kč.

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.09.2013

Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.09.2013

Za tři čtvrtletí roku 2013 bylo podle údajů, které Ministerstvo financí eviduje, uzavřeno cca 301 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 115,2 mld. Kč; průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše cca 381,1 tis. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - prosinec 2013

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - prosinec 2013

V prosinci 2013 nebudou organizovány žádné aukce státních pokladničních poukázek.
Příští emisní kalendář se předpokládá uveřejnit dne 16. 12. 2013 současně se Strategií financování a řízení státního dluhu na rok 2014
Datum zveřejnění: 11. 11. 2013

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - prosinec 2013

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - prosinec 2013

V prosinci 2013 nebudou organizovány žádné aukce střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů.
Příští emisní kalendář se předpokládá uveřejnit dne 16. 12. 2013 současně se Strategií financování a řízení státního dluhu na rok 2014
Datum zveřejnění: 11. 11. 2013

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2013

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2013

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013 a z její revize k datu 30.6.2013.
Datum zveřejnění: 14. 10. 2013
11.11.2013 - Aktualizace aukce SPP č. 687

Celý obsah článku

Emisní kalendář spořicích státních dluhopisů - 4. čtvrtletí 2013

Emisní kalendář spořicích státních dluhopisů - 4. čtvrtletí 2013

Datum zveřejnění: 5.11.2013

Celý obsah článku

Dluhová statistika

Dluhová statistika

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Daně a cla

Informace GFŘ k institutu ručení pro plátce DPH (Tisková zpráva GFŘ)

Informace GFŘ k institutu ručení pro plátce DPH (Tisková zpráva GFŘ)

Zaplatíte-li na neregistrovaný účet plátce DPH, riskujete, že se stanete ručitelem. Pokud příjemce zdanitelného plnění (odběratel) zaplatí za zdanitelné plnění (službu, dodávku zboží apod.) zcela nebo zčásti poskytovateli plnění (dodavateli) na jiný účet, než je účet tohoto poskytovatele plnění zveřejněný správcem daně, stává se ručitelem za nezaplacenou DPH poskytovatele plnění.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 26.11.2013

Celý obsah článku

Změny u daně z nemovitostí (Tisková zpráva GFŘ)

Změny u daně z nemovitostí (Tisková zpráva GFŘ)

Senát Parlamentu ČR přijal dne 9. října 2013 zákonné opatření, které mění zákon o dani z nemovitostí (nově zákon o dani z nemovitých věcí). Pokud Poslanecká sněmovna toto zákonné opatření schválí, nová právní úprava bude účinná od 1.ledna 2014.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 26.11.2013

Celý obsah článku

DPH se bude od ledna přiznávat už jen elektronicky (Tisková zpráva GFŘ)

DPH se bude od ledna přiznávat už jen elektronicky (Tisková zpráva GFŘ)

Od 1.1.2014 budou všichni plátci DPH povinně podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh elektronicky. Stejným způsobem budou podávat také Přihlášku k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH.

Výjimku budou tvořit pouze plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Ti si budou moci vybrat, zda budou svá podání zasílat správci daně elektronicky, v papírové podobě poštou či doručovat osobně.

K uvedeným změnám došlo v souvislosti se zákonem č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH), kdy začal platit nový § 101a zákona o DPH.

Elektronická podání mohou plátci DPH zasílat prostřednictvím aplikace "Elektronická podání pro daňovou správu" na adrese www.daneelektronicky.cz. Bližší informace lze nalézt též na internetových stránkách Finanční správy ČR www.financnisprava.cz.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 19.11.2013

Celý obsah článku

Informace Generálního finančního ředitelství k problematice "nerealizovaných" kurzových rozdílů s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu

Informace Generálního finančního ředitelství k problematice "nerealizovaných" kurzových rozdílů s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu

S ohledem na přijetí zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (dále jen „zákonné opatření“), dojde s účinností od 1.1.2014 k úpravě ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), ze kterého vyplývá, že i zaúčtování tzv. „nerealizovaných“ kurzových rozdílů bude zahrnuto do základu daně z příjmů. Tato změna citovaného ustanovení mimo jiného reaguje na rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu (rozsudek č.j. 5 Afs/2011-94 a 5 Afs 56/2012-37). Důvody nově přijaté úpravy citovaného ustanovení zákona o daních z příjmů jsou podrobně uvedeny v důvodové zprávě k zákonnému opatření.

Pokud poplatník při rozhodování o zahrnutí nebo nezahrnutí „nerealizovaných“ kurzových rozdílů do základu daně vycházel ze závěrů uvedených v rozsudcích Nejvyššího správního soudu k dané problematice a do konce roku 2013, resp. i u období započatých v roce 2013, postupoval ve smyslu jejich závěrů, potom je nutné pro jejich aplikaci v praxi vycházet z dále uvedených zásad.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 15.11.2013

Celý obsah článku

Seznam platných služebních průkazů zaměstnanců Finanční správy ČR

Seznam platných služebních průkazů zaměstnanců Finanční správy ČR

Na internetových stránkách Finanční správy lze nově ověřovat platnost služebních průkazů pracovníků Finanční správy ČR. Aplikace je dostupná v sekci Finanční správa, Finanční správa ČR.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 1.11.2013

Celý obsah článku

Informace k návrhu na rušení vybraných územních pracovišť finančních úřadů

Informace k návrhu na rušení vybraných územních pracovišť finančních úřadů

Společný návrh Generálního finančního ředitelství a ředitelů finančních úřadů na zrušení celkem 15 územních pracovišť k 1. 1. 2014 byl generálním ředitelem Generálního finančního ředitelství, Ing. Janem Knížkem, projednán s panem ministrem financí, Ing. Janem Fischerem, CSc. a pan ministr po důkladném zvážení všech otázek souvisejících s touto problematikou rozhodl, že Ministerstvo financí v současné době zatím nepřistoupí na návrh zrušit vybraná územní pracoviště finančních úřadů. Přesto je třeba vzít v úvahu, že také Finanční správa České republiky se musí přizpůsobovat měnícím se podmínkám.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 17.10.2013

Celý obsah článku

Uplatnění DPH u asistenčních služeb v rámci pojišťovacích činností

Uplatnění DPH u asistenčních služeb v rámci pojišťovacích činností

Dotazy a odpovědi

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 7.10.2013

Celý obsah článku

Daňový kalendář pro prosinec 2013

Daňový kalendář pro prosinec 2013

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2013 - prosinec 2013.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí - listopad 2013

Daňové příjmy krajů a obcí - listopad 2013

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 15. listopadu 2013 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 15. listopadu 2013 v Bruselu

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Jan Fischer.

Související informace:

Celý obsah článku

Rizikové jurisdikce – aktuální prohlášení FATF

Rizikové jurisdikce – aktuální prohlášení FATF

Dne 18. října 2013 vydal FATF své nové veřejné prohlášení („Public Statement“),v němž opět vyzývá své členy a další jurisdikce k přijetí protiopatření vůči Íránu a KLDR, s cílem ochránit finanční systémy proti rizikům praní peněz a financování terorismu, které tyto dvě země pro světový finanční systém představují. Írán představuje riziko zejména z hlediska financování terorismu, v KLDR pak přetrvávají zásadní nedostatky v celém systému boje proti praní peněz a financování terorismu.

Celý obsah článku

Pracovní skupina pro TWINNING a TAIEX

Pracovní skupina pro TWINNING a TAIEX

Zápis z jednání meziresortní pracovní skupiny pro Twinning a TAIEX ze dne 11. října 2013.

Celý obsah článku

Jednotný mechanismus dohledu má definitivně zelenou

Jednotný mechanismus dohledu má definitivně zelenou

Ministři financí sdružení v Radě ECOFIN na svém jednání v říjnu 2013 bez rozpravy učinili formální tečku za legislativním procesem k nařízení, kterým se zavádí tzv. jednotný mechanismus dohledu. Tento mechanismus, označovaný zkratkou SSM (Single Supervisory Mechanism), představuje jeden ze čtyř základních pilířů vznikající bankovní unie. Institucí odpovědnou za plnění cílů jednotného dohledu bude Evropská centrální banka, která má nyní dvanáct měsíců na vybudování technického zázemí pro zabezpečení svých nových dohledových pravomocí. 

Celý obsah článku

Dotace

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 11.11.2013)

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 11.11.2013)

Tabulka - Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 11.11.2013)

Celý obsah článku

Pracovní skupina v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014

Pracovní skupina v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014

Dne 6. listopadu 2013 se v Interaktivním technickém muzeu U6 v Dolní oblasti Vítkovice uskutečnilo za účastí zástupců českých i zahraničních partnerů programů a Velvyslanectví Norského království v Praze v pořadí již třetí jednání pracovní skupiny k Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014.

Celý obsah článku

TWINNING programy - Vzor twinningového kontraktu – pro rok 2013

TWINNING programy - Vzor twinningového kontraktu – pro rok 2013

TWINNING - Vzor twinningového kontraktu – pro rok 2013.

Celý obsah článku

Programové dohody osmi programů v rámci EHP a Norských fondů podepsány

Programové dohody osmi programů v rámci EHP a Norských fondů podepsány

Dne 31. října 2013 se konalo druhé Výroční zasedání v rámci EHP a Norských fondů v České republice. Za účasti norského velvyslance J.E. Jense Eikaase, náměstkyně ministra financí Evy Anderové, ředitelky Kanceláře finančních mechanismů v Bruselu Stine Andresen a předsedy Výboru finančních mechanismů v rámci norského ministerstva zahraničí Anderse Erdala byly podepsány programové dohody u osmi z celkových patnácti programů.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích (listopad 2013)

Ministr financí a lidé MF v médiích (listopad 2013)

Aktuální témata: tzv. solidární přirážka, daňové kontroly, působnost FAÚ a další.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Multimédia MF (listopad 2013)

Multimédia MF (listopad 2013)

Aktuální témata: konference na téma "Industriální kulturní dědictví", vánoční emise SSD.

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Dokumentační bulletin 10/2013

Dokumentační bulletin 10/2013

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata změny rozpočtové skladby, dopady pravidla proporcionality na sankce v oblasti DPH, vyšší zdanění plateb do daňových rájů, minimální zaručená mzda, burzovně obchodovatelné fondy, elektronické uzavírání pojistných smluv ve světle nového občanského zákoníku, udržitelnost průběžného důchodového systému v kontextu stárnutí populace v ČR, makroekonomický vývoj Česka a Slovenska a proměny jejich vztahu k EU v letech 1993-2013, zákon o mezinárodním právu soukromém v kontextu práva EU a mezinárodních smluv a právní rámec pro jednotnou patentovou ochranu v EU. V angličtině je napsán článek týkající se právního postavení členských zemí mimo eurozónu a jejich postoje k euru.
 • Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články z německy psaného tisku na téma boj celní správy v Německu s daňovou kriminalitou, zásada neutrality daně z přidané hodnoty v judikatuře ESD, daňová kontrola podniků v Německu v roce 2012, nový pohled na indikátor jednotlivých mzdových nákladů, nová koncepce a cíle zaměření systému statistik soukromých domácností v Německu a vývoj imigračního práva v kontextu s trhem práce. Z anglického tisku jsme např. vybrali články týkající se finanční krize, podnikatelského státu, státních bankrotů, růstu produktivity vyvolaného exportem, systému stínového bankovnictví v USA, zjištění integrace finančních trhů prostřednictvím analýzy hlavních komponent a majetkových a finančních poměrů soukromých domácností v Německu. Zajímavý slovenský článek se vztahuje k boji s daňovým únikem v SR (novela zákona o registračních pokladnách). Z ruského tisku byly vybrány články týkající se dynamiky a struktury výdajů federálního rozpočtu Německa a nových finančních institucí BRICS.
 • Rubrika Téma měsíce věnovaná Zadlužení veřejných financí. Jedná se o přehledový článek.

Celý obsah článku

Z historie MF - Osobnosti Ministerstva financí

Z historie MF - Osobnosti Ministerstva financí

Zaměstatncům knihovny se podařilo získat unikátní vydání časopisů Světozor a České slovo vydaných v roce 1923, které se obrazem vrací k životu a ke státnímu pohřbu prvního Československého ministra financí JUDr. Aloise Rašína.

Zdroj: Odborná knihovna MF - oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Celý obsah článku

NORSKÁ ZIMA V LIBERCI: norsko-česká spolupráce nejen prostřednictvím EHP a Norských fondů (Pozvánka)

NORSKÁ ZIMA V LIBERCI: norsko-česká spolupráce nejen prostřednictvím EHP a Norských fondů (Pozvánka)

Dne 9. prosince 2013 v 17 hod bude slavnostně zahájena výstava s doprovodným programem „Norská zima v Liberci“, kterou pořádá Velvyslanectví Norského království v Praze ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Doprovodný program představuje různé podoby norsko-české spolupráce, a to jak na poli vědy a vzdělávání, tak v oblasti kultury a sportu. Důležitým pojítkem spolupráce obou zemí jsou EHP a Norské fondy, pomocí nichž jsou financovány projekty v nejrůznějších oblastech.

Celý obsah článku

Osobnost roku v profesní soutěži PETROLawards

Osobnost roku v profesní soutěži PETROLawards

Osobností roku v tradiční profesní soutěži PETROLawards se stal generální ředitel Generálního finančního ředitelství Ing. Jan Knížek. Nominaci do soutěže získal především za své odhodlání v boji s daňovými úniky. Finanční správa pod jeho vedením výrazně navýšila a zefektivnila své aktivity při odhalování a postihování daňových úniků.

Ing. Jan Knížek: "Jsem si vědom toho, že toto ocenění přebírám v podstatě za všechny pracovníky finanční správy. Jsou to oni, kteří dnes a denně bojují v terénu. A za to jim všem děkuji. Jsem přesvědčen, že ve svém úsilí nepoleví."

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 24.10.2013

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.