CZ EN

Zpravodaj MF - 4/2019

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Veřejné finance zůstávají v dobré kondici

Veřejné finance zůstávají v dobré kondici

Ministerstvo financí předložilo vládě strategii, podle které se bude řídit návrh státního rozpočtu a střednědobý výhled na příští tři roky.

Celý obsah článku

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2020 až 2022

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2020 až 2022

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR je zpracovávána Ministerstvem financí ČR od roku 2017 na základě zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Rozpočtová strategie vychází vždy na konci dubna a je schvalována Vládou ČR.

Celý obsah článku

Konvergenční program České republiky (duben 2019)

Konvergenční program České republiky (duben 2019)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.

Celý obsah článku

Makroekonomická predikce - duben 2019

Makroekonomická predikce - duben 2019

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru.

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Jednání Výboru pro rozpočtové prognózy

Materiály na jednání Výboru pro rozpočtové prognózy a stanoviska Výboru.

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2019

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. čtvrtletí 2019

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, která obsahuje zejména vyhodnocení vyhlášených strategických cílů, operativního plnění programu financování a plánu emisní činnosti konkretizovaných ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2019 uveřejněné dne 20. prosince 2018, a dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od druhého čtvrtletí roku 2018 do prvního čtvrtletí roku 2019.

Související informace:

Celý obsah článku

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku

Přebytek veřejných financí ČR za rok 2018 je druhý nejvyšší v historii

Přebytek veřejných financí ČR za rok 2018 je druhý nejvyšší v historii

V loňském roce dosáhla Česká republika přebytku veřejných financí ve výši 47,4 mld. Kč. Jedná se o druhý nejvyšší přebytek zaznamenaný v dostupném, mezinárodně srovnatelném vyjádření.

Celý obsah článku

Otázky - účetní metody a postupy

Otázky - účetní metody a postupy

Často kladené dotazy k účetním postupům v rámci účetní reformy veřejných financí.

Celý obsah článku

Vyhodnocení veřejné konzultace k souhrnu řešení koncepce nové účetní legislativy

Vyhodnocení veřejné konzultace k souhrnu řešení koncepce nové účetní legislativy

Ministerstvo financí děkuje všem osobám, které věnovaly svůj čas veřejné konzultaci k materiálu - Souhrn řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 – 2030.

Celý obsah článku

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Účetní konsolidace státu - Ministerstvo financí zveřejňuje výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu.

Celý obsah článku

Porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv (3. 4. 2019)

Porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv (3. 4. 2019)

Dne 3. 4. 2019 se uskutečnila pracovní porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, Ministerstva financí a Kanceláře veřejného ochránce práv.

Celý obsah článku

Interaktivní vzor pro denní výkaznictví a denní herní zápis, validátor a videonápověda

Interaktivní vzor pro denní výkaznictví a denní herní zápis, validátor a videonápověda

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu, za účelem zjednodušení manuální přípravy obsahu automatizovaného výstupu pro denní herní výkaznictví nebo denní herní zápis, zveřejňuje vzor interaktivního nástroje, soubor "Validator.zip" a instruktážní video pro základní práci s interaktivním nástrojem. V rámci aktualizace byl přidán nový vzor interaktivního nástroje ve formátu MS Excel.

Celý obsah článku

Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi

Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, zveřejňuje v rámci metodické činnosti za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb. („reportingová vyhláška“), následující seznam často kladených metodických dotazů.

Celý obsah článku

Spuštění databázových kontrol na veřejném testovacím prostředí (Playground)

Spuštění databázových kontrol na veřejném testovacím prostředí (Playground)

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, informuje o spuštění databázových kontrol na veřejném testovacím prostředí (Playground).

Celý obsah článku

Seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů a chybových kódů Analytického modulu

Seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů a chybových kódů Analytického modulu

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb., zveřejňuje aktualizovaný seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů chybových kódů Analytického modulu AISG.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Prezentace – Seminář k programovému financování, duben 2019

Prezentace – Seminář k programovému financování, duben 2019

Prezentace ze semináře zaměřeného na aktuální otázky a směřování programového financování, který se konal ve dnech 3. - 5. 4. 2019.

Celý obsah článku

Příručka pro odběratele z rámcových dohod na automobily na běžný pohon pro 10 resortů v rámci centrálního nákupu státu

Příručka pro odběratele z rámcových dohod na automobily na běžný pohon pro 10 resortů v rámci centrálního nákupu státu

Tato příručka je vytvořena na základě zkušeností jednotlivých Odběratelů s čerpáním z rámcových dohod a zkušenostmi Dodavatelů při komunikaci s Odběrateli.

Celý obsah článku

Technický standard osobních vozidel na běžný pohon

Technický standard osobních vozidel na běžný pohon

Technické standardy osobních vozidel jsou závazné pro všechny ÚOSS, v jejichž čele stojí člen vlády, a jim podřízené organizace. Aktualizovaný standard slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a je závazný u veřejných zakázek vyhlášených po 8. dubnu 2019.

Celý obsah článku

Technický standard osobních vozidel na alternativní pohon – CNG a elektromobily

Technický standard osobních vozidel na alternativní pohon – CNG a elektromobily

Technické standardy osobních vozidel jsou závazné pro všechny ÚOSS, v jejichž čele stojí člen vlády, a jim podřízené organizace. Aktualizovaný standard slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a je závazný u veřejných zakázek vyhlášených po 8. dubnu 2019.

Celý obsah článku

Technický standard pro xerografický papír

Technický standard pro xerografický papír

Technický standard pro xerografický papír stanovuje minimální kvalitativní parametry kancelářského papíru.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až březen 2019

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až březen 2019

K 31.3.2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 364,3 mld. Kč, celkové výdaje 373,5 mld. Kč a schodek hospodaření 9,2 mld. Kč (na konci března 2018 byl vykázán přebytek 16,3 mld. Kč).

Související informace:

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 28. 2. 2019

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 28. 2. 2019

Ke konci února 2019 vykázaly kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti celkové konsolidované příjmy ve výši 93,8 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 70,6 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření 23,2 mld. Kč.

Celý obsah článku

Vývoj cenové regulace v jednotlivých odvětvích

Vývoj cenové regulace v jednotlivých odvětvích

Vývoj cenové regulace a cen ve vybraných odvětvích.

Celý obsah článku

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Vývoj spotřebitelských cen v regulovaných odvětvích - rok 2019

Vývoj vybraných ukazatelů v jednotlivých měsících roku 2019.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.3.2019

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.3.2019

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2018

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2018

předložena vládě pro informaci dne 15. dubna 2019

Celý obsah článku

Legislativa MF

Finanční zpravodaj číslo 3/2019

Finanční zpravodaj číslo 3/2019

  1. Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  2. Seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů

Celý obsah článku

Cenový věstník 06/2019

Cenový věstník 06/2019

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 16. dodatek
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 3. 2019

Celý obsah článku

Metodika odvození výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů - 2. aktualizované vydání

Metodika odvození výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů - 2. aktualizované vydání

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zavedl do českého rozpočtového procesu číselné fiskální pravidlo, které obecně určuje stanovení závazného konsolidovaného rámce výdajů státního rozpočtu a státních fondů.

Celý obsah článku

Anglická verze textu vyhlášky č. 10/2019 Sb. - The English version of the text of the Decree No 10/2019 Coll.

Anglická verze textu vyhlášky č. 10/2019 Sb. - The English version of the text of the Decree No 10/2019 Coll.

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, dává k dispozici pracovní překlad vyhlášky č. 10/2019 Sb. do anglického jazyka.

Celý obsah článku

Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi

Často kladené dotazy k vyhlášce č. 10/2019 Sb. - metodické dotazy a odpovědi

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, zveřejňuje v rámci metodické činnosti za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb. („reportingová vyhláška“), následující seznam často kladených metodických dotazů.

Celý obsah článku

Informace k podpisu smlouvy mezi Českou republikou a Kyrgyzstánem o zamezení dvojímu zdanění

Informace k podpisu smlouvy mezi Českou republikou a Kyrgyzstánem o zamezení dvojímu zdanění

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 9. dubna 2019 byla v Biškeku podepsána SMLOUVA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU KYRGYZSKÉ REPUBLIKY O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A O ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU A VYHÝBÁNÍ SE DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Výsledky úpisu druhé emise Dluhopisu Republiky

Výsledky úpisu druhé emise Dluhopisu Republiky

Dnes byly připsány na majetkové účty občanů, kteří objednali a uhradili dluhopisy ve druhém upisovacím období od 21. ledna 2019 do 15. března 2019, Dluhopisy Republiky v celkové jmenovité hodnotě 900 551 308 Kč.

Celý obsah článku

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Novela zákona o směnárenské činnosti vstoupila v účinnost

Novela zákona o směnárenské činnosti vstoupila v účinnost

1. 4. 2019 vstoupila v účinnost novela zákona o směnárenské činnosti. Novela reaguje na nekalé praktiky některých směnáren, kterých se dopouštějí nejčastěji při jednání se zahraničními turisty v turisticky atraktivních lokalitách. Záměrem novely je tedy zvýšit ochranu klientů směnáren.

Celý obsah článku

Veřejná konzultace – Scorecard korporátních dluhopisů (Corporate bond scorecard)

Veřejná konzultace – Scorecard korporátních dluhopisů (Corporate bond scorecard)

Ministerstvo financí zveřejňuje k veřejné konzultaci návrh Scorecardu korporátních dluhopisů (Corporate bond scorecard). Cílem této konzultace je získat názor odborné veřejnosti na tento návrh a v něm navrženou metodiku. Vaše případné připomínky zasílejte do 15. května 2019.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - květen 2019

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - květen 2019

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019.

  • Datum uveřejnění: 15. 04. 2019
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 20. 05. 2019

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - květen 2019

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - květen 2019

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2019.

  • Datum uveřejnění: 15. 04. 2019
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 20. 05. 2019

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Účtenky z čerpacích stanic EuroOil lze do Účtenkovky registrovat jedním kliknutím

Účtenky z čerpacích stanic EuroOil lze do Účtenkovky registrovat jedním kliknutím

Od dnešního dne mohou zákazníci čerpacích stanic EuroOil své účtenky do Účtenkové loterie registrovat prostřednictvím QR kódů.

Celý obsah článku

Daňový balíček 2019

Daňový balíček 2019

Ve Sbírce zákonů byl dne 27. března 2019 vyhlášen zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony se základní účinností od 1. dubna 2019.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2019.

Celý obsah článku

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - https://www.financnisprava.cz/

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Neformální ECOFIN otevřel otázku financování rozpočtu EU

Neformální ECOFIN otevřel otázku financování rozpočtu EU

Ve dnech 5. - 6. dubna se v rumunské Bukurešti konalo neformální zasedání ministrů financí (tzv. Rady ECOFIN) a guvernérů centrálních bank. Českou delegaci vedla ministryně financí Alena Schillerová, za ČNB byl přítomen viceguvernér Marek Mora. Hlavními tématy jednání byly rozpočet EU, Unie kapitálových trhů a daňové systémy.

Celý obsah článku

Neformální zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank ve dnech 5. – 6. dubna 2019 v Bukurešti

Neformální zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank ve dnech 5. – 6. dubna 2019 v Bukurešti

Neformální zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank pořádalo rumunské předsednictví v Radě EU ve dnech 5. – 6. dubna v Bukurešti. Českou delegaci vedla ministryně financí Alena Schillerová, za ČNB se zúčastnil viceguvernér Marek Mora.

Celý obsah článku

Proces Administrace nesrovnalostí - Pokyny pro vyplňování MS2014+

Proces Administrace nesrovnalostí - Pokyny pro vyplňování MS2014+

Uživatelská příručka Proces Administrace nesrovnalostí - Pokyny pro hlášení nesrovnalostí v MS2014+.

Celý obsah článku

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

Arbitráže - přehled ukončených a probíhajících sporů.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministerstvo financí symbolicky podpořilo osoby s autismem

Ministerstvo financí symbolicky podpořilo osoby s autismem

V noci z 2. na 3. dubna rozzářila budovu Ministerstva financí v Letenské ulici modrá barva. Rezort se tak připojil k celorepublikovému projektu „Česko svítí modře“, který už od roku 2014 pořádá platforma Naděje pro Autismus.

Celý obsah článku

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 3/2019

Finanční a ekonomické informace 3/2019

Březnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.