CZ EN

Zpravodaj MF - 6/2021

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Občané a firmy v regionech zasažených tornádem získají daňové úlevy

Občané a firmy v regionech zasažených tornádem získají daňové úlevy

Ministerstvo financí v souvislosti s vyhlášením stavu nebezpečí v regionech Břeclav a Hodonín připravilo úlevy v daňové oblasti, které pomohou poškozeným občanům a firmám zvládnout nelehkou situaci způsobenou živelní katastrofou z 24. června.

Celý obsah článku

Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2021 – aktualizace na 2. pololetí

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2021 – aktualizace na 2. pololetí

Aktualizace strategie obsahuje aktualizovaný program financování České republiky v roce 2021 a plán jeho realizace ve druhém pololetí.

Celý obsah článku

Vláda schválila parametry rozpočtu na rok 2022. Prioritami investice a životní úroveň

Vláda schválila parametry rozpočtu na rok 2022. Prioritami investice a životní úroveň

Vláda schválila Ministerstvem financí předložený materiál k přípravě státního rozpočtu na rok 2022.

Celý obsah článku

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 3. čtvrtletí 2021

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 3. čtvrtletí 2021

Podíl jednotlivých obcí v procentech na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her dle § 7 odst. 1 b) zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her pro období 1.7.2021 - 30.9.2021.

Celý obsah článku

Seminář na téma „Dopady pandemie COVID na výkon kontroly a auditu“

Seminář na téma „Dopady pandemie COVID na výkon kontroly a auditu“

Centrální harmonizační jednotka – Ministerstvo financí oznamuje, že dne 21. června 2021 se uskutečnil vzdělávací seminář na téma „Dopady pandemie COVID na výkon kontroly a auditu“.

Celý obsah článku

Informace k centralizovaným VZ

Informace k centralizovaným VZ

Informace o aktuálně připravovaných VZ, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných VZ.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 4. 2021

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 30. 4. 2021

K 30. 4. 2021 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 201,6 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje v hodnotě 187,7 mld. Kč, takže dosáhly přebytkového výsledku hospodaření 13,9 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2021 - 1. čtvrtletí

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2021 - 1. čtvrtletí

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2021.

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu ČR za květen 2021

Plnění státního rozpočtu ČR za květen 2021

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci května deficitem ve výši 255,0 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 261,9 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Stanovisko ve věci vydávání navazujících základních povolení a povolení k umístění herního prostoru

Stanovisko ve věci vydávání navazujících základních povolení a povolení k umístění herního prostoru

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, vydává stanovisko k postupu ve věci vydávání navazujících základních povolení a povolení k umístění herního prostoru podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Stanovisko k okamžiku nabývání právní moci a účinnosti rozhodnutí vydaných podle zákona č. 186/2016 Sb.

Stanovisko k okamžiku nabývání právní moci a účinnosti rozhodnutí vydaných podle zákona č. 186/2016 Sb.

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, vydává stanovisko týkající se okamžiku nabytí právní moci a účinnosti rozhodnutí vydaných Ministerstvem financí či příslušným obecním úřadem na základě zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Stanovisko k prominutí dluhu (§ 34 a 44 zákona o majetku státu)

Stanovisko k prominutí dluhu (§ 34 a 44 zákona o majetku státu)

Jedná se o vymezení pozitivních a negativních podmínek prominutí dluhu, zdůraznění stěžejní role příslušné organizační složky státu při prominutí dluhu, vymezení obsahu žádosti o výjimku a postup povolení výjimky Ministerstvem financí.

Celý obsah článku

Cenová regulace a kontrola - základní informace

Cenová regulace a kontrola - základní informace

Informace Ministerstva financí k cenové regulaci a kontrole.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.5.2021

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.5.2021

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Výroční zpráva o činnosti Auditního orgánu za rok 2020

Výroční zpráva o činnosti Auditního orgánu za rok 2020

Ministerstvo financí – Auditní orgán zveřejňuje svou druhou výroční zprávu. Stejně jako loni je zpráva určena široké i odborné veřejnosti a je distribuována pouze elektronicky.

Celý obsah článku

Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2020

Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2020

Povinnost oznamovat závažná zjištění vyplývá z § 22 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Závěrečný účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2020

Závěrečný účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2020

Souhrnné plnění rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa za rok 2020.

Celý obsah článku

Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2020

Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2020

Zpráva k Závěrečnému účtu kapitoly 397 – Operace státních finančních aktiv za rok 2020

Celý obsah článku

Závěrečný účet kapitoly 312 - Ministerstvo financí za rok 2020

Závěrečný účet kapitoly 312 - Ministerstvo financí za rok 2020

Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31.12.2020.

Celý obsah článku

Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2020

Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2020

Zpráva k Závěrečnému účtu kapitoly 396 – Státní dluh za rok 2020

Celý obsah článku

Legislativa MF

Příručka dobré praxe kontroly finančních prostředků poskytovaných z EU fondů

Příručka dobré praxe kontroly finančních prostředků poskytovaných z EU fondů

Příručka dobré praxe navazuje na Metodický pokyn CHJ č. 13 - Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů programového období 2021-2027 a doplňuje existující metodické materiály v řešených oblastech, přičemž přináší věcný pohled na používané postupy a na to, jak je lze efektivně naplňovat.

Celý obsah článku

Stanovisko CHJ č.2/2021 k prověření zvláštní odborné způsobilosti účetních v rámci přezkoumání hospodaření

Stanovisko CHJ č.2/2021 k prověření zvláštní odborné způsobilosti účetních v rámci přezkoumání hospodaření

Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko č. 2/2021 k prověření zvláštní odborné způsobilosti účetních v rámci přezkoumání hospodaření.

Celý obsah článku

Směrnice k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, květen 2021

Směrnice k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, květen 2021

Směrnice k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, platná od května 2021.

Celý obsah článku

Mezinárodní spolupráce v oblasti daní

Mezinárodní spolupráce v oblasti daní

Mezinárodní výměna informací v daňové oblasti: Multilaterální Úmluva o vzájemné správní pomoci a přehled bilaterálních Dohod o výměně informací v daňových záležitostech. Mezinárodní pomoc při vymáhání daňových pohledávek.

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 26/2021

Finanční zpravodaj číslo 26/2021

  • Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 25/2021

Finanční zpravodaj číslo 25/2021

  • Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 23/2021

Finanční zpravodaj číslo 23/2021

  1. Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 24/2021

Finanční zpravodaj číslo 24/2021

  1. Pokyn GFŘ – D – 50 - kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy

Celý obsah článku

Cenový věstník 10/2021

Cenový věstník 10/2021

  • Výměr MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021

Celý obsah článku

Cenový věstník 9/2021

Cenový věstník 9/2021

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 5. dodatek

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Začíná dvanácté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky

Začíná dvanácté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky

Začíná dvanácté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky. Zájemcům o státní dluhopisy jsou od 21. 6. 2021 do 17. 9. 2021 nabízeny dva typy státních dluhopisů s výhodným výnosem.

Celý obsah článku

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Veřejná konzultace ke Strategii pro retailové investice

Veřejná konzultace ke Strategii pro retailové investice

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k nově připravované Strategii pro retailové investice. Příspěvky do konzultace lze zasílat do 3. srpna 2021.

Celý obsah článku

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o bankách a některých dalších zákonů a novelu zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o bankách a některých dalších zákonů a novelu zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 16. června 2021 schválila ve třetím čtení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, společně s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a oba návrhy postoupila k projednání Senátu Parlamentu ČR

Celý obsah článku

Bulletin inovací 6/2021

Bulletin inovací 6/2021

V bulletinu inovací 6/2021 Vám představujeme několik novinek týkajících se inovací na finančním trhu - dozvíte se mj. o digitálním sandboxu, digitálních měnách centrálních bank či o technologii sdíleného registru.

Celý obsah článku

Novela zákona o České národní bance vyšla ve Sbírce zákonů

Novela zákona o České národní bance vyšla ve Sbírce zákonů

Novela zákona o České národní bance vyšla dne 9. 6. 2021 ve Sbírce zákonů jako zákon č. 219/2021 Sb. Zákon nabývá účinnosti dne 1. 8. 2021.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Účelem webových stránek je seznámení malých a středních podniků s alternativami k tradičnímu bankovnímu financování podnikání, a to i s využitím příběhů společností, které již v minulosti tyto alternativy úspěšně využily.

Celý obsah článku

Daně a cla

Občané a firmy v regionech zasažených tornádem získají daňové úlevy

Občané a firmy v regionech zasažených tornádem získají daňové úlevy

Ministerstvo financí v souvislosti s vyhlášením stavu nebezpečí v regionech Břeclav a Hodonín připravilo úlevy v daňové oblasti, které pomohou poškozeným občanům a firmám zvládnout nelehkou situaci způsobenou živelní katastrofou z 24. června.

Celý obsah článku

Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku

Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků

Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků

Zveřejněny nové dotazy/odpovědi k místním poplatkům:

  • MP/06/2021 – Poplatek z pobytu – Zpoplatnění rodičů doprovázejících děti při léčebném pobytu ve zdravotnických zařízeních
  • MP/07/2021 - Poplatky za komunální odpad - Splatnost poplatku za komunální odpad v průběhu poplatkového období

Celý obsah článku

Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2020

Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2020

Materiál byl vzat vládou ČR na vědomí dne 21. 6. 2021.

Celý obsah článku

Portál „Moje daně 21"

Portál „Moje daně 21"

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2021.

Celý obsah článku

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

ČR je mezi prvními zeměmi v EU v národním hodnocení rizik praní peněz

ČR je mezi prvními zeměmi v EU v národním hodnocení rizik praní peněz

Finanční analytický úřad (FAÚ) předkládá prostřednictvím Ministerstva financí vládě ke schválení Zprávu o druhém kole procesu národního hodnocení rizik v oblasti praní peněz a financování terorismu (NRA). Česká republika je mezi prvními zeměmi, které již zvládly druhé kolo zpracovat.

Celý obsah článku

Veřejná konzultace ke Strategii pro retailové investice

Veřejná konzultace ke Strategii pro retailové investice

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k nově připravované Strategii pro retailové investice. Příspěvky do konzultace lze zasílat do 3. srpna 2021.

Celý obsah článku

Zpráva o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2020

Zpráva o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2020

Materiál shrnuje informaci o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2020.

Celý obsah článku

Výroční zpráva OLAF za rok 2020

Výroční zpráva OLAF za rok 2020

Výroční zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) shrnuje činnost tohoto úřadu v roce 2020.

Celý obsah článku

Mezinárodní spolupráce v oblasti daní

Mezinárodní spolupráce v oblasti daní

Mezinárodní výměna informací v daňové oblasti: Multilaterální Úmluva o vzájemné správní pomoci a přehled bilaterálních Dohod o výměně informací v daňových záležitostech. Mezinárodní pomoc při vymáhání daňových pohledávek.

Celý obsah článku

Ministři financí zemí Visegrádu jednali o plánech obnovy, digitálním zdanění i taxonomii

Ministři financí zemí Visegrádu jednali o plánech obnovy, digitálním zdanění i taxonomii

Na jednání Visegrádské skupiny ve Varšavě diskutovali ministři financí Tadeusz Kościński (POL), Alena Schillerová (CZE), Mihály Varga (HUN) a náměstek ministra Marcel Klimek (SVK) v rámci končícího polského předsednictví.

Celý obsah článku

Ecofin: Ministři financí jednali o úpravách systému DPH a plánech obnovy

Ecofin: Ministři financí jednali o úpravách systému DPH a plánech obnovy

Na jednání Rady Ecofin v Lucemburku diskutovali ministři financí členských zemí Evropské unie včetně ministryně financí Aleny Schillerové o rovném zacházení mezi členskými státy v daňových otázkách a o hospodářské obnově evropských ekonomik prostřednictvím národních plánů obnovy. Jednalo se o poslední zasedání v rámci portugalského předsednictví, v Radě EU ho vystřídá Slovinsko.

Celý obsah článku

Jednání Rady ECOFIN 18. června 2021 v Lucemburku

Jednání Rady ECOFIN 18. června 2021 v Lucemburku

V pátek 18. června se uskutečnilo zasedání Rady EU ve formátu ministrů financí. Vedoucí delegace České republiky byla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Stěžejními body jednání byly daňové otázky týkající se DPH a podpora hospodářského oživení v Evropě.

Celý obsah článku

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Dne 14. prosince 1960 byla v Paříži podepsána Smlouva o založení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která vstoupila v platnost 30. září 1961. V současné době má OECD celkem 38 členů. Mezi hlavní cíle OECD patří: podpora udržitelného ekonomického růstu, zvyšování zaměstnanosti, zvyšování životní úrovně, udržení finanční stability, zdravý hospodářský růst členských i nečlenských zemí a rozvoj světového obchodu.

Celý obsah článku

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Evropská investiční banka je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie, vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik Evropské unie.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Program 29822

Program 29822

Program 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 5/2021

Finanční a ekonomické informace 5/2021

Květnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.