CZ EN

Zpravodaj MF - 08/2013

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Účetní závěrky vybraných účetních jednotek

Účetní závěrky vybraných účetních jednotek

Účetnictví státu - přehled právních předpisů, metodik a otázek a odpovědí k tématice schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Účetnictví státu – pracovní jednání s Thomasem M. M. Bergerem (IPSASB) o aktuálním stavu a budoucnosti účetnictví veřejného sektoru

Účetnictví státu – pracovní jednání s Thomasem M. M. Bergerem (IPSASB) o aktuálním stavu a budoucnosti účetnictví veřejného sektoru

Dne 15. 8. 2013 se na MF uskutečnilo pracovní jednání odboru 28 – Účetnictví a audit s Thomasem M. M. Bergerem, členem Výboru pro Mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor (IPSASB), a zástupci společnosti Ernst&Young, s.r.o. na téma aktuálního stavu účetnictví veřejného sektoru v ČR a vývoje v oblasti Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS).

Celý obsah článku

ČR má zastoupení v indexu STOXX jako první z postkomunistických zemí

ČR má zastoupení v indexu STOXX jako první z postkomunistických zemí

Mezinárodně uznávaný švýcarský burzovní index STOXX Europe 600 bude poprvé zohledňovat české společnosti. Česká republika tak bude dle této metodiky jako první postkomunistická země zařazena do skupiny vyspělých států.

Celý obsah článku

Vývoj penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.6.2013

Vývoj penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.6.2013

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Vývoj stavebního spoření k 30.6.2013

Vývoj stavebního spoření k 30.6.2013

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za rok 2011

Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za rok 2011

Informace o zabezpečování povinností vyplývajících pro Ministerstvo financí ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, a zákonů souvisejících v období od 1. července 2011 do 30. června 2012.

Celý obsah článku

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie za první pololetí 2013

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie za první pololetí 2013

Za první pololetí letošního roku získala ČR z rozpočtu EU 40,2 mld. Kč (tj. 1,56 mld. €) a odvedla do něj 25,2 mld. Kč (tj. 981,1 mil. €). Z toho vyplývá, že jsme v prvním půlroce 2013 získali o téměř 15 mld. Kč více (tj. cca o 582,4 mil. €), než jsme do evropského rozpočtu odvedli.

Související informace:

Celý obsah článku

Čtyřicet doporučení FATF k boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu (Mezinárodní spolupráce a instituce)

Čtyřicet doporučení FATF k boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu (Mezinárodní spolupráce a instituce)

Publikován český překlad dokumentu Čtyřicet doporučení FATF.

Celý obsah článku

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků v roce 2013 - aktualizován ke dni 30. července 2013. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.7.2013

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.7.2013

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 45 - odbor Realizace dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu se meziročně zlepšilo o 24 mld. Kč

Plnění státního rozpočtu se meziročně zlepšilo o 24 mld. Kč

Ke konci července dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 629,9 mld. Kč, celkové výdaje 657,5 mld. Kč a schodek hospodaření 27,6 mld. Kč, což je meziročně lepší výsledek o 24,1 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - červen 2013

Hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů - červen 2013

Primární dealeři jsou hodnoceni za období od třetího čtvrtletí roku 2012 do konce druhého čtvrtletí roku 2013.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Cenový věstník 9/2013

Cenový věstník 9/2013

 • Výměr MF č. 02/2013, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2013
 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 8. dodatek
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly II (Středočeský kraj) – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2013
 • Specializovaný finanční úřad – oddělení cenové kontroly v Brně – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2013
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Českých Budějovicích – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2013
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Hradci Králové – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2013
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Ostravě – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2013
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Plzni – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2013
 • Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly v Ústí nad Labem – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2013
 • Specializovaný finanční úřad – Oddělení cenové kontroly I (v Praze) – Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí / příkaz o uložení pokuty, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2013

Celý obsah článku

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2013

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2013

Aktualizace - Přehledu platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - ke dni 1.9.2013

Celý obsah článku

Legislativní „balík“ předpisů upravujících činnost investičních společností a investičních fondů nabyl účinnosti

Legislativní „balík“ předpisů upravujících činnost investičních společností a investičních fondů nabyl účinnosti

MF sděluje, že zákon o investičních společnostech a investičních fondech, který Parlament ČR schválil dne 3. července 2013, nabyl dne 19.8.2013 účinnosti. Zákon je vyhlášen jako předpis č. 240/2013 Sb. Dne 19.8.2013 nabyl účinnosti rovněž doprovodný zákon k zákonu č. 240/2013 Sb. a dále 2 vládní nařízení a 6 vyhlášek ČNB vztahujících se k této nové právní úpravě.

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Účinnost zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy

Účinnost zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy

S ohledem na množící se dotazy a podle informací, které má k dispozici, Ministerstvo financí sděluje, že zákon o investičních společnostech a investičních fondech („zákon“), který Poslanecká sněmovna schválila jako tisk 896, by měl nabýt účinnosti dne 19. srpna 2013. Zákon bude vyhlášen jako předpis č. 240/2013 Sb.

Celý obsah článku

Novela zákona o České národní bance vyšla ve Sbírce zákonů

Novela zákona o České národní bance vyšla ve Sbírce zákonů

Ministerstvo financí sděluje, že dne 2. srpna 2013 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 227/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. V souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabude zákon účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. dne 17. srpna 2013.

Celý obsah článku

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 - s účinností od 1. 9. 2013

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 - s účinností od 1. 9. 2013

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 (dále jen „Metodika“) vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení a kontrole strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu. Metodika byla vypracována v souladu s právními předpisy Evropské unie a právními předpisy České republiky.

Metodika je rozdělena na 3 části:

 • Část I: Společná ustanovení;
 • Část II: Finanční toky prostředků z rozpočtu EU;
 • Část III: Systém finanční kontroly.

Celý obsah článku

Vyhláška č. 220/2013 Sb.

Vyhláška č. 220/2013 Sb.

Dne 30. 7. 2013 byla ve Sbírce zákonů v částce č. 88 zveřejněna vyhláška č. 220/2013 Sb. ze dne 22. července 2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.

Související informace:

Celý obsah článku

Státní pokladna

Zařazení nových rozpočtových položek do IISSP a jejich použití jako přednastavené identifikace koruny - RISRE Metodické informace

Zařazení nových rozpočtových položek do IISSP a jejich použití jako přednastavené identifikace koruny - RISRE Metodické informace

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o změnách, ke kterým dochází v Rozpočtovém informačním systému – části Realizace rozpočtu od 1. 9. 2013. Změny se týkají zařazení nových rozpočtových položek a jejich použití jako přednastavené identifikace koruny.

Celý obsah článku

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-07-2013

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-07-2013

Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru PAP.

Celý obsah článku

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

WEB STÁTNÍ POKLADNY: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Penzijní služby a systémy - aktualizace

Penzijní služby a systémy - aktualizace

Aktualizace obsahu a doplnění legislativních rámců.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

II. pilíř penzijního systému - Důchodové spoření - od 1.07.2013 (Vybraná témata - aktualizace)

II. pilíř penzijního systému - Důchodové spoření - od 1.07.2013 (Vybraná témata - aktualizace)

Kde hledat souhrnné informace publikované Ministerstvem financí ke změnám v důchodovém systému - Důchodové reformě. Aktualizováno 27.08.2013. 

Celý obsah článku

MF předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh na novelizaci zákona o dluhopisech

MF předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh na novelizaci zákona o dluhopisech

Ministerstvo financí předložilo dne 14. srpna 2013 do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním cílem návrhu zákona je vyjasnění právního statutu tzv. hybridních dluhových papírů, tedy cenných papírů, se kterými je spojeno právo na splacení určité částky při splnění určené podmínky, která však nemusí nastat (např. zánik emitenta). Návrh zákona dále přináší redukci náležitostí dluhopisu spojenou s posílením materiální definice dluhopisu a jasně definuje pojem druh dluhopisu.

Odborné veřejnosti se předkládají relevantní dokumenty ve verzi předložené do mezirezortního připomínkového řízení. Případná věcná vyjádření k předmětné materii lze zaslat do 11. září 2013 a to na adresu kapitalovy.trh(zavináč)mfcr.cz.

Celý obsah článku

Emisní kalendáře

Emisní kalendáře

Emise státních dluhopisů

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Dluhová statistika - červen 2013

Dluhová statistika - červen 2013

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Platební balíček – návrh revize směrnice o platebních službách a návrh nařízení o mezibankovních poplatcích

Platební balíček – návrh revize směrnice o platebních službách a návrh nařízení o mezibankovních poplatcích

Evropská komise publikovala dne 24. července 2013 v rámci tzv. platebního balíčku návrh revidované směrnice o platebních službách (Payments Services Directive - PSD2) a návrh nařízení o mezibankovních poplatcích (Multilateral Interchange Fees - MIF).

Celý obsah článku

Daně a cla

Nové internetové stránky Finanční správy ČR (Tisková zpráva GFŘ)

Nové internetové stránky Finanční správy ČR (Tisková zpráva GFŘ)

Na adrese www.financnisprava.cz byly dne 13.8.2013 spuštěny nové internetové stránky. Aktuální informace i všechny dosavadní služby jsou na nových stránkách Finanční správy ČR uspořádány v jednodušší struktuře, s přehlednější grafickou úpravou.

Výrazně zjednodušená základní nabídka, nový systém uspořádání informací nebo použití osvědčených i moderních grafických prvků, které přitáhnou pozornost uživatele k nejčastěji vyhledávaným informacím a službám. Tak lze jednoduše charakterizovat základní změny, kterými nové stránky reagují na potřeby veřejnosti i na reorganizaci, kterou Finanční správa ČR prodělala na počátku tohoto roku.

Současně zůstávají v provozu i původní internetové stránky Finanční správy ČR, informace na nich však již nebudou aktualizovány.

Zdroj: Generální finanční ředitelství - Samostatný odbor komunikace a mezinárodních vztahů

Celý obsah článku

Daňová statistika - Výroční zpráva o činnosti daňové a celní správy ČR za rok 2012

Daňová statistika - Výroční zpráva o činnosti daňové a celní správy ČR za rok 2012

Ministerstvo financí zveřejňuje „Výroční zprávu o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2012“, která byla projednána vládou dne 3. července 2013.

Celý obsah článku

Daňový kalendář pro září 2013

Daňový kalendář pro září 2013

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2013 - září 2013.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí - srpen 2013

Daňové příjmy krajů a obcí - srpen 2013

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Rodí se jednotný mechanismus pro řešení bankovních krizí v eurozóně

Rodí se jednotný mechanismus pro řešení bankovních krizí v eurozóně

Ambiciózní projekt bankovní unie, jímž eurozóna reaguje na rozvratné události krizového období, je tvořen reformami ve čtyřech oblastech: bankovní regulace, dohled nad bankovním sektorem, ozdravné postupy v bankovním sektoru a pojištění vkladů. Významného pokroku bylo již dosaženo při vytváření jednotného dohledu, tzv. SSM umístěného do Evropské centrální banky. Se zahájením jeho činnosti se počítá na konci r. 2014.

Celý obsah článku

MMF - Czech Republic: Staff Report for the 2013 Article IV Consultation

MMF - Czech Republic: Staff Report for the 2013 Article IV Consultation

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument "Czech Republic: Staff Report for the 2013 Article IV Consultation". Dokument je zprávou z mise Mezinárodního měnového fondu (MMF), která navštívila ČR v květnu 2013. Dokument po předchozím připomínkovém řízení schválila Rada výkonných ředitelů MMF.

Celý obsah článku

Dotace

Půl miliardy korun pro české zdravotnictví z Norského fondu

Půl miliardy korun pro české zdravotnictví z Norského fondu

Dne 21.8.2013 se uskutečnila zahajovací konference programu CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví v rámci Norských fondů 2009 – 2014. Na konferenci byl představen program potenciálním žadatelům a dalším zainteresovaným subjektům - celková alokace programu je ve výši 19 180 000 EUR, tedy téměř půl miliardy korun.

Celý obsah článku

Česká republika požádala o příspěvek z Fondu solidarity EU

Česká republika požádala o příspěvek z Fondu solidarity EU

Ministerstvo financí odeslalo Evropské komisi žádost o čerpání z Fondu solidarity EU v souvislosti s povodněmi z června 2013. Celkové povodňové škody byly odhadnuty na 16,473 mld. Kč.

Celý obsah článku

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 7.8.2013)

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 7.8.2013)

Tabulka - Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 7. 8.2013)

Celý obsah článku

Podmínky MF pro obnovení refundace a certifikace výdajů ROP Severozápad

Podmínky MF pro obnovení refundace a certifikace výdajů ROP Severozápad

Na schůzce dne 2.8.2013 za účasti ministra financí Jana Fischera, hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného, předsedy Výboru RRRS SZ Petra Navrátila a ředitelky úřadu Jany Havlicové byl odsouhlasen návrh podmínek ministra Jana Fischera pro obnovení refundace a certifikace výdajů ROP Severozápad.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích (srpen 2013)

Ministr financí a lidé MF v médiích (srpen 2013)

Aktuální témata: státní rozpočet pro rok 2014, aktuální hospodářská situace a její řešení, situace v Regionálních operačních programech a další.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Multimédia MF (srpen 2013)

Multimédia MF (srpen 2013)

Aktuální témata: Program CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví v rámci Norských fondů 2009-2014.

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 7/2013

Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 7/2013

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata nové zadávací směrnice v EU, právní úprava účtu v novém občanském zákoníku, současná integrace dohledu na finančních trzích, švýcarské bankovní tajemství, satelitní účet veřejného sektoru, vývoj zdanění kolektivního investování, závěrečný účet hospodaření územní samosprávy za rok 2012, rizika obecních financí, limity zdanění fyzických osob obsažené v zákoně o daních z příjmů a schvalování účetní závěrky obce.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku na téma kybernetické praní peněz, prevence plýtvání daňovými veřejnými prostředky, boj s daňovým únikem a institut sebeudání, hodnocení Riesterova důchodu po dvanáctileté existenci státem podporovaného a daňově zvýhodněného důchodového připojištění. Z anglicky psaného tisku byly např. zařazeny články věnované analýze aktuálních problémů spojených se zdaněním stálých provozoven z pohledu práva EU, zvláštní zprávě o hospodářské situaci v Německu, novým lídrům světového růstu, zdanění kapitálových zisků, udržitelnosti veřejného dluhu v Německu a dobrovolnému penzijnímu spoření a daňovým stimulům. I tentokrát je upozorněno na zajímavé články ze slovenského tisku, věnované analýze vývoje energetické bezpečnosti EU se zřetelem na ropu a zemní plyn a dluhové krizi v eurozóně.

Celý obsah článku

Pozvánka MF na seminář - Vyplnění výkazu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku

Pozvánka MF na seminář - Vyplnění výkazu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku

Dne 11. září 2013 se uskuteční v budově Ministerstva financí (Letenská 15, P- 1) seminář na téma: Vyplnění výkazu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu. Tento seminář je určen jednotlivým správcům kapitol a krajským úřadům. Seminář bude zaměřen na vyplnění výkazu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu.

V případě zájmu registrujte své zástupce (v počtu maximálně 2 osob) s uvedením celého jména a názvu organizace do pátku 6. září 2013.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.