CZ EN

Zpravodaj MF - 09/2013

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Fiscal Data for the Czech Republic

Fiscal Data for the Czech Republic

Aktualizováno 27. září 2013 9:00 - Fiskální data - Česká republika - aktualizace tabulky CENTRAL GOVERNMENT OPERATIONS (doplněna data v tabulkách za měsic srpen 2013).

Celý obsah článku

Statistika ústřední vlády

Statistika ústřední vlády

Aktualizováno 27. září 2013 9:00 (aktualizace dat za srpen 2013).

Celý obsah článku

Návrh Zprávy o plnění státního rozpočtu za 1. pololetí 2013 - verze pro jednání vlády

Návrh Zprávy o plnění státního rozpočtu za 1. pololetí 2013 - verze pro jednání vlády

Návrh vládního usnesení:

 • Vláda I. s c h v a l u j e - Zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013
 • Vláda II. p o v ě ř u j e
  • 1) předsedu vlády předložit Zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013 předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
  • 2) 1. místopředsedu vlády a ministra financí podat výklad ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013 v orgánech Parlamentu České republiky

Celý obsah článku

MF předkládá návrhy zákonných opatření v oblasti daní

MF předkládá návrhy zákonných opatření v oblasti daní

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů.

Celý obsah článku

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2012

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2012

 1. Vývoj celkového dluhu územních rozpočtů v roce 2012
  a.Obce
  b.Dobrovolné svazky obcí
  c.Kraje
  d.Regionální rady regionů soudržnosti
 2. Monitoring hospodaření obcí za rok 2012

Celý obsah článku

Monitoring hospodaření obcí za účetní období roku 2012 (ÚFIS)

Monitoring hospodaření obcí za účetní období roku 2012 (ÚFIS)

Od 17.9.2013 jsou v aplikaci ÚFIS - Monitoring hospodaření obcí k dispozici výstupy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) jednotlivých obcí za uplynulé účetní období roku 2012.

Celý obsah článku

Výčet konsolidovaných jednotek státu

Výčet konsolidovaných jednotek státu

Aktualizace Tabulky - PODMÍNKY PRO ZAHRNUTÍ DO KONSOLIDAČNÍHO CELKU ČR - ke dni 17.09.2013 pro výčet konsolidovaných jednotek státu sestavovaný konsolidující jednotkou státu na základě zasílaného výkazu „seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu“ spravujícími jednotkami a následného vyhodnocení podmínek významnosti podle konsolidační vyhlášky státu.

Celý obsah článku

Seminář - Vyplnění výkazu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku

Seminář - Vyplnění výkazu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku

Ministerstvo financí - Odbor Ekonomické informace publikuje materiály ze semináře ze dne 11. září 2013 k tématu - Vyplnění výkazu seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu pro jednotlivé správce kapitol a krajské úřady.

Celý obsah článku

Často kladené dotazy k účetním metodám a postupům (účetnictví státu) - aktualizace ke dni 24.09.2013

Často kladené dotazy k účetním metodám a postupům (účetnictví státu) - aktualizace ke dni 24.09.2013

Ministerstvo financí - odbor Účetnictví a auditu zveřejnilo další často kladené dotazy k účetním metodám a postupům (účetnictví státu) některých vybraných účetních jednotek. Aktualizováno 24.09.2013

Celý obsah článku

Často kladené dotazy k - schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek - aktualizace ke dni 12.09.2013

Často kladené dotazy k - schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek - aktualizace ke dni 12.09.2013

Ministerstvo financí - odbor Účetnictví a auditu zveřejnilo další často kladené dotazy k vyhlášce č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Aktualizováno 12.09.2013.

Zdroj: MF - odbor 28 - Účetnictví a audit

Celý obsah článku

Metodický pokyn - k jednotnému postupu při změně umístění provozování loterií a jiných podobných her

Metodický pokyn - k jednotnému postupu při změně umístění provozování loterií a jiných podobných her

Ministerstvo financí – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi v zájmu zabezpečení jednotného postupu při změně umístění provozování loterií a jiných podobných her schvalovaných Ministerstvem financí dle § 43 odst. 5 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2012 vydává nový metodický pokyn.

Celý obsah článku

Stanoviska k zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Stanoviska k zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Nově vydané Stanovisko k povinnosti zřízení loterní komise na základě vydaného povolení k provozování číselné loterie (viz požadavek vyplývající z § 11 odst. 1 zákona o loteriích). Aktualizace obsahu ke dni 6.9.2013.

Vzhledem k tomu, že předmětná novela zásadním způsobem mění především povinnosti provozovatelů loterií a jiných podobných her a promítne se tato změna do celé řady metodických a koncepčních informací/stanovisek uvedených na těchto stránkách.

Stanoviska MF pro:

 • Povinnosti zřízení loterní komise na základě vydaného povolení k provozování číselné loterie
 • Hrací měna v CLS
 • Rušení sázkových her v kasinu
 • Výše a splacení základního kapitálu
 • Identifikační známky pro VHP
 • Nové vzory povolení dle zákona č. 202/1990 Sb.
 • Metodický pokyn pro výkon státního dozoru na sázkovými hrami a loteriemi ÚFO
 • Odpovědná osoba za zákaz hry osob mladších 18 let
 • Správní poplatky
 • Přeplatek na správním poplatku
 • Propagace, reklama a podpora prodeje
 • Karetní sázkové hry
 • Spotřebitelské loterie

Celý obsah článku

Účetní konsolidace státu - průvodní informace publikované Ministerstvem financí

Účetní konsolidace státu - průvodní informace publikované Ministerstvem financí

Ministerstvo financí zveřejnilo průvodní informace k připravovanému proces sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu (Účetní výkaznictví státu) v návaznosti na usnesení vlády č. 868 ze dne 28. listopadu 2012 o provedení prvního sestavení konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu za účetní období roku 2014, a to v roce 2015.

Celý obsah článku

Nový model sdílených daní pro obce - rok 2013

Nový model sdílených daní pro obce - rok 2013

Podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů s účinností od 1. září 2013. V návaznosti na Vyhlášku č. 264/2013Sb. zveřejněnou ve Sbírce zákonů dne 30.8.2013.

Celý obsah článku

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků v roce 2013 - aktualizován ke dni 30. srpna 2013. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Schodek státního rozpočtu se meziročně snížil o více než 30 mld. Kč

Schodek státního rozpočtu se meziročně snížil o více než 30 mld. Kč

Ke konci srpna dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 703,5 mld. Kč, celkové výdaje 739,7 mld. Kč a schodek hospodaření 36,2 mld. Kč. Schodek se tak meziročně snížil o více než 30 mld. Kč, což představuje nejlepší výsledek od roku 2008.

Související informace:

Celý obsah článku

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2013)

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2013)

Statistika státního dluhu - 2. čtvrtletí 2013

Celý obsah článku

Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 30.6.2013

Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 30.6.2013

 • Tabulka č. 1 - Sanace starých ekologických škod vzniklých před privatizací
 • Tabulka č. 2 - Garance na odstranění starých ekologických škod a na revitalizaci krajiny

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.8.2013

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.8.2013

Aktualizováno ke dni: 31. srpna 2013
Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 45 - odbor Realizace dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Fiskální procykličnost v surovinově bohatých zemích

Fiskální procykličnost v surovinově bohatých zemích

 • Odbor Finanční politiky připravil odbornou studii na téma Fiskální procykličnost v surovinově bohatých zemích, která je k dispozici v anglickém jazyce.
 • Autor: Mgr. Ilkin Aliyev, PhD.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Metodická pomůcka k výpočtu výše opravné položky k pohledávce (pro vybrané účetní jednotky)

Metodická pomůcka k výpočtu výše opravné položky k pohledávce (pro vybrané účetní jednotky)

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodickou pomůcku k výpočtu výše opravné položky k pohledávce, která byla vytvořena ve smyslu § 65 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Cenový věstník 10/2013

Cenový věstník 10/2013

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 9. dodatek

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 3/2013 (komplet ke stažení)

Zprávy MF - číslo 3/2013 (komplet ke stažení)

Ze dne : 21. září 2013

 1. Doporučení ministra financí orgánům obcí čj.: MF – 66 542/2013/39
 2. Stanoviska k nejčastějším dotazům ve věci novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (zákon č. 501/2012 Sb.)

Celý obsah článku

Vyhláška č. 264/2013 Sb.

Vyhláška č. 264/2013 Sb.

Dne 30. 8. 2013 byla ve Sbírce zákonů v částce č. 101 zveřejněna vyhláška č. 264/2013 Sb. ze dne 23. srpna 2013, o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. září 2013.

Související informace:

Celý obsah článku

Státní pokladna

Informace Kompetenčního centra IISSP- Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů - verze č. 28

Informace Kompetenčního centra IISSP- Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů - verze č. 28

Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.  

Celý obsah článku

Často kladené dotazy k účetním metodám a postupům (účetnictví státu) - aktualizace ke dni 24.09.2013

Často kladené dotazy k účetním metodám a postupům (účetnictví státu) - aktualizace ke dni 24.09.2013

Ministerstvo financí - odbor Účetnictví a auditu zveřejnilo další často kladené dotazy k účetním metodám a postupům (účetnictví státu) některých vybraných účetních jednotek. Aktualizováno 24.09.2013

Celý obsah článku

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu - Technický manuál RISRE - verze 018

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu - Technický manuál RISRE - verze 018

Tento dokument navazuje na předchozí verzi Technického manuálu. V nové verzi Technického manuálu byly aktualizovány informace k realizaci rozpočtových opatření, k realizaci přeúčtování skutečnosti a k publikaci číselníků. V dokumentu a přílohách byly dále provedeny korektury dle aktuálního nastavení RISRE.

Účinnost úprav popsaných v nové verzi TM RISRE verze 018:
- v testovacím prostředí T3S : 30. 9. 2013
- v produktivním prostředí: 14. 10. 2013

Celý obsah článku

Často kladené dotazy k - schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek - aktualizace ke dni 12.09.2013

Často kladené dotazy k - schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek - aktualizace ke dni 12.09.2013

Ministerstvo financí - odbor Účetnictví a auditu zveřejnilo další často kladené dotazy k vyhlášce č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Aktualizováno 12.09.2013.

Zdroj: MF - odbor 28 - Účetnictví a audit

Celý obsah článku

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-08-2013

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-08-2013

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP).

Celý obsah článku

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace Metodiky Křížových kontrol – PAP verze 1.3

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace Metodiky Křížových kontrol – PAP verze 1.3

KC IISSP publikuje avizovanou aktualizaci dokumentu Metodika Křížových kontrol - PAP - Verze č. 1.3. s platností ode dne 1. 09.2013.

Celý obsah článku

Účetní závěrky vybraných účetních jednotek - účetnictví státu (od 1. 8. 2013)

Účetní závěrky vybraných účetních jednotek - účetnictví státu (od 1. 8. 2013)

Ministerstvo financí připravilo publikovalo souhrnné informace publikované Ministerstvem financí o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v rámci účetnictví státu (účetní reformě veřejných financí) v návaznosti na Vyhlášku č. 220/2013 Sb. - o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek s platností od 1. 08. 2013. Aktualizováno 29.08.2013.

Zdroj: MF - odbor 28 - Účetnictví a audit

Celý obsah článku

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

Problematika Státní pokladny - Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací)

WEB STÁTNÍ POKLADNY: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Rozhovor s Janem Gregorem o podzimní emisi Spořicích státních dluhopisů - dne 29.8.2013 v ČT 24

Rozhovor s Janem Gregorem o podzimní emisi Spořicích státních dluhopisů - dne 29.8.2013 v ČT 24

ČT 24 | 29.8.2013 | 21:10 | Pořad: Ekonomika

Celý obsah článku

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Vývoj penzijních fondů a společností v ČR

Vývoj penzijních fondů a společností v ČR

Vývoj penzijních fondů a společností v ČR - ke dni: 23.09.2013

Celý obsah článku

Právní rámce - Aktualizace přehledů právních rámců pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu

Právní rámce - Aktualizace přehledů právních rámců pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu

ke dni 20.09.2013

Celý obsah článku

Zákon o směnárenské činnosti nabývá účinnosti 1. listopadu 2013

Zákon o směnárenské činnosti nabývá účinnosti 1. listopadu 2013

Dne 10. září 2013 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, který nabývá účinnosti 1. listopadu 2013. Nová právní úprava zahrnuje ucelenou právní úpravu provozování směnárenské činnosti, a to jak veřejnoprávní podmínky pro provozování této činnosti, tak i úpravu soukromoprávních vztahů při ní vznikajících. Předmětná materie nadále již nebude součástí devizového zákona.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona, kterým je implementována směrnice a nařízení o kapitálových požadavcích z června 2013

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona, kterým je implementována směrnice a nařízení o kapitálových požadavcích z června 2013

Ministerstvo financí předložilo vládě dne 6. 9. 2013 návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - říjen 2013

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - říjen 2013

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013 a z její revize k datu 30.6.2013.
Datum zveřejnění: 16. 9. 2013
Příští emisní kalendář bude zveřejněn 14. 10. 2013

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - říjen 2013

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - říjen 2013

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013 a z její revize k datu 30.6.2013.
Datum zveřejnění: 16.9. 2013
Příští emisní kalendář bude zveřejněn 14. 10. 2013

Celý obsah článku

Doplňující informace k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech (aktualizováno)

Doplňující informace k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech (aktualizováno)

Odborné veřejnosti se poskytuje několik doplňujících informací k nové právní úpravě obhospodařování a administraci investičních fondů. Publikuje se upravená důvodová zpráva odrážející změny, které byly provedeny pozměňovacími návrhy k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech v Poslanecké sněmovně. Aktualizováno 6. září 2013 (doplněn text a nové přílohy - seznamy dohod a orgánů dohledu).

Celý obsah článku

Daně a cla

Postup Finanční správy ČR v případě ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň od 1. 10. 2013 (Tisková zpráva GFŘ)

Postup Finanční správy ČR v případě ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň od 1. 10. 2013 (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa ČR prodlužuje období, za které nebude uplatňováno ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň (podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění) v případě, pokud byla úplata za zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH u poskytovatele plnění.

Důvodem tohoto postupu je započatý legislativní proces, který směřuje ke změně ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH. Podle návrhu novely zákona by se ručení uplatnilo až při platbě za zdanitelné plnění s úplatou nad limit odvozený ze zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti v platném znění.

Finanční úřady nebudou s ohledem na výše uvedené vyzývat ručitele k úhradě nedoplatku, u kterého dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH vznikne ručení do 31. 12. 2013.

Podrobnější informace naleznete v Informaci GFŘ k ručení za nezaplacenou daň (PDF).

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 11.9.2013

Celý obsah článku

Informace GFŘ - k ručení za nezaplacenou daň

Informace GFŘ - k ručení za nezaplacenou daň

dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, č.j. 41 540/13/7001-21002-012287

 • Finanční úřady nebudou s ohledem na uvedené vyzývat ručitele k úhradě nedoplatku, u kterého dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH vznikne ručení do 31. 12. 2013.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 11.9.2013

Související informace: 
Postup Finanční správy ČR v případě ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň od 1. 10. 2013 (Tisková zpráva GFŘ).

Celý obsah článku

Nejčastější dotazy a odpovědi týkajících se uplatnění prominutí úhrady daně z příjmů

Nejčastější dotazy a odpovědi týkajících se uplatnění prominutí úhrady daně z příjmů

V souvislosti s Rozhodnutím ministra financí č.j. MF-65 647/2013/39 ze dne 11.6.2013 o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události zpracovalo Generální finanční ředitelství stanoviska k nejběžnějším dotazům vztahujícím se k problematice aplikace tohoto rozhodnutí.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 6.9.2013

Celý obsah článku

Daňový kalendář pro říjen 2013

Daňový kalendář pro říjen 2013

 • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2013 - říjen 2013.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí - září 2013

Daňové příjmy krajů a obcí - září 2013

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Lotyšsko finišuje s přípravami na zavedení eura

Lotyšsko finišuje s přípravami na zavedení eura

Od prvního ledna 2014 se Lotyšsko stane v pořadí již osmnáctou členskou zemí eurozóny a šestou mezi novými členy EU (po Slovinsku, Kypru, Maltě, Slovensku a Estonsku). Tento krok navazuje na rozhodnutí Rady EU, která v červenci 2013 dospěla k závěru, že jmenovaná pobaltská republika splnila nutné podmínky pro přijetí společné evropské měny. 

Celý obsah článku

Neformální setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí EU (neformální ECOFIN) proběhne ve dnech 13. a 14.září 2013 ve Vilniusu (Litva)

Neformální setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí EU (neformální ECOFIN) proběhne ve dnech 13. a 14.září 2013 ve Vilniusu (Litva)

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Jan Fischer, za Českou národní banku se zúčastní viceguvernér Mojmír Hampl.

Celý obsah článku

Evropská komise uveřejnila návrh nařízení upravující fond peněžního trhu a krátkodobý fond peněžního trhu

Evropská komise uveřejnila návrh nařízení upravující fond peněžního trhu a krátkodobý fond peněžního trhu

Dne 4. září 2013 byl na internetových stránkách Evropské komise publikován návrh nařízení o fondech peněžního trhu ( „MMFR“). Nařízení zakotvuje společný rámec pravidel pro investiční fondy, které hodlají používat označení „fond peněžního trhu“ nebo zaměnitelné označení, zejména s ohledem na jejich investiční strategii, oceňování majetku, kapitálové rezervy, požadavky na transparenci a dohled nad dodržováním těchto pravidel. Ambicí MMFR je posílit stabilitu a likviditu fondů peněžního trhu, a to zejména fondů peněžního trhu s neměnnou hodnotou jimi vydávaných cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů (CNAV MMF).

Celý obsah článku

Dotace

Otevřená Výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce

Otevřená Výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce

Od 25. září 2013 je Výzva znovu otevřena a žádosti do 12. kola je možné předkládat od tohoto data do 27. ledna 2014, do 16.00 hodin. Pravidla Fondu se nemění. Více informací naleznete v textu výzvy.

Celý obsah článku

Zahajovací konference Programu CZ03 Fond pro nestátní neziskové organizace

Zahajovací konference Programu CZ03 Fond pro nestátní neziskové organizace

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství dne 24. září oficiálně zahájily Program CZ03 – Fond pro nestátní neziskové organizace. Program je financovaný z EHP fondů 2009–2014 a je zaměřen na posílení rozvoje občanské společnosti, podporu sociální spravedlnosti, demokracie a udržitelného rozvoje.

Celý obsah článku

Informace ze semináře na podporu spolupráce českých a norských samospráv v Prachaticích (4. - 5. září 2013)

Informace ze semináře na podporu spolupráce českých a norských samospráv v Prachaticích (4. - 5. září 2013)

Seminář organizoval Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Norskou asociací místních a regionálních samospráv a s městem Prachatice za podpory grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci FM EHP/Norsko. Cílem semináře bylo umožnit českým a norským městům návazat kontakty a iniciovat budoucí dlouhodobou spolupráci a zvýšit tak zatím nízký počet bilaterálních vztahů mezi českými a norskými partnery.

Celý obsah článku

Pokyny pro EHP a Norské fondy - pro období 2009 - 2014

Pokyny pro EHP a Norské fondy - pro období 2009 - 2014

Národní kontaktní místo zveřejňuje nové Pokyny pro finanční mechanismy EHP a Norské fondy (období 2009 - 2014). Pokyn NKM pro zprostředkovatele programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009 - 2014 Pokyn NKM k veřejným zakázkám financovaným z EHP a Norských fondů 2009-2014. 

 1. Pokyn NKM pro zprostředkovatele programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009 - 2014
 2. Pokyn NKM k veřejným zakázkám financovaným z EHP a Norských fondů 2009 - 2014
 3. Pokyn NKM pro zůsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009 - 2014

Celý obsah článku

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 9.9.2013)

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 9.9.2013)

Tabulka - Seznam schválených žádostí předložených do Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni - 1. otevřená výzva (21.1.2013 - 9. 9.2013)

Celý obsah článku

Manuál pro zadávání veřejných zakázek (Švýcarsko - česká spolupráce)

Manuál pro zadávání veřejných zakázek (Švýcarsko - česká spolupráce)

Národní koordinační jednotka aktualizuje Manuál pro zadávání veřejných zakázek v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Manuál je určen všem subjektům zapojeným do implementace Programu, zejména konečným příjemcům a zprostředkovatelům, kteří v rámci projektů zadávají veřejné zakázky. Manuál stanovuje zejména administrativní postupy při zadávání veřejných zakázek a upravuje pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu. Manuál je platný od 31. srpna 2013.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 9/2013

Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 9/2013

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata faktory ovlivňující vývoj vnější ekonomické rovnováhy ČR (indikátory zahraniční zadluženosti), transformace směrnic EU do právních řádů ČR a SR (komparativní analýza), ekonomika Japonska v letech 2000 -2008, kreativní účetnictví a jeho meze v podmínkách českých účetních předpisů, unijní právo veřejných podpor ve finanční krizi, ochrana spotřebitele očima bank, státní podpory neslučitelné s vnitřním trhem v pohledu judikatury Soudního dvora, příjmy ze zahraničí a solidární daň, převodní ceny – rizika a aktuálně požadovaná dokumentace, judikatura z oblasti obrany před nečinností správních orgánů a dále arbitrážní konvence a následná úprava dvojího zdanění u převodních cen.
 • Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články z německy psaného tisku na téma nedostatečná efektivita při stavbě dálnic kofinancovaných EU, důvody zavedení formátu XBRL pro německé podnikové výkaznictví, změna směrnic OECD k zúčtovacím cenám v pravidlech Safe-Harbour, historie a výhled další existence německého příspěvku solidarity a vyjednávací báze Německa pro dohodu o dvojím zdanění. Z anglického tisku jsme např. vybrali články týkající se nekonvenční fiskální politiky při nulové hranici úrokových sazeb, vlivu hospodářské recese na spotřebu domácností ve Velké Británii (studie), bankovního dozoru, virtuálních peněz bez státní příslušnosti v daňovém systému a poskytování elektronických služeb B2C od 1.1.2015 (z německého pohledu). Zajímavý slovenský článek se vztahuje k plánu eliminace daňového úniku v oblasti DPH v SR.
 • Nově je zavedena rubrika Téma měsíce, věnovaná tentokrát nulové hranici úrokových sazeb. Jedná se o přehledový článek.

Celý obsah článku

Ministr financí a lidé MF v médiích (září 2013)

Ministr financí a lidé MF v médiích (září 2013)

Aktuální témata: Státní rozpočet 2014, schválení daňových zákonů a další.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 8/2013

Finanční a ekonomické INFORMACE - Dokumentační bulletin MF č. 8/2013

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata hlavní legislativní změny v oblasti daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí v roce 2012, důchody a jiné podobné dávky z produktů spoření na stáří z hlediska daně z příjmů fyzických osob, vývoj životní úrovně osob v důchodovém věku, nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku, zaměstnanci účastní nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2013, přidružení k EU po Lisabonské smlouvě, obecná a specifická pravidla proti zneužívání v jednotlivých zemích EU, dopad rekodifikace soukromého práva do daňové oblasti, dosažení daňového zvýhodnění zneužitím práva, daňová hlediska nelegálního zaměstnávání, úprava kompetencí celních orgánů při vymáhání duševního vlastnictví a spojené osoby v daních. V angličtině je napsán článek týkající se rozsudku českého Ústavního soudu ve věci tzv. slovenských penzí a možných důsledků rozsudku.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku na téma zkušenosti se společným auditem ve Francii, zákon o modernizaci předpisů upravujících obchodní vztahy se zahraničím, výhledové posilování trendu zvyšování účasti státu na velkých a významných evropských firmách, povinnost internetových obchodních platforem sdělit finanční správě údaje o svých uživatelích a daňová konstrukce Double Irish with a Dutch Sandwich. Z anglicky psaných statí je upozorněno na články, věnující se např. tématům regulátoři srovnávají krok s bankami a řešení příjmové nerovnosti, monetární závazky a fiskální diskrece, ceny rezidenčních nemovitostí v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy, redistribuční účinky v systému duálního zdanění příjmu a význam a přínos Hartzových reforem v rámci strukturálních změn trhu práce v Německu. Dva příspěvky předních amerických ekonomů ke stému výročí založení americké centrální banky pokrývají jak historii této celosvětově významné instituce, tak aktuální problémy týkající se stability amerického finančního sektoru. Rusky psané články jsou věnovány světovým tendencím reformování penzijních systémů a národním šampionům ve struktuře ruského trhu bankovních služeb. Slovenský článek se vztahuje k nereálnosti krytí světových měn zlatem.

Celý obsah článku

Upozornění na bezpečnostní zranitelnost v produktu MS Internet Explorer

Upozornění na bezpečnostní zranitelnost v produktu MS Internet Explorer

V produktu MS Internet Explorer byla potvrzena a následně publikována bezpečnostní zranitelnost. Její úspěšné zneužití vede k plné kompromitaci počítače uživatele. Zranitelnost je zapříčiněna programovou chybou při řízení uvolněné paměti v knihovně mshtml.dll (HTML Rendering Engine), která je záměrně zneužitelná při zpracování některých objektů. Exploatace zranitelnosti typicky vede ke vzdálenému spuštění neautorizovaného kódu útočníka v operačním systému oběti, a to s právy, která znamenají kompromitaci bezpečnosti systému.

Microsoft doporučuje aplikovat částečnou opravu, kterou lze nasadit na 32-bitové počítače. Bližší informace lze získat na adrese ...

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.