CZ EN

Zpravodaj MF - 10/2021

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku

Návrh státního rozpočtu na rok 2022 míří do nové Poslanecké sněmovny

Návrh státního rozpočtu na rok 2022 míří do nové Poslanecké sněmovny

Vláda na jednání dne 20. října 2021 podruhé schválila návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2022. Návrh bylo nutné znovu schválit vládou a opětovně předložit do Poslanecké sněmovny z důvodu proběhlých parlamentních voleb.

Celý obsah článku

Státní dluh klesá druhé čtvrtletí za sebou

Státní dluh klesá druhé čtvrtletí za sebou

Státní dluh k 30. září 2021 poklesl na 2 334 mld. Kč. Ve třetím čtvrtletí letošního roku tak pokračoval trend poklesu státního dluhu, který se oproti konci pololetí snížil z 2 416,3 mld. Kč o 82 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (3. čtvrtletí 2021)

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (3. čtvrtletí 2021)

Ministerstvo financí zveřejňuje přehledy o stavu a vývoji státního dluhu v 3. čtvrtletí 2021 podle metodiky MMF.

Celý obsah článku

Informace o výši prostředků, které obce získávají z RUD na základě počtu dětí a žáků MŠ/ZŠ (§ 4 zákona č. 243/2000 Sb.)

Informace o výši prostředků, které obce získávají z RUD na základě počtu dětí a žáků MŠ/ZŠ (§ 4 zákona č. 243/2000 Sb.)

Aktualizace říjen 2021.

Celý obsah článku

Porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, MHMP, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv (videokonference dne 7. 10. 2021)

Porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, MHMP, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv (videokonference dne 7. 10. 2021)

Dne 7. 10. 2021 se uskutečnila porada odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci krajských úřadů, Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv pořádaná formou videokonference.

Celý obsah článku

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku

Dotazy k výkladovému stanovisku k okamžiku nabývání právní moci a účinnosti rozhodnutí vydaných podle zákona o hazardních hrách

Dotazy k výkladovému stanovisku k okamžiku nabývání právní moci a účinnosti rozhodnutí vydaných podle zákona o hazardních hrách

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu zveřejňuje odpovědi na dílčí dotazy k výkladovému stanovisku odboru 73 k okamžiku nabývání právní moci a účinnosti rozhodnutí vydaných podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 28. 6. 2021, evidované pod č. j. MF-20005/2021/73-1.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Informace k centralizovaným VZ

Informace k centralizovaným VZ

Informace o aktuálně připravovaných veřejných zakázkách, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných veřejných zakázkách.

Celý obsah článku

Příručky pro odběr vozidel z rámcových dohod

Příručky pro odběr vozidel z rámcových dohod

Příručky pro odběratele z rámcových dohod v rámci centrálního nákupu státu osobních vozidel.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Základní informace

Základní informace

Povinnosti vyplývající z právních předpisů, definice a působnosti v oblasti přezkoumávání hospodaření územních celků a kontaktní údaje.

Celý obsah článku

Standard pro výkon přezkoumání hospodaření územních celků

Standard pro výkon přezkoumání hospodaření územních celků

Tento standard je metodickou pomůckou doporučujícího charakteru a interpretuje zásady pro správnou aplikaci ustanovení vyplývajících ze zákona o přezkoumávání hospodaření v praxi.

Celý obsah článku

Auditorský standard č. 52 Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků

Auditorský standard č. 52 Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků

Účelem tohoto standardu je stanovit základní zásady a poskytnout auditorovi vodítka pro provádění zakázky přezkoumání hospodaření tak, aby mohl vyjádřit názor na předmět přezkoumání ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 8. 2021

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31. 8. 2021

K 31. 8. 2021 hospodařily kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) s celkovými konsolidovanými příjmy ve výši 443,1 mld. Kč a s celkovými konsolidovanými výdaji ve výši 403,6 mld. Kč, takže dosáhly přebytkového hospodaření 39,4 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu ČR za září 2021

Plnění státního rozpočtu ČR za září 2021

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci září deficitem ve výši 326,3 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 325,0 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.9.2021

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.9.2021

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Žádost o zajištění údajů o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2021

Žádost o zajištění údajů o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2021

Žádost o zajištění údajů pro Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2021 a údajů o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích o uložení pokuty za rok 2021 pro uveřejnění v Cenovém věstníku MF.

Celý obsah článku

Cenová regulace v oboru VaK

Cenová regulace v oboru VaK

Cenová regulace v oboru vodovodů a kanalizací.

Celý obsah článku

Vládní návrh Zprávy o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2021

Vládní návrh Zprávy o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2021

Materiál kromě zhodnocení hospodaření státního rozpočtu obsahuje komentář o ekonomickém vývoji a hospodaření sektoru vládních institucí, výsledky hospodaření územních rozpočtů, vývoj státních finančních aktiv a pasiv a zprávu o řízení státního dluhu.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Novela zákona o bankách publikována ve Sbírce zákonů

Novela zákona o bankách publikována ve Sbírce zákonů

Novela zákona o bankách a některých dalších zákonů implementující směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878/EU (CRD V) byla publikována dne 30. 9. 2021 ve Sbírce zákonů jako zákon č. 353/2021 Sb. s účinností od 1. 10. 2021.

Celý obsah článku

Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021-2027

Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021-2027

Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021-2027 stanovuje závazné postupy pro řídicí orgány a pro ministerstvo financí (Auditní a Platební orgán) pro přípravu a odesílání žádostí o platbu Evropské komisi a účtů. Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021-2027 je nástupcem Metodického pokynu certifikace výdajů pro programové období 2014-2020. V programovém období 2021-2027 však legislativa EU nepoužívá pojem „certifikace“ a postupy související s žádostmi o platbu a účty přenáší nově na „účetní funkci“. Z toho pramení změna názvu dokumentu.

Celý obsah článku

Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z EFRR, ESF+, FS, FST a ENRAF 2021-2027 (s účinností od 1. 1. 2022)

Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z EFRR, ESF+, FS, FST a ENRAF 2021-2027 (s účinností od 1. 1. 2022)

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury (zejména ministerstva v pozicích řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů) v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu a implementace příslušných operačních programů.

Celý obsah článku

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z ESF, FS a ENRAF na programové období 2014 – 2020 (s účinností od 1. listopadu 2018)

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z ESF, FS a ENRAF na programové období 2014 – 2020 (s účinností od 1. listopadu 2018)

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury (zejména ministerstva v pozicích řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů) v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a implementace příslušných operačních programů.

Celý obsah článku

Právní rámce

Právní rámce

Platná legislativa v oblasti bankovnictví.

Celý obsah článku

Právní rámce

Právní rámce

Právní rámce - platební služby a vypořádání obchodů.

Celý obsah článku

Právní rámce

Právní rámce

Přehledy právních rámců pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu.

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 32/2021

Finanční zpravodaj číslo 32/2021

  1. Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 33/2021

Finanční zpravodaj číslo 33/2021

  1. Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 34/2021

Finanční zpravodaj číslo 34/2021

  1. Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Celý obsah článku

Cenový věstník 15/2021

Cenový věstník 15/2021

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2021, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 9. dodatek

Celý obsah článku

Cenový věstník 16/2021

Cenový věstník 16/2021

  • Výměr MF č. 03/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021

Celý obsah článku

Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021

Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021

Ministerstvo financí zveřejňuje vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Zájem o Dluhopis Republiky překonal maxima. 6 300 občanů nakoupilo v rámci 12. úpisu dluhopisy za 5,5 miliardy Kč, celkem už za téměř 39 miliard

Zájem o Dluhopis Republiky překonal maxima. 6 300 občanů nakoupilo v rámci 12. úpisu dluhopisy za 5,5 miliardy Kč, celkem už za téměř 39 miliard

K 1. 10. 2021 byly na majetkové účty občanů připsány Dluhopisy Republiky upsané v rámci 12. upisovacího období od 21. června 2021 do 17. září 2021 v celkové jmenovité hodnotě 5 457 407 895 Kč. Jedná se o nejlepší výsledek od spuštění prodeje Dluhopisu Republiky v prosinci roku 2018.

Celý obsah článku

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Novela zákona o bankách publikována ve Sbírce zákonů

Novela zákona o bankách publikována ve Sbírce zákonů

Novela zákona o bankách a některých dalších zákonů implementující směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878/EU (CRD V) byla publikována dne 30. 9. 2021 ve Sbírce zákonů jako zákon č. 353/2021 Sb. s účinností od 1. 10. 2021.

Celý obsah článku

Konzultace ke změně směrnice 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění

Konzultace ke změně směrnice 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění

Ministerstvo financí připravilo konzultaci ke změně směrnice 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění.

Celý obsah článku

Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování předložen vládě

Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování předložen vládě

Ministerstvo financí předložilo dne 5. října 2021 vládě návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Panevropský osobní penzijní produkt

Panevropský osobní penzijní produkt

Panevropský osobní penzijní produkt, známý také pod zkratkou PEPP, bude dlouhodobý finanční produkt, který umožní tvorbu úspor na stáří a jehož podmínky poskytování jsou ve většině parametrů upraveny jednotně v celé Evropské unii na základě uvedeného nařízení.

Celý obsah článku

Agendy

Agendy

Agenda - činnost Ministerstva financí související s problematikou finanční stability a dohledu.

Celý obsah článku

Právní rámce

Právní rámce

Platná legislativa v oblasti bankovnictví.

Celý obsah článku

Právní rámce

Právní rámce

Právní rámce - platební služby a vypořádání obchodů.

Celý obsah článku

Právní rámce

Právní rámce

Přehledy právních rámců pro jednotlivé oblasti kapitálového trhu.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2021

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2021

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 a Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 aktualizace na 2. pololetí.

  • Datum uveřejnění: 25. 10. 2021
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 22. 11. 2021

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2021

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2021

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 a Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2021 aktualizace na 2. pololetí.

  • Datum uveřejnění: 25. 10. 2021
  • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 22. 11. 2021.

Celý obsah článku

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Účelem webových stránek je seznámení malých a středních podniků s alternativami k tradičnímu bankovnímu financování podnikání, a to i s využitím příběhů společností, které již v minulosti tyto alternativy úspěšně využily.

Související informace:

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)

Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Celý obsah článku

Nulové DPH na elektrickou energii a plyn

Nulové DPH na elektrickou energii a plyn

Ministryně financí Alena Schillerová ve středu 20. října 2021 rozhodla o mimořádném prominutí daně z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu za listopad a prosinec tohoto roku.

Celý obsah článku

Paušální daň pro živnostníky

Paušální daň pro živnostníky

Finanční správa spustila příjem oznámení o vstupu k paušální dani. Přihlásit se mohou ty OSVČ, které jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč. Termín podání oznámení je do 11. ledna daného roku.

Související informace:

Celý obsah článku

Portál „Moje daně 21"

Portál „Moje daně 21"

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2021.

Celý obsah článku

Daňový portál

Daňový portál

Aplikace Daňového portálu.

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1.1.2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Celý obsah článku

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET)

Oficiální webové stránky projektu elektronické evidence tržeb. Zdroj: Finanční správa ČR

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Konzultace ke změně směrnice 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění

Konzultace ke změně směrnice 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění

Ministerstvo financí připravilo konzultaci ke změně směrnice 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění.

Celý obsah článku

Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z EFRR, ESF+, FS, FST a ENRAF 2021-2027 (s účinností od 1. 1. 2022)

Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z EFRR, ESF+, FS, FST a ENRAF 2021-2027 (s účinností od 1. 1. 2022)

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury (zejména ministerstva v pozicích řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů) v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu a implementace příslušných operačních programů.

Celý obsah článku

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z ESF, FS a ENRAF na programové období 2014 – 2020 (s účinností od 1. listopadu 2018)

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z ESF, FS a ENRAF na programové období 2014 – 2020 (s účinností od 1. listopadu 2018)

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury (zejména ministerstva v pozicích řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů) v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a implementace příslušných operačních programů.

Celý obsah článku

ECOFIN: Ministři financí schválili další tři plány obnovy za 32,2 miliardy eur

ECOFIN: Ministři financí schválili další tři plány obnovy za 32,2 miliardy eur

Hlavním bodem videokonferenčního jednání ministrů financí Evropské unie v rámci Rady ECOFIN bylo schválení dalších tří národních plánů obnovy. V již čtvrtém kole schvalování byly ministry financí schváleny plány Estonska, Finska a Rumunska, a to v celkové výši 32,2 mld. EUR.

Celý obsah článku

ECOFIN: ČR podpořila společný přístup EU k řešení rychlého růstu cen energií

ECOFIN: ČR podpořila společný přístup EU k řešení rychlého růstu cen energií

Na pravidelném zasedání Rady Ecofin v Lucemburku debatovali ministři financí o změnách regulace v oblasti pojišťovnictví a růstu cen energií. Česká republika podpořila návrh prohlášení Francie na společný evropský postup při řešení tohoto problému.

Celý obsah článku

Videokonference Rady ECOFIN dne 28. října 2021

Videokonference Rady ECOFIN dne 28. října 2021

Ve čtvrtek 28. října proběhlo mimořádné zasedání ministrů financí zemí Evropské unie. Na jednání, které proběhlo prostřednictvím videokonference, Českou republiku zastupovaly místopředsedkyně vlády a ministryně financí, paní Alena Schillerová. Jediným diskusním bodem bylo schválení národních plánů obnovy pro Estonsko, Finsko a Rumunsko.

Celý obsah článku

Zasedání Rady ECOFIN dne 5. října 2021

Zasedání Rady ECOFIN dne 5. října 2021

V úterý 5. října proběhlo v Lucemburku pravidelné zasedání ministrů financí zemí Evropské unie. Českou delegaci vedla náměstkyně ministryně financí pro mezinárodní vztahy a finanční trhy, paní Lenka Dupáková. Hlavním bodem poměrně rozsáhlé agendy byla diskuse o změnách regulace pojišťoven.

Celý obsah článku

Hospodaření EU

Hospodaření EU

Informace Ministerstva financí o hospodaření EU. Finanční perspektiva, roční rozpočty EU a další informace v souvislosti s hospodařením EU.

Celý obsah článku

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Evropská investiční banka je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie, vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik Evropské unie.

Celý obsah článku

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Rozvojová banka Rady Evropy je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením přičleněná k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 9/2021

Finanční a ekonomické informace 9/2021

Zářijové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE Vám přináší další přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.